edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  => Bedevilik-Barbarlık ve İnsanlk Tarihi-Sina Akşin
  => Tarih Felsefesi-Dr. Ali Şeriati
  => Görüşlerim-Sultan Galiyev
  => Kemal Tahir'in felsefi düşüncesi ve Devlet Ana
  => Sanat Anlayışım-Orhan Kemal
  => Çağın Dini: Humanizm-Cemil Meriç
  => Demokrasi Demopedidir-Cemil Meriç
  => Demokrasi Paradigması ve Sonrasız Modernlik-Yiğit Tuncay
  => Karl Popper'in Bilim Felsefesi-Hasan Engin Şener
  => Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri- Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 1-Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 2- Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 3- Refik Ahmet Sevengil
  => Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır-Vahid Lütfi Salcı
  => YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE- R. FİLİZOK
  => AŞK[1] (Amour)-Elisabeth Sayın
  => Dil Bilimi Terimleri-Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => BİR METİN yahut EDEBÎ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ? -Anne-Marie ALBİSSON
  => DİL İLE BİLDİRİŞİMİN (communication) TEMEL ELEMENTLERİ-Prof. Dr Rıza FİLİZOK
  => BYRON, LAMARTİNE-Jale Parla
  => TAHİR ALANGU’NUN FOLKLOR ANLAYIŞI
  => HİKAYECİLİK DERSLERİ
  => TÜRKİYE’DE DENEME VE ELEŞTİRİNİN GELİŞİMİNDE ORHAN BURİAN’IN YERİ (tez)
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME
  => YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
  => CUMHURIYET DÖNEM! TÜRK ŞİİRİ VE BEHCET NECATIGiL
  => ROMANLARDA 27 MAYIS İHTİLÂLİ
  => HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNE METİN-MERKEZLİ BİR BAKIŞ
  => YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ROMANLARINDA CİNSELLİK
  => KİRALIK KONAK’TA MADAME BOVARY
  => ADNAN BENK VE TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ NURİ AKSU-tez
  => GELENEKSEL ROMANA KARŞI ROMAN: ANTİ ROMAN
  => ROMANININ TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sedat ...
  => XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ
  => AHMET VEFİK PAŞA’NIN ÇEVİRİLERİNDE OSMANLILAŞAN MOLİÈRE
  => Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser
  => Kıbrıs Türk Edebiyatı
  => Halide Edib-Adıvar Döneminde ve Romanında Feminizm
  => ERKEN DÖNEM TÜRK EDEBİYATINDA KÖYLÜLER
  => TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLER
  => KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ ve BİR UYGULAMA
  => SAFAHAT’TA EDEBİYATA AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Abdullah ...
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME Ersin ÖZARSLAN*
  => SÖZ VE ÖZ
  => BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI
  => YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN, “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNE EDEBÎ
  => TANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
  => Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal
  => KUVAYI MİLLİYE HAREKETİNE YÖNELTİLEN İTHAMLAR
  => MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİNİN MUSTAFA KEMAL İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ
  => YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
  => RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASI
  => BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
  => Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler
  => Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum
  => A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine
  => Zafer HanIm’In AŞk-I Vatan RomanIBaĞlamInda KadIn
  => DİLBİLİM TARİHİNE BİR BAKIŞ
  => DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI
  => DİLBİLİM (Linguistics)
  => Edebiyat Teorileri
  => EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  => HALK EVLERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
  => Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
  => BİLİM FELSEFESİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
  => EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ ∗
  => ZİYA PAŞA’NIN “ŞİİR ve İNŞÂ” MAKALESİ Ali DONBAY
  => TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  => OSMANLI ŞİİRİNE SANAT ONTOLOJİSİYLE YAKLAŞMAK ÜZERİNE
  => SÜLEYMAN NAZİF’E GÖRE İRAN EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME -
  => ÖZNE KARAKTER NESNE KARAKTER Agusto Boal
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And 2
  => DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE DÜŞSEL YARATIKLAR Enis Batur
  => TANPINAR ÜZERİNE NOTLAR Selahattin Hilav
  => DÖRT BİN YIL ÖNCE TÜRKLERDE TİYATRO Refik Ahmet Sevengil
  => SELÇUKLU TÜRKLERİNDE DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ANADOLU'DA DİNİ TEMAŞA Refik Ahmet Sevengil
  => OSMANLILARDA DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama 2
  => ELEŞTİRİ VE HİCİV Johann Gottfried Herder
  => ROMAN Octavio Paz
  => YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => YENİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => DİL SORUNLARI
  => ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI
  => MAKALELER
  => edebiyat tezler
  => İNCELEME ARAŞTIRMA
  => İNCELEME
  => Medeniyetin Demir Pençesi Eksen Çağı
  => DEDE KORKUT DOSYASI
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 1
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 2
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 3
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 4
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 5
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 6
  => Halk Şiiri, Gerçeküstücülük, Destan.
  => En Uzun Gece: Sahte Bir Roman - İzzet Harun Akçay
  => ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR
  => DOĞU EDEBİYATI
  => DOĞU EDEBİYATI - KİTAPLIK
  => TÜRK LEHÇELERİ ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ
  => İLETİŞİM ÇAĞINDA AŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİ
  => ÂŞIK EDEBİYATI BÜTÜNÜ İÇİNDE SİVAS'TA VE ADANA'DA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN ORTAK VE FARKLI YANLARI
  => Türkiyat Araştırmaları 1
  => Türkiyat Araştırmaları 2
  => Türkiyat Araştırmaları
  => Türkiyat Araştırmaları 4
  => Türkiyat Araştırmaları 5
  => Bir Toplum Mimarı Olarak Yahya Kemal
  => Tanzimat Romanlarında Melodramın İdeolojik İşlevleri
  => Söz Sanatları Bakımından ‘Parçalı Ham’ Şiirler
  => İNCELEMELER.
  => İNCELEME..
  => İNCELEME...
  => İNCELEME....
  => İNCELEME.....
  => İNCELEME ŞİİR
  => İNCELEMELER.....
  => İNCELEMELER.,
  => İNCELEMELER,.
  => Edebiyat Sosyolojisi
  => Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
  => toplumcu gerçekçilik
  => PEYAMİ SAFA.
  => Yeni Türk Edebiyatı
  => YENİ TÜRK A. İLHAN İÇERİKLİ
  => hilmi yavuz.
  => Behçet Necatigil
  => araştırmalar.1
  => ARAŞTIRMALAR 2
  => araştırma,
  => Türk Dili ve Edebiyatı,
  => 1919-1928 ARASI TÜRK ROMANINDA YAPI VE TEMA
  => Bilgisayar Öyküleri
  => Yayın
  => ROMAN,
  => ROMAN,,
  => ROMAN.
  => ROMAN..
  => şiir,
  => şiir,,
  => hikaye*
  => arş
  => arş1
  => arş2
  => arş4
  => arş6
  => arş7
  => arş8
  => arş9
  => edebiyat tarihinde realizm romantizm kavramı
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
  => KLASİK TÜRK EDEBİYATI
  => TÜRK DEBİYATI İNCELEME
  => DEDE KORKUT DOSYASI.
  => açık arşiv
  => edebiyat arşiv
  => Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI

BATI TRAKYA TÜRK EDEB

İYATI

I. Bat

ı Trakya'da Türkler ve Türk Dili

Bugünkü Yunanistan Devleti s

a) 14. yüzy

 

b) Etnik kökenleri Yunan yönetimlerince sü rekli olarak tart

 

c) Ba

 

d) Türk Kökenli H

Bu dört gruptan en önemlileri (a) ve (b)

k

Günümüzde aynca Yunanistanda etnik kökeni Türk olmad

Yunanistan'da Türk Dili ile ilgili yap

ınırlan içerisinde kalan coğrafi bölge, Türk milleti açısından tarih, siyasi-sosyal ve kültürel yönleriyle çok önemli bir saha olma özelliğini sürdürmektedir... Halen bu ülkedeki Türkler ve Türkçe'nin durumuyla ilgili olarak başlıca şu grup-lar üzerinde durulabilir: ılda Gazi Evrenos Bey'in Batı Trak ya'yı fethi ile bölgeye Konya ve Balıkesir civarından gelip yerleşen, Osmanlı Türklerinin torunlan olarak yoğun bir biçimde Gümülcine ve İskeçe şehir ve köy lerinde Lozan'dan beri "Resmi Azınlık" statüsünde ya şamakta olan, 150.000 nüfuslu "Batı Trakya Türkleri". ışma konusu yapılmak istenen, Batı Trakya'da "Balkan Kolu" denen "Yasak Bölge"de ya şamakta olan Müslüman Pomak Türkleri. şta Rodos olmak üzere, "12 Ada Müs lüman Türkleri". ıristiyanlar: Oğuz Türk lerinden çok önceleri bölgeye kuzeyden gelip yerleşen Gagauz, Kuman-Kıpçak, Peçenek gibi boylara mensup Hıristiyan Türkler ve Lozan'dan sonra mübadele ile Anadolu ve Trakya'dan Yunanistan'a göçen ana dilleri Türkçe ama Yunan alfabesi kullanan "Karamanlı Türk Ortodokslar". şıklarında belirtilenlerdir. Kasıtlı olarak Yunan yönetiminin siyasî, ekonomik, dinî, sosyal ve kültürel alanlarda sis-temli baskılarla eritmeye çalıştığı, bugün çekirdek nüfus 150.000'lere düşmesine rağmen sözkonusu bas- ılar sonucu başta Türkiye olmak üzere, Almanya, Avusturya, Avustralya, ingiltere ve ABD'ne göç etmek zorunda kalan, bütün bu ülkelerde toplam nüfuslan bir milyonu bulan "Müslüman Baü Trakya Türkleri" olmaktadır.l ığı halde, Türkçe konuşan hatta yazan ke-simler de mevcuttur. Gerek değişik zamanlarda Ana-dolu'dan Yunanistan'a göçen, gerekse halen T.C. va-tandaşı olarak Türk pasaportu ile Atina'nın Nea Smirni bölgesinde yaşayan, bugünkü sayılan 70.000'i bulan ve Türkçe'yi ikinci bir dil olarak kullanan İstanbul ve Ana-dolu Rumlan bu açıdan ele alınabilirler. Aynca Meriç'ten Selanik şehrine kadar olan bölgenin yerli Rum ahalisinin -özellikle Batı Trakya'da- Türkçe'yi günlük yaşantısında kullanmakta olduğunu da unut-mamak gerekir. Bu noktada Yunanistan'da Türkçe şi-irler yazan "Spartalı Dimitros" adlı şairi bir örnek ola-rak belirtebiliriz.2ılan çalışmalan iki açıdan ele alabiliriz. İlk grupta Türkler tarafından ya-pılan çahşmalan belirtmek gerekir ki, bunlar Batı Trakya Türk basınında zaman zaman rastladığımız yetersiz ça-lışmalardır. İkinci grupta ise devlet desteği ile Yu-nanlılann "asimile" amaçlı gerçekleştirdikleri ça-hşmalandır. Antlaşmalara aykın olarak sinsice gündeme getirilen bu çalışmalar karşısında Batı Trakya Türkleri sert tepkiler göstermişlerdir. Göstermeye de devam edi-yorlar. Yunan hükümetinin Prof. Dr. Efstratios Zen-ginis'e hazırlattığı "İlkokuma" adlı ders kitabı3, "Yunanlı Türk'e Türkçe öğretemez" sloganıyla başlatılan bir dizi siyasi gelişmeye neden olmuştur.4

 

1. ORHONLU Cengiz, "Yunanistan Türkleri", Türk Dünyas

 

2. TAHSINO

 

3. ZENGINIS Prof. Dr. Efstratios,

 

4. Geni

ı El Kitabı, Ankara, 1976, s. 1101. ĞLU Mustafa, "Spartah Dimitrios", Şafak, S: 16, Haziran 1991, Gümülcine-Yunanistan. İlkokuma, 1992, Yunanistan ş Bilgi İçin Bkz: Balkan, S: 48-49,30 Ocak 1993, Gümülcine-Yunanistan.

II. Bat

ı Trakya Türkleri Basın-Yayın Faaliyetleri

Yunanistan'daki en önemli Türk toplulu

Rodos Türkleri 1926-1935 y

Lozan'dan sonra Bati Trakya'da görülen Türkçe yay

Bati Trakya'da seçim zamanlan çok say

ğu olan Bati Trakya Türkleri, Lozan'dan sonra kesintisiz olarak azınlık basm-yayın organlarına sahip olmuşlardır. Eski ve yeni harfli olarak altmıştan fazla gazete ve dergi adına ek olarak, bu Türk topluluğunun Türkiye'de üç (Bati Trakya'nın Sesi, Bati Trakya, Yeni Batı Trakya), Almanya'da üç (Almanya'dan Batı Trakya, Yeni Ses, Yeni Adım) yayın organına rastlıyoruz. Türkiye'de 1928 yılında gerçekleştirilen harf devrimi akabinde -Balkanlardaki diğer Türk topluluklarında olduğu gibi-Bati Trakya Türklerini de etkilemiş ve büyük ölçüde Latin alfabesi benimsenilmiştir; ancak, dini kesime mensup bazı gazete ve dergilerin 1970Tİ yıllara kadar Arap alfabesini kullanmaya devam ettiklerini gö-rüyoruz. Günümüzde ise, bütünüyle Latin alfabesi kullanılmaktadır. Altmışı aşkın gazete ve dergiden ka-panmış olan, ancak arşivleri Yunanistan'da Türk di-linin belgesi durumunda olan yayın organlarından bir bölümünün adı şöyledir: Yeni Ziya, Yeni Yol, Yeni Adım, Balkan, inkılâp, Milliyet, İtilâ, Yarın, Adalet, Trakya, Ülkü, Müdafaa-yı İslâm, Hakyol, Sebat, Mu-hafazakâr, Muallim Mecmuası, Peygamber Binası, Bati Trakya, Aliş, Azınlık Postası, Birlik, Öğretmen, Devam...5 Günümüzde ise Batı Trakya Türkleri Bal-kan, Akın, Gerçek, İleri, Aile Birlik, Trakya'nın Sesi, Ortam gazetelerini, Şafak Yuvamız, Hakka Davet, Ar-kadaş Çocuk ve Pınar Çocuk dergilerini ya-yınlamaktadırlar. İleri gazetesi ilk 23 sayısı kamuoyu oluşturmak amacıyla Rumca da yayınlamıştır. Ayrıca ıllan arasında bu adada Selâm adlı bir Türkçe gazete yayınlamışlardır. ınlar için ayrıca şu hususu da belirtmek gereklidir. Bu yayınların büyük bir bölümü idealist Türkler ta-rafından çıkartılan milli yayınlar olmakla birlikte, bir bölümü Cumhuriyet karşıtı Türkiye firarilerinin çı-kardıkları yayınlardır. Bir bölümü de resmen Yunan hükümetlerinin destekledikleri güdümlü yayınlardır... ıda pro paganda amaçlı Türkçe seçim gazetesi yayınlandığını, bu yayınlann seçim sonlannda kaybolan yayınlar ol duğunu da unutmamak gerekir. Yine bu ülkede sağ lanan yasal gelişmeler neticesinde 1990 sonrası Türk lerin de Batı Trakya'da özel radyolara sahip olduklarını belirtmek gerekir. İİJLti$

1965-1994 aras

ında, 70 yıllık sürede "Bati Trakya Türkleri Edebiyatı" ile ilgili olarak, Batı Trakya'da (Yu-nanistan'da) ve Türkiye'de yayınlanan kitap sayısını ve türlerini gösterir bir çizelgeyi bu bölümde sunuyoruz. (Bkz. Çizelge 1)

III. Bat

ı Trakya Türk Edebiyatı'nın Tanımı

Genel olarak Türk Edebiyati'n

 

ın önemli ve orjinal bir kolunu oluşturan Balkan (Rumeli) Türkleri Ede-biyatı kavramı bünyesinde, Bulgaristan Türkleri Ede-biyatı, Yugoslavya Türkleri Edebiyatı, Romanya Türk-leri edebiyatı, Makedonya Türkleri Edebiyata yanında Yunanistan'da (Batı Trakya'da) oluşan edebî fa-aliyetlere "Yunanistan (Bati Trakya) Türkleri Ede-

1965-1994 Y

ılları Arasında Batı Trakya Türk Edebiyatı Konusunda Yayınlanan Kitapların Dökümü

ÜLKELER

T

Ü R L E R

Dilbilim

Ş

iir

Hikâye

Roman

Masal

Çeviri

İ

nceleme Araştırma

Folklor

Röportaj

Genel Toplam

Yunanistan

2

9

1

-

1

1

-

1

1

Yunanistan Toplam 16

Türkiye

-

2

1

3

1

-

6

3

Türkiye Toplam 16

Toplam

2

11

2

3

2

1

6

4

1

Genel Toplam 32

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 398976 ziyaretçi (767184 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=