edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  => YÜKSEK LİSANS TEZİ
  => AB ÜLKELERİNDEKİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  => EĞİTİM YÖNETİMİNDE YERELLEŞME EĞİLİMİ
  => ÖĞRETİMİN DENETİMİNDE YENİ BAKIŞ AÇISI: “SÜREKLİ
  => Z KURAMI VE OKUL YÖNETİMİNE UYGULANABİLİRLİĞİ
  => İÇERİK KURAMLARI VE EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKILARI
  => YÖNETİME KLASİK BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİM YÖNETİMİNE
  => KAMU YÖNETİMİNDE
  => DÜNYADA VE TÜRKİYE DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA KURAMSAL BİLGİ ÜRETİMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  => KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASLAĞI ve ULUSAL EĞİTİM SİSTEMİ GİRİŞ
  => EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  => Eğitimin Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek
  => TÜRKİYE’DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI
  => Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
  => OKUL MÜDÜRLER İ İ Ç İ N GEL İŞ T İ R İ LEN L İ DERL İ K
  => EGITIM VE YASAL TEMELLERI
  => Ölçme ve Değerlendirmede Alternetif Yaklaşımlar
  => Hukuk Hakkında Genel Bilgiler
  => MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUM YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ
  => DEĞİŞEN DEĞERLER VE EĞİTİM
  => BÖLGE YÖNETİMİ VE EĞİTİM BÖLGELERİ KAVRAMI
  => KİŞİLER ARASI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN SİSTEMATİK MODELLER
  => OKULDA ETKİLİ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNİN YÖNETİMİ
  => Temel Hak ve Hürriyetler
  => POZİTİVİSM ÖTESİ PARADİGMATİK DÖNÜŞÜM VE EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM ...
  => TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  => MEDRESEDEN MEKTEBE OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞME
  => Türk Eğitim Sistemi
  => EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL VE YÖNETSEL DAYANAKLARI
  => KAMU YÖNETİMİNDEN BİLGİ YÖNETİMİNE
  => HAK KAVRAMI EĞİTİMDE SOSYAL ADALET VE EĞİTİM HAKKI
  => BİLGİ YÖNETİMİ – KURUMSAL BİLGİ -YÖNETİMİ
  => BİLGİ YÖNETİMİ – KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ-2
  => ARAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ
  => ULUSAL SOSYAL BİLİMLERDE SÜRELİ YAYINCILIK KURULTAYI
  => YENİ PARADİGMA ARAYIŞLARI
  => KONTROL ODAĞININ ÇALIŞANLARIN NEZAKET VEYARDIM ETME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  => ÖĞRETİMİN DENETİMİNDE YENİ BAKIŞ AÇISI
  => ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİKNANÇLARININ
  => FARKLI EĞİTİM SEVİYELERİNDE ESTETİK BEĞENİ
  => İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ
  => OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYİ
  => MAKALE ANALİZİ
  => FARKLILAŞTIRILMIŞ DENETİM
  => NEOKLASİK VE İNSAN İLİŞKİLERİ YAKLAŞIMI
  => HAK KAVRAMI EĞİTİMDE SOSYAL ADALET VE EĞİTİM
  => HUKUKUN ANLAMLANIRILMASI
  => YENİ NESİL ÖĞRETMENLİK
  => GÖRÜŞME TEKNİĞİ
  => EĞİTİM YÖNETİMİNDE E-DEVLET UYGULAMALARI
  => KARİYER YÖNETİMİ.
  => ÖRGÜTLERDE KARİYER GELİŞTİRME
  => ÖĞRETİMİN DENETİMİNDE YENİ BAKIŞ AÇISI:
  => Eğitim Üzerine Yinelenen Eleştiriler, Alternatif Öneriler
  => Enformasyon Toplumu ve Eğitim
  => FRANSA'DAYÜKSEK ÖĞRETİMİN ÖRGÜTSEL YAPISI: PARİS AKADEMİSİ ÖRNEĞİ
  => AVRUPA’DAKİ EĞİTİM SİSTEMLERİ
  => Türk Eğitim Tarihi
  => BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ
  => Almanya, Fransa ve Polonya’nın Eğitim Sistemleri
  => ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
  => EDEBİYAT TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE WALDMANN MODELİ
  => Sosyal Bilimler Veri Tabanı
  => tezler
  => disiplin ile ilgili KAVRAMLAR,
  => EĞİTİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME sunu
  => ORTA ÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN
  => BiR HizMET içi EGiTiM OLARAK DENETiM
  => İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLENDİRME ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  => İlköğretim Müfredat Laboratuvar Okullarında Yönetim Süreci
  => EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİNDE İLKÖĞRETİM OKULU
  => eğitim üzerine
  => EĞİTİM MAKALE YAZI
  => Eğitişim Yazıları
  => Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sınıf Yönetim Profillerinin İncelenmesi
  => Odenwald Okulu
  => EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ - YAŞ VE OKUL
  => Bilgi yönetiminin tanımı ve önemi
  => BİLGİ YÖNETİMİ
  => MAKALELERİMİZ
  => 17. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE EĞİTİM MÜFETTİŞİ YETİŞTİRME SORUNU
  => EĞİTİM KURUMLARI PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÖZDEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ
  => Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri
  => MAKALELER - eğitim
  => makale havuzu
  => YÖNETİM1
  => İNCELEME1
  => İNCELEME2
  => İNCELEME,
  => İNCELEME,,
  => İNCELEME,,,
  => EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  => eğitim dergi arşivi
  => BAĞLANTI
  => eğt
  => AVRUPA BiRLiGi YOLUNDA YENi OKUL, OKUL YÖNETiCiLERiNiN KARAR VERME SÜRECi
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
makale havuzu

