edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  => Bedevilik-Barbarlık ve İnsanlk Tarihi-Sina Akşin
  => Tarih Felsefesi-Dr. Ali Şeriati
  => Görüşlerim-Sultan Galiyev
  => Kemal Tahir'in felsefi düşüncesi ve Devlet Ana
  => Sanat Anlayışım-Orhan Kemal
  => Çağın Dini: Humanizm-Cemil Meriç
  => Demokrasi Demopedidir-Cemil Meriç
  => Demokrasi Paradigması ve Sonrasız Modernlik-Yiğit Tuncay
  => Karl Popper'in Bilim Felsefesi-Hasan Engin Şener
  => Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri- Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 1-Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 2- Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 3- Refik Ahmet Sevengil
  => Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır-Vahid Lütfi Salcı
  => YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE- R. FİLİZOK
  => AŞK[1] (Amour)-Elisabeth Sayın
  => Dil Bilimi Terimleri-Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => BİR METİN yahut EDEBÎ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ? -Anne-Marie ALBİSSON
  => DİL İLE BİLDİRİŞİMİN (communication) TEMEL ELEMENTLERİ-Prof. Dr Rıza FİLİZOK
  => BYRON, LAMARTİNE-Jale Parla
  => TAHİR ALANGU’NUN FOLKLOR ANLAYIŞI
  => HİKAYECİLİK DERSLERİ
  => TÜRKİYE’DE DENEME VE ELEŞTİRİNİN GELİŞİMİNDE ORHAN BURİAN’IN YERİ (tez)
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME
  => YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
  => CUMHURIYET DÖNEM! TÜRK ŞİİRİ VE BEHCET NECATIGiL
  => ROMANLARDA 27 MAYIS İHTİLÂLİ
  => HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNE METİN-MERKEZLİ BİR BAKIŞ
  => YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ROMANLARINDA CİNSELLİK
  => KİRALIK KONAK’TA MADAME BOVARY
  => ADNAN BENK VE TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ NURİ AKSU-tez
  => GELENEKSEL ROMANA KARŞI ROMAN: ANTİ ROMAN
  => ROMANININ TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sedat ...
  => XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ
  => AHMET VEFİK PAŞA’NIN ÇEVİRİLERİNDE OSMANLILAŞAN MOLİÈRE
  => Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser
  => Kıbrıs Türk Edebiyatı
  => Halide Edib-Adıvar Döneminde ve Romanında Feminizm
  => ERKEN DÖNEM TÜRK EDEBİYATINDA KÖYLÜLER
  => TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLER
  => KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ ve BİR UYGULAMA
  => SAFAHAT’TA EDEBİYATA AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Abdullah ...
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME Ersin ÖZARSLAN*
  => SÖZ VE ÖZ
  => BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI
  => YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN, “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNE EDEBÎ
  => TANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
  => Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal
  => KUVAYI MİLLİYE HAREKETİNE YÖNELTİLEN İTHAMLAR
  => MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİNİN MUSTAFA KEMAL İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ
  => YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
  => RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASI
  => BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
  => Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler
  => Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum
  => A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine
  => Zafer HanIm’In AŞk-I Vatan RomanIBaĞlamInda KadIn
  => DİLBİLİM TARİHİNE BİR BAKIŞ
  => DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI
  => DİLBİLİM (Linguistics)
  => Edebiyat Teorileri
  => EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  => HALK EVLERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
  => Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
  => BİLİM FELSEFESİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
  => EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ ∗
  => ZİYA PAŞA’NIN “ŞİİR ve İNŞÂ” MAKALESİ Ali DONBAY
  => TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  => OSMANLI ŞİİRİNE SANAT ONTOLOJİSİYLE YAKLAŞMAK ÜZERİNE
  => SÜLEYMAN NAZİF’E GÖRE İRAN EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME -
  => ÖZNE KARAKTER NESNE KARAKTER Agusto Boal
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And 2
  => DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE DÜŞSEL YARATIKLAR Enis Batur
  => TANPINAR ÜZERİNE NOTLAR Selahattin Hilav
  => DÖRT BİN YIL ÖNCE TÜRKLERDE TİYATRO Refik Ahmet Sevengil
  => SELÇUKLU TÜRKLERİNDE DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ANADOLU'DA DİNİ TEMAŞA Refik Ahmet Sevengil
  => OSMANLILARDA DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama 2
  => ELEŞTİRİ VE HİCİV Johann Gottfried Herder
  => ROMAN Octavio Paz
  => YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => YENİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => DİL SORUNLARI
  => ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI
  => MAKALELER
  => edebiyat tezler
  => İNCELEME ARAŞTIRMA
  => İNCELEME
  => Medeniyetin Demir Pençesi Eksen Çağı
  => DEDE KORKUT DOSYASI
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 1
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 2
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 3
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 4
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 5
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 6
  => Halk Şiiri, Gerçeküstücülük, Destan.
