edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  => Bedevilik-Barbarlık ve İnsanlk Tarihi-Sina Akşin
  => Tarih Felsefesi-Dr. Ali Şeriati
  => Görüşlerim-Sultan Galiyev
  => Kemal Tahir'in felsefi düşüncesi ve Devlet Ana
  => Sanat Anlayışım-Orhan Kemal
  => Çağın Dini: Humanizm-Cemil Meriç
  => Demokrasi Demopedidir-Cemil Meriç
  => Demokrasi Paradigması ve Sonrasız Modernlik-Yiğit Tuncay
  => Karl Popper'in Bilim Felsefesi-Hasan Engin Şener
  => Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri- Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 1-Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 2- Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 3- Refik Ahmet Sevengil
  => Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır-Vahid Lütfi Salcı
  => YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE- R. FİLİZOK
  => AŞK[1] (Amour)-Elisabeth Sayın
  => Dil Bilimi Terimleri-Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => BİR METİN yahut EDEBÎ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ? -Anne-Marie ALBİSSON
  => DİL İLE BİLDİRİŞİMİN (communication) TEMEL ELEMENTLERİ-Prof. Dr Rıza FİLİZOK
  => BYRON, LAMARTİNE-Jale Parla
  => TAHİR ALANGU’NUN FOLKLOR ANLAYIŞI
  => HİKAYECİLİK DERSLERİ
  => TÜRKİYE’DE DENEME VE ELEŞTİRİNİN GELİŞİMİNDE ORHAN BURİAN’IN YERİ (tez)
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME
  => YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
  => CUMHURIYET DÖNEM! TÜRK ŞİİRİ VE BEHCET NECATIGiL
  => ROMANLARDA 27 MAYIS İHTİLÂLİ
  => HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNE METİN-MERKEZLİ BİR BAKIŞ
  => YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ROMANLARINDA CİNSELLİK
  => KİRALIK KONAK’TA MADAME BOVARY
  => ADNAN BENK VE TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ NURİ AKSU-tez
  => GELENEKSEL ROMANA KARŞI ROMAN: ANTİ ROMAN
  => ROMANININ TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sedat ...
  => XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ
  => AHMET VEFİK PAŞA’NIN ÇEVİRİLERİNDE OSMANLILAŞAN MOLİÈRE
  => Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser
  => Kıbrıs Türk Edebiyatı
  => Halide Edib-Adıvar Döneminde ve Romanında Feminizm
  => ERKEN DÖNEM TÜRK EDEBİYATINDA KÖYLÜLER
  => TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLER
  => KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ ve BİR UYGULAMA
  => SAFAHAT’TA EDEBİYATA AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Abdullah ...
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME Ersin ÖZARSLAN*
  => SÖZ VE ÖZ
  => BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI
  => YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN, “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNE EDEBÎ
  => TANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
  => Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal
  => KUVAYI MİLLİYE HAREKETİNE YÖNELTİLEN İTHAMLAR
  => MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİNİN MUSTAFA KEMAL İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ
  => YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
  => RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASI
  => BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
  => Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler
  => Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum
  => A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine
  => Zafer HanIm’In AŞk-I Vatan RomanIBaĞlamInda KadIn
  => DİLBİLİM TARİHİNE BİR BAKIŞ
  => DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI
  => DİLBİLİM (Linguistics)
  => Edebiyat Teorileri
  => EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  => HALK EVLERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
  => Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
  => BİLİM FELSEFESİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
  => EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ ∗
  => ZİYA PAŞA’NIN “ŞİİR ve İNŞÂ” MAKALESİ Ali DONBAY
  => TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  => OSMANLI ŞİİRİNE SANAT ONTOLOJİSİYLE YAKLAŞMAK ÜZERİNE
  => SÜLEYMAN NAZİF’E GÖRE İRAN EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME -
  => ÖZNE KARAKTER NESNE KARAKTER Agusto Boal
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And 2
  => DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE DÜŞSEL YARATIKLAR Enis Batur
  => TANPINAR ÜZERİNE NOTLAR Selahattin Hilav
  => DÖRT BİN YIL ÖNCE TÜRKLERDE TİYATRO Refik Ahmet Sevengil
  => SELÇUKLU TÜRKLERİNDE DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ANADOLU'DA DİNİ TEMAŞA Refik Ahmet Sevengil
  => OSMANLILARDA DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama 2
  => ELEŞTİRİ VE HİCİV Johann Gottfried Herder
  => ROMAN Octavio Paz
  => YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => YENİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => DİL SORUNLARI
  => ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI
  => MAKALELER
  => edebiyat tezler
  => İNCELEME ARAŞTIRMA
  => İNCELEME
  => Medeniyetin Demir Pençesi Eksen Çağı
  => DEDE KORKUT DOSYASI
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 1
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 2
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 3
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 4
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 5
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 6
  => Halk Şiiri, Gerçeküstücülük, Destan.
  => En Uzun Gece: Sahte Bir Roman - İzzet Harun Akçay
  => ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR
  => DOĞU EDEBİYATI
  => DOĞU EDEBİYATI - KİTAPLIK
  => TÜRK LEHÇELERİ ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ
  => İLETİŞİM ÇAĞINDA AŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİ
  => ÂŞIK EDEBİYATI BÜTÜNÜ İÇİNDE SİVAS'TA VE ADANA'DA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN ORTAK VE FARKLI YANLARI
  => Türkiyat Araştırmaları 1
  => Türkiyat Araştırmaları 2
  => Türkiyat Araştırmaları
  => Türkiyat Araştırmaları 4
  => Türkiyat Araştırmaları 5
  => Bir Toplum Mimarı Olarak Yahya Kemal
  => Tanzimat Romanlarında Melodramın İdeolojik İşlevleri
  => Söz Sanatları Bakımından ‘Parçalı Ham’ Şiirler
  => İNCELEMELER.
  => İNCELEME..
  => İNCELEME...
  => İNCELEME....
  => İNCELEME.....
  => İNCELEME ŞİİR
  => İNCELEMELER.....
  => İNCELEMELER.,
  => İNCELEMELER,.
  => Edebiyat Sosyolojisi
  => Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
  => toplumcu gerçekçilik
  => PEYAMİ SAFA.
  => Yeni Türk Edebiyatı
  => YENİ TÜRK A. İLHAN İÇERİKLİ
  => hilmi yavuz.
  => Behçet Necatigil
  => araştırmalar.1
  => ARAŞTIRMALAR 2
  => araştırma,
  => Türk Dili ve Edebiyatı,
  => 1919-1928 ARASI TÜRK ROMANINDA YAPI VE TEMA
  => Bilgisayar Öyküleri
  => Yayın
  => ROMAN,
  => ROMAN,,
  => ROMAN.
  => ROMAN..
  => şiir,
  => şiir,,
  => hikaye*
  => arş
  => arş1
  => arş2
  => arş4
  => arş6
  => arş7
  => arş8
  => arş9
  => edebiyat tarihinde realizm romantizm kavramı
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
  => KLASİK TÜRK EDEBİYATI
  => TÜRK DEBİYATI İNCELEME
  => DEDE KORKUT DOSYASI.
  => açık arşiv
  => edebiyat arşiv
  => Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/eski_turk_ed_ana.php
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
ARAŞTIRMALARI
 

Ana Sayfa

MAKALELER  
Yazar (108) Makale (244)
Pınar Aka
 1. Divan Edebiyatı ve Bütünlük (31.01.2007)
Döndü Akarca
 1. Şitâiyyelerde Sosyal Yaşantı (14.07.2005)  
Ayşegül Akdemir
 1. Divan Şiirinde “Cünûn” ve “Mecnûn” Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı’ndaki Kullanımı (05.02.2008) yeni
Doç. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
 1. Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın Mıdır? (26.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Bilal Aktan
 1. Kemal Ümmî Dîvânı'nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil Özellikleri (11.01.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Lütfi Alıcı
 1. Arif Süleyman ve Hilye-İ Nebî Adlı Eseri (20.03.2007)
 2. Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri (15.05.2007)
 3. Tezkirelere Göre Kahraman Maraşlı Divan Şairleri (18.01.2008) yeni
 4. Mevlânâ’nın Şiir Anlayışında Tahkiyenin Yeri (21.01.2008) yeni
Mustafa Altun
 1. Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği : Hikmet-Nâme
Dr. Rıfat Araz
 1. Kadı Burhâneddîn’in, Kimlik ve Kişilik Yapısı ile Hayata Bakış Tarzının Tuyuglarına Yansıması… (30.04.2007)
 2. Çalab’ın Tahtından Gönül Şehrine… (15.05.2007)
 3. İlâhî Aşk Çağrışımlarına Dönüşen Tutku (01.06.2007)
 4. Yunus’ta Gördüğümüz İnsan Sevgisi ve Hoşgörü Yaklaşımları…(07.08.2007)
 5. Hz. İbrahim’in Mucizevi Hayatından, Türk Şiirine Yansımalar (10.08.2007)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Esrâr Dede Tezkiresi'nde Mevlânâ Sevgisi (08.10.2004)
 2. Vamık ile Azra (08.10.2004)
 3. Mesnevi ve Kısa Hikayecilik (11.10.2004)
 4. Lâmi'i Çelebi'nin Vâmık u Azra'sı (11.10.2004)
 5. Lâmi'î Çelebi'nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri (01.11.2004)
 6. Antepli Arzî Mehmet Efendi (29.11.2004)  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan
 1. Bir Şiir Mecmuâsında Ahmed Yesevî (08.10.2004)
 2. Fuzûlî'nin Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz)'ı (08.10.2004)
 3. Bekir Çobanzâde (13.10.2004)
 4. Hâmidî-Zâde Celîlî'nin Leylâ vü Mecnûn'u (15.10.2004)
 5. Celîlî'nin Mehek-Nâmesi (18.10.2004)
 6. Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış (01.11.2004)
 7. Celîlî'nin Hecr-Nâme'si (29.11.2004)
 8. Abdülbâkî Ârif Efendi'nin Mi'râciyyesi (29.11.2004)
Araş. Gör. İsrafil Babacan
 1. Vâiz-i Kazvînî ve Türkçe Şiirleri (17.01.2008) yeni
 2. 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış “Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rûm” Adlı Tanınmayan Bir Tezkire (05.02.2008) yeni
Doç. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg (01.10.2007)
 2. Divan Şiirinde Hazan (01.10.2007)
 3. Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım (01.10.2007)
 4. Divan Şiirinde Âşık, Sevgili,Rakip Üçlüsü ve Ölüm (01.10.2007)
 5. 15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü (01.10.2007)
 6. Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri (01.10.2007)
 7. Şevket Bulut'un Hikayelerindeki Veli Tipi (01.10.2007)
 8. Nedim'in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler (01.10.2007)
 9. Kıbrıslı Şair Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi’nin Mersiyeleri Üzerine Bir İnceleme (01.10.2007)
 10. Mesîhî Divanı’nda Yer Alan Ölüm ve Ölümle İlgili Unsurlar (01.10.2007)
 11. Divan Şiirinde Sabâ (02.10.2007)
 12. Divan Şiiriyle Halk Şiirinde Ortak Bir Söyleyiş Biçimi (02.10.2007)
 13. Kani’nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı (22.01.2008)
 14. Şeyh Gâlib’in Mevlâna’ya Yazdığı Dört Medhiye (25.02.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Cemal Bayak
 1. Divan Şiiri Üzerindeki Akademik Çalışmalar ve Bir Divan İnceleme Metodu Önerisi (12.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Bayram
 1. Klasik Türk Şiirinde Duyguların Dili: Çiçekler (26.12.2007)
 2. Klasik Türk Şairlerinin Gözüyle Meyveler (26.12.2007)
 3. 16.Yüzyıl Divan Şiirinde “Şiir, Söz ve Şair”le İlgili Anlam Alanları (Kelimeler ve Terkipler) (31.12.2007)
Doç. Dr. Azmi Bilgin
 1. Abdullah Nidaî ve İki Şiiri (30.11.2004)
 2. Mehmet Tevfik Efeindi'nin Mecmûatü't-Terâcim'inin Edebiyat Tarihimizdeki Önemi (30.11.2004)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Canım
 1. Metin Şerhi Geleneğimiz Çevresinde Tarlan ve İpekten’in Kaleminden Fuzûlî’nin “Sana” Redifli Gazeli (16.04.2007)
Prof. Dr. Adem Ceyhan
 1. Şehzâde Bâyezid’in Son Şiiri (19.04.2007)
 2. Eğitim Bakımından Gülistan (26.12.2007)
Doç. Dr. Ömür Ceylan
 1. Taşranın Altın Çiçeği Safran (01.06.2006)
 2. Klasik Türk Şiiri'nde Turna'ya Dair (01.06.2006)
 3. Divanlar Üstüne-Eleştiriler (01.06.2006)
 4. Gaybi'nin Bir Deveran Gazeli ve Şerhi (01.06.2006)
 5. Ölümün Unutulan Adı: Veba (01.06.2006)
Doç. Dr. Menderes Coşkun
 1. Klâsik Türk Şiirinde Mürekkep İstiare, Temsilî İstiare ve Alegori (17.12.2007)
 2. Tevriye ve Çeşitleri Üzerine Düşünceler (26.12.2007)
Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu
 1. Divan Şiiri (21.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Celalettin Çelik
 1. Mevlana’nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri (31.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdülbaki Çetin
 1. Bilinmeyen Türkçe Bir Dehname (04.01.2007)
 2. On Dördüncü Yüzyıla Ait Anonim Hadis Kitabı Olarak Bilinen Türkçe Eser Üzerine (09.01.2007)
 3. Ahmed-i Dâî’nin Farsça Ögretmek Amacıyla Yazdıgı Bir Eser: Müfredât (29.01.2007)
Selçuk Çıkla
 1. Divan Şiirindeki 'Sevgili Tipini Alaya Alan Bir Roman yahut Hüseyin Cahit'in Nadide'si (06.07.2007)

Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Geleneğe Direnen Bir Şair ve Şiiri: Cem Sultan’ın Frengistan Kasidesi (26.12.2007)
 2. Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz Mesnevisinde Bir Nasrettin Hoca Fıkrası (26.12.2007)
Araş. Gör. Erol Çöm
 1. Nev’î Divanı’nda Günlük Hayat (28.12.2007)
Araş. Gör. Abdülkadir Dağlar
 1. Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi (26.12.2007)
 2. Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi (26.12.2007)
 3. Hacı İbrâhim Efendi’nin “Şerh-i Belâgat”ı (Metin) (26.12.2007)
Araş. Gör. H. Gamze Demirel
 1. 16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi (11.01.2008) yeni
Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok
 1. Mesnevi-i Manevi'de Leyla ve Mecnun
 2. Sadi’nin Bostan’ı ve Ezop Masalları’nda Ortak Temalar (17.08.2004)
 3. Adana İl Halk Kütüphanesi'nde Bulunan Bir Hikaye-i İbrahim Edhem Nüshası (26.08.2004)
 4. Hoca Dehhani'nin Kasidesine Tematik Bir Bakış (26.08.2004)
 5. Ahmed Da'i'nin Teressül'ü (26.08.2004)
 6. XVI. Yüzyıl Şairlerinden Azizi'nin Nigar-namesi'nin Yeni Bir Nüshası (31.08.2004)
 7. Fatih Devri Şairlerinden Cemali'nin Divan'ında Yer Alan İki Tarih ( 02.09.2004)
 8. Dede Korkut Hikayelerindeki Olağanüstü Motifler ve Kaynakaları ( 02.09.2004)
 9. Füzûnî ve Gül-i Sad-Berg'i (14.07.2005)  
 10. Mesihi'nin Bir Fetih-Namesi (24.02.2006)
 11. Musa Bigiyef ve Tatar Türkçesiyle Yazılmış Hâfız Divanı Şerhi (19.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hamit Dikmen
 1. Seyyid Vehbî'nin Hayatı, Eserleri ve Sanatçı Kişiliği (03.05.2005)
 2. Seyyid Vehbî Divanı'nın Şekil ve İfade Özellikleri Yönünden Analizi (03.05.2005)
 3. Hz. Peygamber'de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi (03.05.2005)
 4. Seyyid Vehbî Divanı’nda Çevre, Kültür Unsurları ve Toplum Hayatı (07.07.2006)
Mehmet Can Doğan
 1. Divan Edebiyatının Taşraları (07.08.2007)
Adnan Durmaz
 1. Divan Edebiyatında Mumla Konuşan İki Sevgili (05.11.2007)
Dr. Gülay Durmaz
 1. Dîvân Şiirinde Rind (12.12.2007)

Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş
 1. Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi (04.02.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Necip Fazıl Duru
 1. Şâir Muhayyilesinde Mevlevî Kisvesi (04.01.2007)
 2. Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Sadettin Eğri
 1. Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-1 (13.12.2007)
Okt. Nagehan U. Eke
 1. Üsküplü İshak Çelebi Dîvânı’nda Klâsik Sanatlar (26.12.2007)
Bilal Elbir
 1. XVI. Yüzyıl Şerh Edebiyatı İçinde Şerh-i Şebistân-ı Hayâl’in Önemi (16.04.2007)

Okt. Dr. Özlem Ercan
 1. Kâmî Mehmed Efendi ve Fîrûznâme (10.12.2007)
 2. Peşteli Hisâlî Dîvânı’nda Biçime Dayalı Tekrarlarla Ahenk Sağlama (12.12.2007)
 3. Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân (13.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Kenan Erdoğan
 1. “Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî’nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiirlerinin Hikâyesi” (21.02.2008) yeni
Dr. Dilek Erenoğlu
 1. Güvâhî’den Günümüze Atasözleri ve Deyimler (09.01.2008) yeni

Abdulkadir Erkal

 1. Divan Şiirinde Afyon ve Esrar (13.11.2007)
Prof. Dr. İlhan Genç
 1. Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar (26.12.2007)
Senem Gezeroğlu
 1. Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar (23.03.2007)
Öğr. Gör. Dr. Haluk Gökalp
 1. Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevi Mekanları (27.02.2006)
 2. Divan Şiirinde Sıhhat-nameler (07.12.2007)
 3. Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür-melâli: Sergüzeşt-i istolçevî (22.01.2008) yeni
Orhan Şaik Gökyay
 1. Divan Edebiyatı Kimin (30.09.2005)
Dr. Zehra Göre
 1. Yetîmî ve Şiir Dünyası (09.08.2005)
Dr. Avni Gözütok
 1. Yunus Emre Divanı’ndaki Bazı Kelimelere Dair Farklı Yorumlar (04.03.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Gelibolulu Musluhiddin Sürûrî, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Ma‘ârif İsimli Eseri (08.12.2006)
 2. Mutasavvıf Şairlerde 'Zindan' Kavramı (20.12.2006)
 3. Hamdi ve Naatları (29.01.2007)
 4. On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi (06.08.2007)
 5. R. A. Nicholson’un Mesnevî Tercüme ve Şerhi Üzerine (25.12.2007)
 6. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler (17.01.2008)
 7. İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinde Geçen Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme (04.02.2008) yeni
 8. Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi (03.03.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Hamdi Güleç
 1. Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler (14.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler
 1. Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri (14.09.2006)
 2. Leylâ ve Mecnûn’da Evlilik ve Aile Teması (21.09.2006)
 3. Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü (29.09.2006)
 4. Yunus Emre’nin Nur-ı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği (29.09.2006)
 5. Bağdatlı Ruhî’nin Meşhur Terkib-Bendine Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış (14.02.2008) yeni

Yard. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan

 1. Hakâni Mehmed Bey'in Şiir Anlayışı (19.02.2008) yeni
Okt. Zehra Gümüş
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Şerhleri (03.01.2008) yeni
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Minbername ve Salatname (09.04.2007)
Dr. Muharrem Güzeldir
 1. Cefâyî ve Eseri: Dakâyıku’l-Hakâyık (07.03.2008) yeni
Araş. Gör. Hanzade Güzelova
 1. Abdî’nin Bilinmeyen Bir Mesnevîsi: Heft Peyker Tercümesi (17.12.2007)
Araş. Gör. M. Esat Harmancı
 1. Bir Divan Şairi: Rûznâmeci-Zade Şinasi (25.02.2008) yeni
Prof. Dr. Osman Horata
 1. Mevlana ve Divan Şairleri (08.01.2007)
 2. XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali'nin Hayatı ve Eserleri (09.04.2007)
 3. Nedim-i Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri (09.04.2007)
Prof. Dr. Mustafa İsen
 1. Divan Baskılarına Göre Son Dönem Kültür Merkezlerimiz (14.04.2006)
Dr. Meheddin İspir
 1. Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu (11.09.2007)
 2. Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i Esrâr Adlı Eserin şairin Münîrî Üzerine (20.02.2008) yeni
Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım
 1. Neşâtî’nin İmam Hüseyin Mersiyesi (20.02.2008) yeni
Araş. Gör. M. Fatih Kanter
 1. Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (tanıtma) (05.02.2008) yeni
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
 1. Şeyh Galib’in Şiir Anlayışı (03.01.2008) yeni
Dr. Turgut Karabey
 1. Divan Şiirinde ‘Sapma’lar (28.02.2008) yeni
Yard. Doç. Dr. Nesrin Tağızade Karaca
 1. Batılı Üç Eserde ‘Romantik Kurban’ Cem Sultan (14.12.2007)

Yard. Doç. Dr. Saadet Karaköse
 1. XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı (18.12.2007)
Doç. Dr. Ahmet Kartal
 1. Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları ve "tezâd" Ve "telmîh" Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış (18.09.2007)
Bilge Kaya
 1. Nazîre Mecmûaları ve Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâiri (12.12.2007)
Dr. İ. Güven Kaya
 1. Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey’in Bir Kasidesi (29.02.2008) yeni
Doç. Dr. Atabey Kılıç
 1. Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Şibyán Şerhi  “Hediyyetü’l-İhván" (20.11.2007)
Mahmut Erol Kılıç
 1. Sûfî Şiirinin Poetikası (17.04.2007)
Aydın Kırman
 1. Necati Bey Divanı’nın ilk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden incelenmesi (22.01.2008) yeni
Doç. Dr. M. Fatih Köksal
 1. Nâilî’nin Bir Gazelini Şerh (17.04.2007)

Dr. Orhan Kurtoğlu
 1. Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler (17.12.2007)
Dr. Muhammet Kuzubaş
 1. Muhammed Fevzî’nin Miftâhu’n-Necât Adlı Eseri (27.12.2007)
 2. Manzum Bir Destan Kitabı  (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik) (20.02.2008) yeni
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri
 2. Divan Şiiri ve Bikr-i Mana
 3. Divan Şiir Dilindeki Mana, Mazmun, Nükte Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme
 4. Mazmun Üzerine Düşünceler
 5. Sehl-i Mümteni
 6. Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine
 7. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
 8. Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı : Gibb'in Osmanlı Şiir Kaynağı

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 398975 ziyaretçi (767150 klik) kişi burdaydı!