Örgüt Yönetimi
İşletmelerde Yenilik Politikası Ve Malatya'da Tekstil Sektöründe Uygulaması Hüseyin Başol Güleç
Yönetimde Yenilikçilik (inovasyon) Atilla Filiz
Yönetim Abdulkadir Dursunoğlu
Yönetimde İletişim Atilla Filiz
Organizasyonların Yeni Zenginliği - Etkin Zaman Yönetimi Yılmaz AKYÜZ
Anonim Şirketlerde Kar Dağıtım Politikaları Ve Uygulaması - Hüseyin Selimler
Örgütsel Zaman Yönetimi Abdullah Yılmaz, Seyfettin Aslan
Örgütsel Motivasyon Ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler Zekai Öztürk, Hakan Dündar
İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma Hasan Ekinci, Süleyman Ekici
Strateji ve Stratejik Yönetim

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelişmeye Giden Yolda Bir Alternatif: Benchmarking Yılmaz YAMAN
İşletmelerde Bilgi Teknolojisi -Yönetici İlişkisi Ve 21.Yüzyılda İşletme Yöneticilerinin Özellikleri Hüseyin Yılmaz
İşletme Yönetiminde Takım Yaklaşımı Ve Avantajları Hüseyin Yılmaz
İşletmelerde İnternet Organizasyon İlişkisi Ve Sanal Örgütlenmeye Yönelik Bir Model Önerisi Hüseyin Yılmaz
Turizm İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Kontrolü Öğr. Gör. Emine YILDIZ
Yöneticinin İşyerindeki Ego Durumunun Transaksiyonel Analiz İle Belirlenmesi Arş.Gör.Murat Kayalar
Bilişim Teknolojilerinin Yönetim Sürecine Etkileri: Aksaray'da Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr.Himmet Karadal Dr.Orhan Savaş Yrd.Doç.Dr.Halim Kazan
İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması Erol Eren, Selim Aren, Lütfihak Alpkan
Yönetim Ve Örgüt Yapısına Kuantum Mekaniği Açısından Bir Bakış Mehmet Değirmenci, Şebnem Utku