  => En Uzun Gece: Sahte Bir Roman - İzzet Harun Akçay
  => ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR
  => DOĞU EDEBİYATI
  => DOĞU EDEBİYATI - KİTAPLIK
  => TÜRK LEHÇELERİ ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ
  => İLETİŞİM ÇAĞINDA AŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİ
  => ÂŞIK EDEBİYATI BÜTÜNÜ İÇİNDE SİVAS'TA VE ADANA'DA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN ORTAK VE FARKLI YANLARI
  => Türkiyat Araştırmaları 1
  => Türkiyat Araştırmaları 2
  => Türkiyat Araştırmaları
  => Türkiyat Araştırmaları 4
  => Türkiyat Araştırmaları 5
  => Bir Toplum Mimarı Olarak Yahya Kemal
  => Tanzimat Romanlarında Melodramın İdeolojik İşlevleri
  => Söz Sanatları Bakımından ‘Parçalı Ham’ Şiirler
  => İNCELEMELER.
  => İNCELEME..
  => İNCELEME...
  => İNCELEME....
  => İNCELEME.....
  => İNCELEME ŞİİR
  => İNCELEMELER.....
  => İNCELEMELER.,
  => İNCELEMELER,.
  => Edebiyat Sosyolojisi
  => Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
  => toplumcu gerçekçilik
  => PEYAMİ SAFA.
  => Yeni Türk Edebiyatı
  => YENİ TÜRK A. İLHAN İÇERİKLİ
  => hilmi yavuz.
  => Behçet Necatigil
  => araştırmalar.1
  => ARAŞTIRMALAR 2
  => araştırma,
  => Türk Dili ve Edebiyatı,
  => 1919-1928 ARASI TÜRK ROMANINDA YAPI VE TEMA
  => Bilgisayar Öyküleri
  => Yayın
  => ROMAN,
  => ROMAN,,
  => ROMAN.
  => ROMAN..
  => şiir,
  => şiir,,
  => hikaye*
  => arş
  => arş1
  => arş2
  => arş4
  => arş6
  => arş7
  => arş8
  => arş9
  => edebiyat tarihinde realizm romantizm kavramı
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
  => KLASİK TÜRK EDEBİYATI
  => TÜRK DEBİYATI İNCELEME
  => DEDE KORKUT DOSYASI.
  => açık arşiv
  => edebiyat arşiv
  => Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/cagdas_turk_leh_ana.php
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 
ARAŞTIRMALARI
 

Ana Sayfa

MAKALELER  
Yazar (130) Makale (244)
Eldeniz Abbaslı
 1. "Şamlı" Adı Hakkında (10.01.2007)
Dr. T. K. Abdiyev
 1. Kırgızca Fiiller Hakkında Bazı İstatistiki Bilgiler (05.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Fatma Açık
 1. “Ötken Künler”, “Kece ve Kündüz”, “Kutlug Kan” Romanlarında Tema (12.07.2007)
 2. “Şeytanat” ve Türk Dünyasında Birlik (12.07.2007)
Dr. Sedat Adıgüzel
 1. Azerbaycan Edebiyatının Yenilikçi Şairi Resul Rıza (06.03.2008) yeni
Adilhan Adiloğlu
 1. Karaçay-Malkar Yazılı Edebiyatının Kurucusu Kâzim Möçü (21.11.2007)
 2. Biynöger ve Kococaş Destanları Arasındaki Benzerlikler (18.12.2007)
Prof. Dr. Ağamusa Ahundov
 1. Azerbaycan'ın Edebi Dili ve Araştırılması Tarihi (14.04.2006)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine
 2. İnternetteki Türkoloji Dünyası
 3. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine
 4. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Üzerine
 5. Rumeli'de Sarı Saltuk'un İzleri ve Ohri'deki Sveti Naum/Sarı Saltuk Ziyaretgahı
 6. Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk
Yard. Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba
 1. Nogay Türkçesi ve Türkiye Tükçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler (19.10.2007)
 2. Nogay Turkcesinde yat- Yardımcı Fiilinin Kip ve Tasvir Fiili Olarak kullanılışı (19.10.2007)
Zekeriya Karadovut-Mustafa Aksoy
 1. Kırgız Gelenekleri ve Abramzon (28.12.2007)
Cıldız Alimova
 1. Kırgız Türkçesinde Asli Ünlü Uzunlukları (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri (26.03.2007)
 2. İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri (09.11.2007)
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat
 1. Türk Lehçe ve Şiveleri
Dr. Rıfat Araz
 1. Vahabzade'nin,  "Bugün Yeddin Oldu" Şiirinin Tahlili (24.09.2007)
Doç. Dr. Seyitnazar Arnazarov
 1. Türkmen Türkçesinde Niyet Kipi ve Türkiye Türkçesinde Anlatımı (25.12.2007)
Hülya Arslan