Bilişim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkileri H. Bahadır Akın
Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Semra ARIKAN
Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının Genel Stratejileri ve Avantajları - Hüseyin YILMAZ
Yönetim-Kültür Baglaminda Türk Yönetim Modelini Saptanmasina Yönelik Kavramsal Bir Çalisma Irfan ÇAGLAR
Örgütsel Etkinlik Kriterlerinin Örgütsel Başarımdaki Rolü Dr. Ercan DUYGULU
20. Yüzyilin Örgüt Yapilarindaki Gelismeleri Bir Irdeleme Ö.Tengiz ÜÇOK
Can Aktan Web - Sinerjik yönetim
Can Aktan Web - Değişim yönetimi
Can Aktan Web - Stratejik yönetim
Can Aktan Web - Yeni yönetim sayfası
Başarılı Bir Yönetici Olmada Anahtarlar Gürhan UYSAL
Organizasyon - Disorganizasyon Üzerine Ulaş BIÇAKCI
Dönüşümsel Liderlik Perspektifinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Analizi Ar. Grv. Seyhan SİPAHİ Ar. Grv. Aykut BERBER
Adil Olmadan Yönetici Olunmaz Yrd. Doç. Dr. Burak ARZOVA
Yaratıcı Kişilik ve Yönetici Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Avrupanın Yönetim Modelleri Faruk TÜRKOĞLU
Değişen Rekabet Dengeleri, Yönetim Anlayışı ve Türkiye Ar. Gör. Mehmet Hüseyin Bilgin (CMIS.org.tr)
Yönetim Ve Üretim Anlayışında Değişim, Japon Modelinin Artan Etkinliği Ve "İnsan" Unsuru Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selamoğlu
Aile Şirketleri ve Yönetim Ahmet Talat Us
Yönetsel Yapıların Oluşumunu ve Niteliğini Belirleyen Etkenler Faruk MUTLUSU
Küreselleşme ve Kurumsal Yönetim Hakan AKBULUT
The Application of Social Cognitive Approach to The Study of Leadership Arş. Grv. Berrin Erdoğan
Birleşmiş Milletler Örgütünün Örgütlenme İlkeleri ve Örgüt Yönetimi Açısından İncelenmesi Ö. Rengin GÜN
Değişim Sürecinde Organizasyonel Süreklilik Taner ACUNER
Açık Defter Yönetimi (Open Book Management) Yeni Bir Yönetim Modası mıdır? Muzaffer AYDEMİR
Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment) Araş. Gör. Füsun ÇINAR
Yeni Örgüt Modelleri Doç.Dr.Melek TÜZ
Örgüt Kültürü ve Süreci Öğr.Gör.Osman ATAY
Örgütlerde Zaman Yönetimi Ve Kahramanmaraş Tekstil Sanayinde Bir Uygulama Osman Atay (1999)
Olağanüstü Durumlarda İşletmelerde Yönetim Sorunları Prof.Dr.Süleyman TÜRKEL
On Stratejik Yönetim Okulu: Biçimleşme Okulunun Bütünleştirici Çerçevesi Fulya SARVAN, Eren DURMUŞ ARICI, Janset ÖZEN, Bahattin ÖZDEMİR, Ebru TARCAN İÇİGEN
Örgütlerde, "Güdülenme Yetersizlikleri ve Geri Çekilme-Kaçinma Davranislarini" Açiklamakta Kullanilabilecek Bir Model; "Ögrenilmis Çaresizlik" Bülent BAYAT

Kalite
Toplam Kalitede Liderlik Adımları Ve Liderlik Biçimleri Yrd.Doç.Dr.Kadir Ardıç
YURTKUR Trabzon Yurdu Müdürlüğünde Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Ortaya Çıkabilecek Sorunların Tespiti Amacıyla Yapılan Bir Araştırma Ekrem CENGİZ - Taner ACUNER - Birdoğan BAKİ
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç
Toplam Kalitede Liderlik Adımları Ve Liderlik Biçimleri Dr. Kadir ARDIÇ
Türkiye'de Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalari: Beyaz Eşya, Otomotiv Ve Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştirma Serap Suğur, Theo Nichols, Nadir Suğur
Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulama Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Kadir Ardıç, Dr. Türker Baş
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Prof.Dr.Gültekin Yıldız, Yrd.Doç.Dr.Kadir Ardıç
Kalite yönetim sistemlerinin evrimi ve toplam kalite yönetiminin banknot matbaası Genel Müdürlüğünde uygulanabilirliği Murat Yılmaz

Sanal Organizasyonlarda Kalite Yönetimi Hüseyin YILMAZ
İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Entelektüel Sermaye Yönelimli Manifestosu Yrd.Doç.Dr.Nazan Yelkikalan, Yrd.Doç.Dr. Meliha Ener
Proses Performans Ölçümleri ÖCAL FİDANBOY
ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi Memet Özkan
IS 9001 Kuruluş İçi Denetim Soruları - Örnek Memet Özkan
Kalite Maliyetleri ve Ekonomisine Giriş - I Memet Özkan
Kalite Maliyetleri ve Ekonomisine Giriş - II Memet Özkan
Uygunluk İşareti - CE Memet Özkan
Kalite Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Memet Özkan
Bilgi Merkezleri ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi - Bir Uygulama Malik YILMAZ
Firma İçi Kalite Bilgisi Kullanımı, İşgören Katılımı ve Tasarımda Kalite Yönetimi İle Ürün Performansı Arasındaki İlişkiler : Deneysel Bir Çalışma Oya ERDİL, Halit KESKİN, Cemal ZEHİR
Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Rolü: Liderlik Üzerine Bir Uygulama Sema Ulaş
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği Üzerine Tartışma Fatih YÜKSEL
Kavramsal hizmet Modeli ve Hizmet Kalitesini Ölçme Araci Olarak Servqual Analizi Mesiha SAAT
Kalite Denetiminde Taguchi Yaklasimi Mesiha SAAT
Toptan Kalite Yönetimi ve Kiyaslama(Benchmarking) Iliskileri Politikalari Birol BUMIN-Hakan ERKUTLU
Sanayi Isletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Olusumu ve Muhasebelestirilmesi Selçuk KENDIRLI-Hülya ÇAGIRAN
Can Aktan Web -
Toplam kalite sayfası
Vizyoner Açılımlar Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma Buluşması Prof.Dr. Halit KASA
Kalite ve Yüksek Öğretim A. Melih Eyitmiş

Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi Ceren ULUKANOĞLU
Eğitimde Kalite Yönetimine Bir Örnek: ABET 2000 Doç. Dr. Zümrüt B. Öğeli ve Doç. Dr. Zafer Dursunkaya (Kalder.org)
Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Toplam Kalite M. Cemal Yıldırım
Yükseköğretimde kalite yönetimi Erhan Mergen / Delvin Grant / Stanley M. Widrick
Tasarım Kalitesi Kalite Fonksiyon Açılımı'ndaki Son Gelişmeler Neler? Hayal Boyacıoğlu
ISO 9000:2000 kalite yönetim standardına geçiş M. Cemal Yıldırım
ISO 14001 neler kazandırıyor? Yard. Doç. Dr. Nihal Erginel
Öğrenen Bir TKY Organizasyonu Yaratmak Ahmet Talat Us
Kalite Trend(i)'ni Yakalamak Devrim Dirik, İsmail Özdemir
Eğitimde TKY'ye İlişkin Bazı Uygulamalar Doç. Dr. Hoşcan Ensari
Dönüşüm Yolundaki Yaratıcılık ve Kalite
Kalitenin Evi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Özdil
Mükemmelliğin Stratejisi (Kalder.org)
Tasarım Sürecinde Altı Sigma Altı Sigma Metodu'nun Toplam Kalite Yönetimi ve Tasarım Süreçlerindeki Yeri Akın Polat
Elektronik Ticarette Toplam Kalite Yönetimi Esra Nemli
Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi Yılmaz Argüden
Entegrasyon Sorununu Aşmak ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin Mevcut Yönetim Sistemine Entegrasyonu Arzu Akçal
Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma Buluşması Halit Kasa
Yerel Yönetimlerde TKY Toplam Kalite Yönetimi'nin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar Yavuz Demirel
Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Ufuk GENCEL
Hata Türü ve Etki Analizi Burcu Selin YILMAZ
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Kadir Ardıç
Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi Ceren ULUKANOĞLU

Kalite Kültürü Selen Sanal
Ücretleme Sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi ile Uyumlaştırmaya Yönelik Öneriler Yard. Doç. Dr. Bilçin Tak
Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Üzerine Araştırma" Yrd. Doç.Dr. Özcan Kılıç
Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Hizmet İşletmelerine Uygulanması Atilla AKBABA
Örgütsel Öğrenme ve Toplam Kalite Yönetimi Muzaffer AYDEMİR
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi Özlem İpekgil DOĞAN & Engin Deniz ERİŞ
Kalite Uygulamamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi Özlem İpekgil DOĞAN
Firma ve Ürün Kalitesi: Nedir? Neden Önemlidir? Aykut Kibritçioğlu (1998)
İşletmelerde Kalite, Çevre Ve İşgüvenliği Entegre Sistemleri Gülay Coşkun Kasap (1999)
Kalitesizliğin Önemli Bir Boyutu: Kalite Maliyetleri Sait Yüksel Kaygusuz (1999)
Toplam Kalite Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi Ve Malatya Üretim İşletmelerinde Bir Uygulama Osman Atay (2000)