 1. Kazak Türkçesinde İsim Çekimi Belirtme Hali (25.10.2005)
Mehmet Ali Arslan
 1. Bilinmeyen Türkatalar (05.09.2006)
Araş. Gör. Ekrem Ayan
 1. Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması (10.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Ayşegül Aydıngün
 1. Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi (25.01.2007)
Dr. Birol Azar
 1. Göç Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (20.04.2007)

Araş. Gör. Lokman Baran
 1. Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi (05.02.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Kırgız Türkçesinde Ünlü Türemesi (06.12.2006)
Fatih Başkapan
 1. Teleütler (17.05.2007)
Dr. Hüseyin Baydemir
 1. Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri (04.03.2008) yeni
Aysel Baytok
 1. Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (09.05.2007)
 2. Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (24.12.2007)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği (20.03.2007)
 2. Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler (20.03.2007)
 3. Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları (21.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Fatma Açık-Dr. Ayşe Canatan
 1. Yüksek  Eğitimli Özbek Gençlerinin Yaşama Bakışları (12.07.2007)
Yard. Doç. Dr. Murat Ceritoğlu
 1. Kırgızcada Ünsüz Uyumu Dışında Kalan Ek Biçim Birimlerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (22.02.2008) yeni
Nadejda Chirli
 1. Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığındaki Slavca Kelimeler Üzerine (14.07.2005)
Salican Cigitov
 1. Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair (05.01.2007)
Dr. Éva Csáki
 1. Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller (10.01.2007)
Doç. Dr. Gülzura Cumakunova
 1. Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması (03.04.2007)
Altınşaş Çakıroğlu
 1. Kazak Türkçesinde Şimdiki Zaman (11.12.2007)

Prof. Dr. M. Abdulhaluk Çay
 1. Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi (13.04.2007)
Prof. Dr. Ülkü Çelik
 1. Türkmencede Sayılar (08.01.2007)
Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı (21.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Segiyt Remiev ve Nesimî (18.12.2006)
 2. Tatar Edebiyatının Gelişimi (19.12.2006)
 3. Şeyhzade Babiç Eserlerinde Dini Motifler (19.12.2006)
 4. Ayaz İshaki Eserlerinde Millet Kaderi (26.12.2006)
 5. Tatar Şiirinde Süyümbike ve Süyümbike Minaresi Temaları (09.02.2007)
 6. Tukay Şiirlerinde Dini Motifler (09.02.2007)
 7. Sagit Remiev ve Konstantin Balmont Şiirlerine Nietzshe Felsefesinin Yansıması (02.04.2007)
 8. Ayaz İshaki’nin Muhacirlikteki İcadı (15.06.2007)
 9. İdegey Destanında Bazı Motifler (01.11.2007)
 10. Alimcan İbrahimov’un Eserlerinde Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri (26.12.2007)
 11. Tatar Kahramanlık Destanlarında Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri (05.02.2008) yeni
 12. Kazan Tatarlarından Giyim-Kuşam Kültürü (20.02.2008) yeni
Dr. İsmet Çetin
 1. Kazakistan Jırşılık Geleneği ve Bir Örnek: Ruslan Ahmetov(25.12.2007)
Ümit Özgür Demirci
 1. Arap Harfli Özbekçenin İmla Özellikleri (25.01.2007)
 2. Türk Dünyasında Arap Harflerinin Islah Edilmesi ve Latin Harflerine Geçiş Tartışmaları (12.03.2007)
Prof. Dr. Nadir Devlet
 1. Yeni Türk Dilleri Kutlu Olsun! (02.01.2008) yeni
Araş. Gör. Figen Güner Dilek
 1. Altay Türkçesinde Sözeylemler (28.05.2007)
 2. Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları (05.02.2008) yeni
Okt. Bekir Direkci
 1. Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovicius (tanıtma) (17.01.2008) yeni
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya ‘Tatar Türkçesi’ (08.05.2007)
Suat Engüllü
 1. Balkanlar’da Türk Şiiri-Balkan Türklerinin Kimlik Destanı (15.07.2005)

Rahim Enlamof (Çev. Ümit Özgür Demirci)
 1. Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Tartışmaları Üzerine (24.07.2007)
Melek Erdem
 1. Türkmen Türkçesinde İç Cümleciklerin Morfosentaktik Açıdan İncelenmesi (09.11.2007)
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış (05.01.2007)
Doç. Dr. M. Akif Erdoğdu
 1. Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sında Azerbaycan (27.04.2006)
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov, (çev. Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı)
 1. Türkmen Türkçesi (29.12.2006)
Dr. Nesrin Feyzioğlu
 1. Baytiyar Vahabzâde’nin Şiirlerinde İnsan (04.03.2008) yeni
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Türk Dünyasının Atasözleri (23.05.2007)
Selma Gülsevin
 1. Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar (13.11.2007)
Prof. Dr. Ünver Günay
 1. Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler (27.03.2007)
Öğr. Gör. Bayram Gündoğdu
 1. Bahtiyar Vahabzade’nin Publisistikası (08.02.2007)
Dr. Fatma Şahan Güney
 1. Functions of the So-called Passive Morpheme–(I)l-in Kazakh (14.12.2007)
Prof. Dr. Naile Hacızade
 1. Azerbaycan Türkçesinde “Göz” Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri (24.12.2007)
 2. Kazan Tatarcısının Mordva-Karatay Ağzı ve Bu Ağzın Dil Özellikleri (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Rıza Gül-Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Kazak Türkçesinde Fiillerle Yapılan Adlar (20.12.2006)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Özbekistan’da Nevruz Törenleri ve Merasimlerin Özbek Hayatındaki Yeri (12.12.2006)
 2. Türk Lehçelerinde Görülen +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme (31.01.2007)
Doç. Dr. Cengiz Hüseynzade
 1. Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine (24.12.2007)
Prof. Dr. Şakir İbrayev
 1. Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında (Aktaran Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan) (14.12.2007)
Prof. Dr. Lars Johanson (Çev. Araş. Gör. Sema Aslan)
 1. Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar (20.04.2007)
Nodir Jurakuziev
 1. Özbek-Türk Edebiyatı Örneğinde Karşılaştırma (24.11.2006)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Karay Türkleri (10.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Kazak Türklerinde Kartalla Avcılık (20.11.2006)
Doç. Dr. Kakacan Durdiyev-Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı (30.03.2007)
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Türkmen Türkçesinde Ünlüler (23.02.2007)
 2. Türkmen Türkçesinde Ünlü Uyumları (23.02.2007)
 3. Türkmen Türkleri Edebiyatı (23.02.2007)
 4. Türkmen Türkçesinde Ünsüzler (12.03.2007)
 5. Asya Toplumlarında Ortak Bir Kültür Ögesi: On İki Hayvanlı Takvim (22.03.2007)
 6. Hazar Ötesi Türkmenleri ve Türkmenistan (22.03.2007)
 7. Türkmencede Yaygın Olan Bir Hece Yutulması Olayı (22.03.2007)
 8. Türkmen Şiiri (28.03.2007)
 9. Kazakların Milli Yemekleri (28.03.2007)
 10. Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Çağatayca ve Oğuzca Unsurlar (28.03.2007)
 11. Türkçe-Özbekçe Özbekçe-Türkçe Sözlük (28.03.2007)
 12. Yirminci Yüzyıl Türkmen Halk Şairleri (30.03.2007)
 13. Çağdaş Türkmen Şiiri (30.03.2007)
 14. Türk Lehçeleri Arasında Geliştirilecek Çeviri Yazılımlarının Güçlükleri ve Kolaylıkları (03.04.2007)
 15. Moğolistan Kazak Şairi Aktan Babıyulı ve Şiirleri (09.04.2007)
 16. Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları (09.04.2007)
 17. Gaspıralı: Kiril Latin Alfabeleri Arasında Çeviri Amaçlı Program (12.04.2007)
Dr. Ferhat Karabulut
 1. Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu (06.02.2008) yeni
Dr. Erdal Karaman
 1. Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler (05.10.2007)
 2. Karabağ’a Verilen İsimler ve Bu Vilayetteki Yer İsimlerinde Türk Boylarının İzleri (05.10.2007)
 3. Karabağ Hasreti (23.10.2007)
 4. Bahtiyar Vahabzade Anlatıyor (23.10.2007)
 5. Azerbaycan’da Türkiye İçin Can Atan Bir Şair: Bahtiyar Türkcanlı (23.10.2007)
 6. Bahtiyar Vahabzade’nin Türkiye Sevdası (03.12.2007)
 7. Azerbaycan’da Bir Edebiyat Meclisi (03.12.2007)
 8. Bahtiyar Vahabzade’nin Ana Dili Uğrunda Verdiği Mücadele (05.02.2008) yeni
 9. Azerbaycan Ağızları Üzerine Bir Deneme (05.02.2008) yeni
 10. Azerbaycan Şiirinde Türkiye (05.02.2008) yeni
Dr. Filiz Kılıç
 1. Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık (05.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi
 1. Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece (04.01.2007)
 2. Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine (23.02.2007)
Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda Karşılaşılan Bazı Problemler (27.04.2007)
Dr. Ayşen Koca
 1. Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değerini Oluşturmada Leksik Esaslar (Kırgızca) (29.01.2008) yeni
 2. Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değeri Oluşturmada Kulanılan Hazır Dilsel Vasıtalar (Kırgızca) (04.02.2008) yeni
 3. Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değeri Oluşturmada Sentaktik Ögelerin Rolü (04.02.2008) yeni
 4. Kırgız Türk Dillerindeki Kelime Gruplarında Duygu Değeri (Kırgızca) (13.02.2008) yeni
Dr. Ergün Koca
 1. Kırgız – Türk Dillerindeki Yansıma Sözcüklerden Oluşan İkilemeler (21.01.2008) yeni
 2. Kırgız Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Anlam Özellikleri (22.01.2008) yeni
 3. Yansıma kelimelerle İlgili Yapılan Çalışmalar (22.01.2008) yeni
 4. Kırgız ve Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Gramatik Özellikleri (Kırgızca) (29.01.2008) yeni
 5. Kırgız ve Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Türetilme Sistemi ve Türetme Ekleri (Kırgızca) (29.01.2008) yeni
 6. Yansıma Kelimelerin Edebi Eserlerde Kullanımı (Kırgızca) (29.01.2008) yeni
 7. Kırgız Türk Dillerinde Ev Hayvanlarındaki Yansıma Kelimeler (Kırgızca) (13.02.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. Günümüz Türk Lehçelerinde Gereklilik (27.03.2007)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Türk Dünyası ve Ortak Yazı Dili (04.03.2005)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Kırgız Tarihinde Bir Kadın General: Kurmancan Datka (30.01.2008) yeni
 2. Kazaklar'ın "Besik", "Bel-Karın-Kursak", "Karşı Kuda", "Bosağa Mavlav", "Emengerlik", "Kelin Körimdik (Körimdik)" ve "Kuyrık-Bavır Cev" Adlı Adet,İnanç ve Pratikleri Hakkında (31.01.2008) yeni
Egenberdi K. Kubatov
 1. Kırgız ve Türkiye Türkçelerinde Fiil Kipleri (18.09.2007)
Araş. Gör. Ganizhamal Kushenova
 1. Ögedey Kaan Devrinde Türkistan’da Teşkilat Yapısı (11.01.2008)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu (17.01.2008)
 2. Abdulla Qodiriy’nin Tarihsel Romanları (25.02.2008) yeni
Dr. Osman Mert
 1. Kazak Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Atasözleri (22.02.2008) yeni
K.M. Musaev
 1. A.N. Samoyloviç ve Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Leksikolojisi (26.12.2006)
Mehman Musaoğlu
 1. Avrasya Türkçelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (27.09.2007)
Prof. Dr. Emine Gürsoy- Naskali
 1. Türkçe ve Türk Cumhuriyetleri (18.10.2005)
Izumi Nishioka
 1. Türkçe ve Kazakça İşaret Sözcüklerinin Karşılaştırmalı Araştırması (01.08.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Moldo kılıç’ın İlk Kitabı “Buudayıktın Toyu” Bir Destan Sayılabilir mi? (06.12.2006)
 2. Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç’ın “Buudayıktın Toyu” Eserinin Çevirisi (12.12.2006)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Hakaslar ve Hakasça (26.11.2007)

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 398976 ziyaretçi (767181 klik) kişi burdaydı!