Pazarlama
İmalatçı İşletmelerde Pazarlama Problemleri Ve Alternatif Pazarlama Stratejileri - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
Gelişen Yönetim Yaklaşımlarının Satış Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Ömer Torlak
Pazarlama Stratejisi Abdulkadir Dursunoğlu
Direct Marketing Secrets Of Dell Computers: " Building Great Customer Experiences" Hasan Kursad Devecioglu
Kriz Dönemlerinde Tüketici Davranışları ve Pazarlama
Reklamlarda Vurgulanan Ürün Ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi Ve Bir Uygulama - Dr.Kadir ARDIÇ, Aliye GÜLER
Çok Değişkenli Analizlerin Pazarlama ile İlgili Araştırmalarda Kullanımı: 1995-2002 Arası Yazın Taraması Emre İpekçi Çetin
Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bir Yazın Taraması (1995-2002) M. Serhan Sekreter, Gökhan Akyüz
Niş Pazarlama Ve Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği Yrd. Doç. Dr. Gazi UÇKUN -Araş.Gör. Evrim ÇELTEK
Elektronik Ticaretin Gelişimi Ve Geleneksel Pazarlama Uygulamalarının Dönüşümü Yrd.Doç.Dr.Ramazan Aksoy
Yeni Ekonomide Pazarlamanın Değişen Yönü Yard.Doç.Dr.Nezihe Figen Ersoy, Prof.Dr.Rıdvan Karalar
Pazarlama Fonksiyonları ve Karması Memet Özkan
Geleneksel Pazarlamada Politik Pazarlamanın Yeri Gül (Güdüm) Bayraktaroğlu
Hedef Pazar Seçim Stratejileri Mustafa Duran
Reklam Aşktır Onur Yanık
İç Marka Yaratma - Selçuk Karaata (Danismend.com)
Pazar Bölümlendirme - Mustafa Duran (Danismend.com)
Pazarlama Planlaması ve Durum Analizi - Memet Özkan (Danismend.com)
Bire Bir Pazarlama Mustafa Duran (Danismend.com)
Veri Tabanlı Pazarlama Mustafa Duran (Danismend.com)
Kitlesel Pazarlamaya Karşı Doğrudan Pazarlama Mustafa Duran (Danismend.com)
Pazarlama İletişimi Açısından Hedef Kitle (Danismend.com)
Pazarlama İletişimi ve Stratejileri (Danismend.com)
Pazarlama: Doğrular ve Yanlışlar (Danismend.com)
Pazarlama Yönetimi (Danismend.com)
Pazarlama ve Kavramlar (Danismend.com)
Pazarlama Organizasyonu
(Danismend.com)
Algilama Haritalari:Departmanli Magazalar Üzerine Ampirik Bir Inceleme M.Mithat ÜNER-Sanem ALKIBAY
How To Become Market Oriented G.Nazan GÜNAY
Kisisel Satis Süresince Yeni Bir Ikna Etme Yöntemi: SPIN Nurettin PARILTI - Yüksel ÖZTÜRK

Hizmet Pazarlamasında Internet Kullanımı Orhan İÇÖZ, İge TAVMERGEN, Pınar ÖZDEMİR
Yeni Yükselen Pazarlar ( Emerging Markets ) İçin Pazarlama Stratejileri Doç.Dr. Neriman ENER
Siyaset Pazarının Karanlık ve Görünürdeki Yüzü Dr.Georgi Lübenov MANOLOV
Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Kurulması Ve Organizasyonu Murat Hakan ALTINTAŞ (1998)
Pazarlamada Hysteresis Etkisi Ve Kobi'lerde Uygulanma Şartları Murat Hakan ALTINTAŞ (1998)

Verimlilik
Verimlilik İçin İş Disiplini Ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması Kadir Ardıç, Türker Baş
Rekabet Ve Verimlilik İçin Global Referans Modeller Ve Global Yaklaşım Yönetim Sistemleri Altay Onur, Tevfik Gündüz
Verimlilik İçin İş Disiplini Ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması Dr.Türker Baş, Yrd.Doç.Dr.Kadir Ardıç

İşletmelerde Mesleki Oryantasyon Eğitimi ve Verimlilik İlişkisi Araş. Gör. Aşkın Keser
Üretim sürecinin işletme performansına etkisi Dr.Sait Y. KAYGUSUZ
Performansı Arttırmanın Bir Yolu Olarak NLP Tekniği Doç. Dr. Serpil AYTAÇ
İşletmelerde Başarısızlığın Nedenleri ve Çıkış Yolları Hüseyin DEMİR
İşletme Yönetimi, Verimlilik ve Rekabet Gücü (2001)

Muhasebe
Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında (Sanayi-Ticaret-Hizmet Sektöründe) Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ampirik Bir Çalışma Mikail EROL & Metin ATMACA
Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı Doç. Dr. Durmuş Acar, Öğr. Gör. Hüseyin Dalğar
Enflasyon Muhasebesi Fuat Öksüz
Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesiyle Yapılan Satışlar ve Muhasebe Uygulamaları Üzerindeki Etkileri Azzem ÖZKAN
Genel Hatlarıyla Enflasyon Muhasebesi Ozan Uslu
Enflasyon Muhasebesi - (Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi) Yard.Doç.Dr. Sait Yüksel Kaygusuz
Yönetim Muhasebesi Açısından Kısıtlar Teorisi Süreç Muhasebesi Veyis Naci TANIŞ
Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği Murat ERDOĞAN
Standards Of Financial Reporting Suat Teker
Muhasebe Sistemleri Memet Özkan
İç Denetim Memet Özkan
Muhasebe Sistemleri Memet Özkan

IAS 39 Nolu Standart Hükümlerinde Göre Menkul Kiymetler ve Finansal Duran Varlik Islemlerinde Uygulanacak Muhasabe Politikalari Nalan AKDOGAN
Tek Dönemlı Envanter Problemıne Yenı Yaklasımlar Aras. Gör. Dr. Bülent SEZEN
İleri Üretim Ortamında Maliyet Muhasebesi Sistemleri Araş.Gör. Sait KAYGUSUZ
Prof. Dr. A. Seha Selek Kişisel Sayfası - Muhasebe Bölümü
Son Teknolojik Gelişmeler Işığında Türk Muhasebe ve Kayıt Sisteminin Değerlemesi Prof. Dr. Seha Selek
Muhasebe Mesleğinin Bağımsız , Örgütlü ve Yasal Olarak Yürütümesi ; Meslek Yasasının Değiştirilmesi için Hazırlanarak Mezlise Sunulan Yasa Taslağının Akademik Gözle Genel Bir Değerlemesi Prof. Dr. Seha Selek
Denetimde Bağımsızlık İlkesinin Yeri Dr. Orhan AKIŞIK
İleri Üretim Ortamında Maliyet Muhasebesi Sistemleri Dr. Sait Y. KAYGUSUZ
Tam Zamaninda Üretim Ortaminda Yönetim Muhasebesinin Değişmesi Gereği Zeynep TÜRK, Abitter ÖZULUCAN
Yabancı Paralı Finansal Tabloların Çevirisi Ve Kullanılan Yöntemler Aydın KARAPINAR (1998)
Muhasebe Sürecini Etkileyen Faktörler Ali ILDIR (1998)
Muhasebecinin Web Sitesi
Accounting Education.com
Accounting Institute Seminars
AccountingWEB
Articles on Standardization of Accounting Standards for Global Investing
The Easy Accounting Guide to Easy Accounting
Everyone's ABC of Accounting Language
Accountant's World

 

Kaynak Web Siteleri
Bilgiyonetimi.org
Türk Standartlar Enstitüsü
Management Centre Türkiye
Kalite Kavramları Sözlüğü
Can Aktan Web - Girişimcilik ve kobiler
Eylem.com liderlik yönetim sitesi
Can Aktan Web - 'Yönetim Teorileri' Sayfası
Can aktan Web - 'Performans Yönetimi' Sayfası
Can Aktan Web - Kurumsal Yönetim sayfası

Can Aktan Web - "Yeni Yönetim" Sayfası
Can Aktan Web - Yönetim sayfası

HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
Tanjuargun.com Tanju Argun'un Toplam Kalite Yönetimi ve Liderlik sitesi
Başarıyolu Internet Sitesi
Türkiye Kalite Derneği
Danismend.com
Milli Prodüktivite Merkezi
Bilgi Muhasebe Hizmetleri
OECD Endüstriyel Verimlilik Sayfaları
Productivity Futures- Productivity Portal
Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi
EANPC- Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği
APO- Asya Verimlilik Organizasyonu
CEPA- Center of Efficiency and Productivity Analysis

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
edebiyatokyanus 475760 ziyaretçi (932069 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol