edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  => Bedevilik-Barbarlık ve İnsanlk Tarihi-Sina Akşin
  => Tarih Felsefesi-Dr. Ali Şeriati
  => Görüşlerim-Sultan Galiyev
  => Kemal Tahir'in felsefi düşüncesi ve Devlet Ana
  => Sanat Anlayışım-Orhan Kemal
  => Çağın Dini: Humanizm-Cemil Meriç
  => Demokrasi Demopedidir-Cemil Meriç
  => Demokrasi Paradigması ve Sonrasız Modernlik-Yiğit Tuncay
  => Karl Popper'in Bilim Felsefesi-Hasan Engin Şener
  => Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri- Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 1-Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 2- Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 3- Refik Ahmet Sevengil
  => Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır-Vahid Lütfi Salcı
  => YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE- R. FİLİZOK
  => AŞK[1] (Amour)-Elisabeth Sayın
  => Dil Bilimi Terimleri-Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => BİR METİN yahut EDEBÎ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ? -Anne-Marie ALBİSSON
  => DİL İLE BİLDİRİŞİMİN (communication) TEMEL ELEMENTLERİ-Prof. Dr Rıza FİLİZOK
  => BYRON, LAMARTİNE-Jale Parla
  => TAHİR ALANGU’NUN FOLKLOR ANLAYIŞI
  => HİKAYECİLİK DERSLERİ
  => TÜRKİYE’DE DENEME VE ELEŞTİRİNİN GELİŞİMİNDE ORHAN BURİAN’IN YERİ (tez)
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME
  => YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
  => CUMHURIYET DÖNEM! TÜRK ŞİİRİ VE BEHCET NECATIGiL
  => ROMANLARDA 27 MAYIS İHTİLÂLİ
  => HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNE METİN-MERKEZLİ BİR BAKIŞ
  => YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ROMANLARINDA CİNSELLİK
  => KİRALIK KONAK’TA MADAME BOVARY
  => ADNAN BENK VE TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ NURİ AKSU-tez
  => GELENEKSEL ROMANA KARŞI ROMAN: ANTİ ROMAN
  => ROMANININ TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sedat ...
  => XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ
  => AHMET VEFİK PAŞA’NIN ÇEVİRİLERİNDE OSMANLILAŞAN MOLİÈRE
  => Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser
  => Kıbrıs Türk Edebiyatı
  => Halide Edib-Adıvar Döneminde ve Romanında Feminizm
  => ERKEN DÖNEM TÜRK EDEBİYATINDA KÖYLÜLER
  => TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLER
  => KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ ve BİR UYGULAMA
  => SAFAHAT’TA EDEBİYATA AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Abdullah ...
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME Ersin ÖZARSLAN*
  => SÖZ VE ÖZ
  => BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI
  => YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN, “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNE EDEBÎ
  => TANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
  => Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal
  => KUVAYI MİLLİYE HAREKETİNE YÖNELTİLEN İTHAMLAR
  => MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİNİN MUSTAFA KEMAL İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ
  => YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
  => RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASI
  => BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
  => Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler
  => Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum
  => A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine
  => Zafer HanIm’In AŞk-I Vatan RomanIBaĞlamInda KadIn
  => DİLBİLİM TARİHİNE BİR BAKIŞ
  => DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI
  => DİLBİLİM (Linguistics)
  => Edebiyat Teorileri
  => EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  => HALK EVLERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
  => Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
  => BİLİM FELSEFESİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
  => EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ ∗
  => ZİYA PAŞA’NIN “ŞİİR ve İNŞÂ” MAKALESİ Ali DONBAY
  => TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  => OSMANLI ŞİİRİNE SANAT ONTOLOJİSİYLE YAKLAŞMAK ÜZERİNE
  => SÜLEYMAN NAZİF’E GÖRE İRAN EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME -
  => ÖZNE KARAKTER NESNE KARAKTER Agusto Boal
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And 2
  => DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE DÜŞSEL YARATIKLAR Enis Batur
  => TANPINAR ÜZERİNE NOTLAR Selahattin Hilav
  => DÖRT BİN YIL ÖNCE TÜRKLERDE TİYATRO Refik Ahmet Sevengil
  => SELÇUKLU TÜRKLERİNDE DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ANADOLU'DA DİNİ TEMAŞA Refik Ahmet Sevengil
  => OSMANLILARDA DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama 2
  => ELEŞTİRİ VE HİCİV Johann Gottfried Herder
  => ROMAN Octavio Paz
  => YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => YENİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => DİL SORUNLARI
  => ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI
  => MAKALELER
  => edebiyat tezler
  => İNCELEME ARAŞTIRMA
  => İNCELEME
  => Medeniyetin Demir Pençesi Eksen Çağı
  => DEDE KORKUT DOSYASI
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 1
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 2
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 3
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 4
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 5
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 6
  => Halk Şiiri, Gerçeküstücülük, Destan.
  => En Uzun Gece: Sahte Bir Roman - İzzet Harun Akçay
  => ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR
  => DOĞU EDEBİYATI
  => DOĞU EDEBİYATI - KİTAPLIK
  => TÜRK LEHÇELERİ ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ
  => İLETİŞİM ÇAĞINDA AŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİ
  => ÂŞIK EDEBİYATI BÜTÜNÜ İÇİNDE SİVAS'TA VE ADANA'DA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN ORTAK VE FARKLI YANLARI
  => Türkiyat Araştırmaları 1
  => Türkiyat Araştırmaları 2
  => Türkiyat Araştırmaları
  => Türkiyat Araştırmaları 4
  => Türkiyat Araştırmaları 5
  => Bir Toplum Mimarı Olarak Yahya Kemal
  => Tanzimat Romanlarında Melodramın İdeolojik İşlevleri
  => Söz Sanatları Bakımından ‘Parçalı Ham’ Şiirler
  => İNCELEMELER.
  => İNCELEME..
  => İNCELEME...
  => İNCELEME....
  => İNCELEME.....
  => İNCELEME ŞİİR
  => İNCELEMELER.....
  => İNCELEMELER.,
  => İNCELEMELER,.
  => Edebiyat Sosyolojisi
  => Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
  => toplumcu gerçekçilik
  => PEYAMİ SAFA.
  => Yeni Türk Edebiyatı
  => YENİ TÜRK A. İLHAN İÇERİKLİ
  => hilmi yavuz.
  => Behçet Necatigil
  => araştırmalar.1
  => ARAŞTIRMALAR 2
  => araştırma,
  => Türk Dili ve Edebiyatı,
  => 1919-1928 ARASI TÜRK ROMANINDA YAPI VE TEMA
  => Bilgisayar Öyküleri
  => Yayın
  => ROMAN,
  => ROMAN,,
  => ROMAN.
  => ROMAN..
  => şiir,
  => şiir,,
  => hikaye*
  => arş
  => arş1
  => arş2
  => arş4
  => arş6
  => arş7
  => arş8
  => arş9
  => edebiyat tarihinde realizm romantizm kavramı
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
  => KLASİK TÜRK EDEBİYATI
  => TÜRK DEBİYATI İNCELEME
  => DEDE KORKUT DOSYASI.
  => açık arşiv
  => edebiyat arşiv
  => Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
TÜRK DEBİYATI İNCELEME

CONTENTS / İÇİNDEKİLER
 

MURAT KÜÇÜK
Prof. Dr. Hamza Zülfikar�ın
Öz Geçmişi ve Eserleri

 

SHAHLA ABDULLAYEVA
Fahri Uğurlu`nun �Şeyh San´an� Hikayesi
Fakhrı Ughurlu`s  «ShaIkh Sanan» Story
1-9

 

EMİN AĞAYEV
Mirali Seyidov�un Türk Mitolojisine Ait Araştırmaları;
Investıgatıons Of Mirali Seyidov About Turkish  Mythology
10-19


 

HASAN AKAY
�Okuma�nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak -�İle Bile  Okumak�
A  New  Aspect  To  �Reading�: Reading  By  Taking Notice  Of What  Is  Meant �Reading  Through Different  Aspects
20-41

 

FATMA AKÇAOĞLU-ZEKİ KARAKAYA
Ubersetzungsfertigkeit, Ubersetzungsvergleich Und Ihre Anwendung
Im Fremdsprachenunterricht
Translation Acquisition, Translation Comperison And Ist Usage
In Foreign Language Courses
42-59

 

M. FATİH ALKAYIŞ
Çağdaş Türk Şiveleri Arasında Aktarma Meseleleri
(Yeni Uygur Türkçesi � Türkiye Türkçesi Örneği)
The Translating Problems Of Contemporary Turkish Dialects
(Between The New Uygur Turkish Dialect And Turkey Turkish Dialect)
60-70

 

SELÇUK ALTUNTAŞ
Astırhan�da Jön Türk Taraftarı Bir Tatar Yayın Organı:
Mizan Gazetesi ve İzahlı Fihristi
A Joung Turk Supporter Tatar Periodical In Astrakhan:
Mizan (Balance) Newspaper And Its Annotated Index
71-153

 

İSMAİL ARSLAN
İngiliz Konsolos Raporları Işığında XIX. Yüzyıl Ortalarında
Drama Sancağı�nda Tütün Yetiştiriciliği ve Ticareti
According To The British Consulate Reports Tobacco Cultivation And Trade In The Sanjak Of Drama During The Mid 19th Century
154-178

 

ABDULSELAM ARVAS
Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl
The Cafe Of The Bards: A Chapter From Today�s Ministrelsy
Tradition In The City Of Van
179-196

 

AHMET ATASOY-  M. DURSUN ÇİTÇİ
Elazığ Şehri�nin Nüfus Özellikleri ve Çevrenin
Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi
Demographic Traits Of The City, Elazığ (Chatacteristics) And Effects Of The Environment On The Society�s Health
197-226

 

GÖNÜL AYAN
Anadolu Sahasında Yazılan Bazı �Yusuf u Züleyha�
Mesnevilerinde Sebeb-i Telifler
Anatolia In The Field Of Printed Some
"Yusuf u Zuleyha" Mesnevi Of The Sebeb-i Telif
227-272

 

ERHAN AYDIN
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki Amga (Amgı) Korgan Üzerine
On Amga (Amgi) Korgan In The Inscriptions Of Bilge Khan And

Köl Tigin
273-282

 

ABDULLAH BAĞDEMİR
�Adalet Mülkün Temelidir� Özdeyişi Üzerine
On �Justice Is The Basis Of Property�
283-296

 

ALİ GALİP BALTAOĞLU
Bir Vali Hakkında Atatürk�e Yazılmış  Şikayet Mektubu (Dilekçesi)  ve Düşündürdükleri
A Complaint Letter About A Mayor
297-310

 

 ŞAHİN BARANOĞLU
�Çeştepe� Adı Hakkında
On The Name Of �Çeştepe�
311-318

 

HÜSEYİN BAYDEMİR
Fazıl Yoldaşoğlu�nun Leyla ile Mecnun Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme
A Study Of Leyla And Mecnun By Fazıl Yoldaşoğlu
319-337

 

 NERGİS BİRAY
Kazak Türkçesinde Modal Söz (Kelimenin Dokuzuncu Türü Mü?)
Modal Words Of Kazakh Turkish
338-361

 

 GÜLCAN ÇOLAK BOSTANCI
Kişilere isim Vermenin Sahne Arkası
The Backstage Of The Personification
362-375

 

ŞERİF ALİ BOZKAPLAN
Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma Örnekleri
In Anatolian Dialects Beautiful Naming Examples
376-396

 

TUNCAY BÖLER
Kutadgu Bilig�de Ahlaklılık, Soyluluk ve Seçkinlik İfade Eden Sözler
Words Referring To Morality, Nobility And Selectness In Kutadgu Bilig
397-418

 

MUHSİNE BÖREKÇİ
Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde
Dilbilim ve Türkçe Öğretimi
Teaching Of Linguistics And Turkish In The Process Of Education Of The Teachers Of Turkish And Turkish Language And Literature
419-429

 

AHMET BURAN
Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı
Soviet Turcology And The First Turcology General Assembly
430-444

 

ALİ CİN
Avram Galanti�nin �Türkçede Arabî  ve Lâtin Harfleri ve İmlâ Meseleleri� Adlı Çalışması
The Issue �Arabian And Latin Letters In Turkish Language And Orthography Problems� By Abraham Galante
445-491

 

SALİM CONOĞLU
Ziya Osman Saba�nın Yurdu:Ev
Ziya Osman Saba�s Homeland: House
492-511

 
İBRAHİM ETEM ÇAKIR
İnebahtı (Lepanto) Savaşı ve Osmanlı Donanmasının Yeniden İnşası Üzerine Bazı Bilgiler
İnebahtı (Lepanto) War And Some Information On The Reconstruction Of The Ottoman Fleet
512-531

 

MEHMET SURUR ÇELEPİ
Hatay�da Hızır İnanışları
Beliefs Hızır (Deus Ex Machına) In Hatay
532-549

 

KÜRŞAT ÇELİK
565 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer�iyye Sicili�nin Tanıtımı ve Fihristi
1839-1840 ( H. 1255-1256)
Karahisar-ı Sahib Sharia Records No 565 Presentation And Index 1839-1840 (H.1255-1256)
550-582

 

ÇULPAN ZARİPOVA ÇETİN
Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında Kayın Ağacı
Beech  Tree In Tatar Literature And Folklore
583-601

 

TURHAN ÇETİN
Bulgaristan�dan Türkiye�ye Son Türk Göçünün (1989)
Sosyo-Ekonomik Etkileri
The Socio-Economic Outcomes Of The Last Turkish Migration (1989) From Bulgaria To Turkey
602-632

 

SELCEN ÇİFTÇİ
Kelime Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Gösterdiği Temel
Nitelikler Üzerine Bir Deneme
An Essay About Basic Qualities Of Word Associations That Points Out Gender Variable
633-654

 

SELAHATTİN ÇİTÇİ
Halide Edip Adıvar�ın Feminist ve Semitik Bir Operası:
Kenan Çobanları
A  Feminist And Semitic Opera Of Halide Edip Adıvar:

Kenan Çobanları
655-668

 

SİNAN ÇİTÇİ
Mehmet Akif�in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi
The Relation Between Father And Son In The Poems Of Mehmet Akif
669-680

 

NİLGÜN ÇÖL
XVI. Yüzyıla Kadar Galata�da Kentsel Dokuyu Etkileyen Faktörler
The Factors That Efect On Urbans` Structure In Galata
Until XVIth Century
681-695

 

ROBERT DANKOFF-ÇEV.NURETTİN GEMİCİ
Evliya Çelebi Seyahatnamesi�nin Önceki Baskısında Yer Almamış Olan
�Mum Söndürmek�  Anlatısı
On Tradition Of �Candle Blowing�
696-702

 

HALİL  İBRAHİM DELİCE
Türkçenin Öncül Ekliliği ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar
Prefixes In Turkish And Structure Which Have Prefixes
703-716

 

TAZEGÜL DEMİR
İlköğretim II. Kademe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Örneği)
A Survey On Reading Habits Of Prospective Teachers For Elementary School�s Second Grade (Case Of Gazi University)
717-745

 

AHMET DİNÇ-RAMAZAN ÇAKIR
18. Asır Şair-Mütefekkirlerinden Azadi ve Mahtumkulu'nun 
Sosyo-Ekonomik Düşünceleri
Socio-Economic Thought Of  Azad-ı And Mahtumkulu In 18th Century
746-765

 

ŞAZİYE DİNÇER
Türkiye Türkçesinde �Ad + Durum Biçimbirimi + ilgeç� Yapısındaki İlgeç Öbeklerinin işlevleri
Functions Of The Preposition Groups In Which ''Noun+Case Form+Preposition'' Construction In Turkey Turkish�
766-807

 

SÜLEYMAN EFENDİOĞLU
Ağrı İli Ağızları
Ağrı Province�s Local Dialects
808-840

 

GENCİANA  ABAZİ EGRO
Dünyada ve Türkiye�de Anlam ve Kelime Değişmelerine İlişkin Araştırmalar Münasebetiyle
Studies On Meaning And Word Changes In World And Turkey
841-870

 

JASARAL ENSEPOV
Dombra-Eğitim Kaynağı
Dombra-Source Of Education
871-887

 

İLHAN ERDEM
Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi
A Bibliography Essay On The Teaching Turkish To The Foreigners
888-937

 

SERPİL ERSÖZ
Sancaklı Yörükleri Ağzında Bir Ayrıntı: +CA ve +CIK
A Detail In Dialect Of Sancaklı Yuruks: +CA and +CIK
938-951

 

MESUT ERŞAN
Hüseyin Fevzi Bey�in,  Enver Paşa-İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı � Anadolu Arasındaki İlişkilere Dair Raporu
The Report Of Huseyin Fevzi Bey On The Relations Between Enver Pahsa-The Union Of Islamic Revolutionary Committees  And Anatolia
952-975

 

BURAK GÖKBULUT
Tahir ile Zühre Hikâyesi (Kıbrıs Türk Varyantı)�nın
Yapı Bakımından İncelenmesi
Structural Examination Of The Folk Story Of
 �Tahir ile Zühre(Cyprus Turkish Variant)�
976-990

 

AZİZ GÖKÇE
Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine
Dudak Uyumu ve Ünsüz Uyumu
The Consonant And Labial Harmony Throughout
Old Anatolian Turkish And Ottoman Turkish
991-1012

 

SAADETTİN GÖMEÇ
Kırım Bölgesinde İlk Türkleşme Faaliyetleri
Activities Of Turkization In Crimean Region
1013-1023

 

ABDÜLKADİR GÜL
XVI. Yüzyılda Antakya Kazası�nın Demografik Yapısı
The Demographic Structure Of Antioch Town In XVI. Century
1024-1066

 

GÜRER GÜLSEVİN
Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal)
Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine
On The Ethnic Characteristics Of Anatolian Dialects And

Çepni Dialects
1067-1080

 

AHMET GÜNŞEN
Gaziantep Ağzının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler
Main Characteristics  Determining The Morphology Of

Gaziantep Dialect
1081-1123
 

MEHMET HAZAR
Türkolojide Kullanılan İşaretler
Symbols That Are Used In Turcology
1124-1159

 

ALİ ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU
Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı veya Dilci
Abdulla Şerifov
Scientist Or Linguist Abdulla Sharifov Who Fought For The Unity Of Turkic Nations
1160-1173

 

ALPAY İĞCİ
Kosova Türkçesinde  Bazı Yeni Eğilimler
Some New Views In Kosova Turkish
1174-1182

 

ALİMCAN İNAYET-ADEM ÖGER
Uygur Türklerinin Mitolojik, Dinî ve Tarihî Kadın Kahramanları Üzerine
A Study About Mythological, Religious And Historical Heroines
In Uyghur Turks
1183-1198

 

BİROL İPEK
Divânü Lûgati�t-Türk�te Geçen Enklitik Edatları
Enclitics In Divânu Lûgati�t-Turk
1199-1212

 

O. B. JALİLBEYLİ
Japon Dilinde Gramatikal Zaman Kategorisi:
(Azerbaycan Diliyle Mukayeseli Şekilde)
The Grammar Tense Categories In Japanese Language
(In Comparison With Azerbaijani Language)
1213-1228

 

SPARTAK KADİU - XHEMİLE ABDİU
Türkçe Yapım Eklerinin Arnavutçada Yapım Eklerine Etkisi
The Influence Of Turkish Suffix On Albanian Language Suffix
1229-1241

 

HAYRULLAH KAHYA
Karamanlıca Bir Zarf-Fiil Eki: {-Incas}
A Gerindium {-Incas} In Caramanian
1242-1252

 

ÜNAL KALAYCI
Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzında Rusça Kelimeler
Russian Words In Tsalka (Parmaksız) Urums Dialect
1253-1261

 

ALSU KAMALİEVA
Ayaz İshaki�nin Eserlerinde Eğitim
Education In  Ayaz Ishaki�s Works
1262-1280

 

FUNDA KARA
Edat ve Zarf Üzerine Bazı Düşünceler
Some Ideas On Preposition And Adverbs
1281-1300

 

MEHMET KARA
Türk Cumhuriyetleri ve Otuz Dört Harfli Ortak Latin Alfabesi
Turkic Republics And Thirty-Four Letter Common Latin Alphabet
1301-1310

 

 ADNAN KARABEYOĞLU
Perifrastik Çiftlerde Anlam Ayırıcı Hususlar ve Semantik Hiyerarşi Üzerine
On Distinctive Semantical Features Of Periphrastic Doublets And Their Semantical Hierarchy
1311-1325

 

FERHAT KARABULUT
Dünya Dilbilimi Tarihi içinde Divânu Lûgâti�t-Türk�ün Yeri ve Önemi
The Place And The Importance Of Divanu Lugati�t-Turk In History Of Linguistics World
1326-1342

 

FEVZİ KARADEMİR
-Ma Olumsuzluk Biçimbiriminin �Kip�le ilgisi ve Olumsuz Fiil Çekimlerinin AdlandIrılması Sorunu
The Relation Of Negative Morpheme �-Ma� With Modals And The Problem Of Naming The Conjugation Of Negative Verbs
1343-1374

 
ERDAL KARAMAN
Rusça�daki Türkçe Ödünçlemeler
Borrowings From Turkish In Russian Language
1375-1392

 

EBRU KAVAS
Hasan Ali Toptaş�ın �Uykuların Doğusu� Romanının Çok Katmanlı Yapısına Betimsel Bir Bakış
A View On To Describe The Multi-Layered Structure Of ,�Uykuların Dogusu�  By Hasan Ali Toptas
1393-1407

 

ZEKİ KAYMAZ
Kutadgu Bilig Hakkında
Türkiye�de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme
On Kutadgu Bilig
1408-1422

 

AHMET KIRKKILIÇ-SEDAT MADEN
Hızlı Okuma İçin Yapılandırıcı Bir Model Önerisi: Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma (Prof. Dr. Firdevs Güneş)
A C Model Proposal For Speed Reading: Speed Reading And Constructing The Meaning
1423-1436

 

GÜRAY KIRPIK
Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları
The Sources Of The History Of The Crusading Campaigns
1437-1452

 

RAŞİT KOÇ
Düzeltme (İnceltme, Uzatma) İşaretinin Kullanımı İle İlgili Tartışmalar
Discussions About The Use Of Circumflex Accent
1453-1468


ZEYNEP KORKMAZ
Alfabe Devriminin Türk Toplumu Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri
The Social And Cultural  Effects Of Alphabet Revolution
On Turkish Society
1469-1480

 

BAKTYGUL KULAMSHAEVA
Ç. Aytmatov�un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Eşit Olmayan Zaman Dilimleri İlişkileri
Unequal Periods Of Time Relations In The Story �Atadan Kalgan Tuyak�

By C. Aytmatov
1481-1499

 

ALÂEDDİN MEHMEDOĞLU
Türkiye Türkçesinde Karışık Türlü Bağımlı Birleşik Cümle
In  Turkey Turkish  Complex  Compound Specied Dependent
Compound  Sentence
1500-1540

 

ABDULHAKİM MEHMET
Uygur Halk Destanları Üzerine Çin�de Yapılan Çalışmalar ve
Eleştirel Değerlendirilmesi
A Critical Evaluation Of Uyghur Epics Studies In China
1541-1564

 

AYVAZ MORKOÇ
Sevinç Çokum�un  �Rozalya  Ana�  Hikayesinde  Kırım Türklerinin Göç Hadisesi ve Vatan  Sevgisi
The Immigration And Patriotism Of Crimean Turks In The Story

�Mother Rosalia� By Sevinc Cokum
1565-1576

 

HÜSEYİN KAHRAMAN MUTLU
Balıkesir Çepnileri ve Ağız Özellikleri
Balıkesir Cepnies And Their Accent Properties
1577-1605

 

MEHMET VEFA NALBANT
Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe Sözcüklerin Durumu
Within The Framework Of The Concept Of Bilingualism And Carrier Language Dialect Of Siirt Center And Status Of Some Turkish Word
1606-1621


 

AHMET OCAK
Selçuklu Medreselerinin Mağrib ve Endülüs Üzerindeki Etkileri
Effects Of Seljuk Madrassas On Andalusia And Magrib
1622-1647

 

NESLİHAN ÖKSÜZ
İki Ayrı Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Türkçeyi Kullanma Becerilerinin
Tespiti ve Karşılaştırması
Determination And Comparison Of Skills On Using Turkish Language Within Written Expressions For Classroom Teacher Section�s Students
In Two Separate University
1648-1661

 

FAİK ÖMÜR
İkinci Yabancı Dil Öğrenirken Ana Dilden veya Birinci Yabancı Dilden Kaynaklanan Olumsuz Aktarımlar
The Definition Of Mother Tongue And Foreign Language Was Written Shortly And Then The Problems Which Arose While The Language Learners Were Using The Native And Foreign Language
1662-167


KÜRŞAT ÖNCÜL
Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi
Hunt And Penalty Relation In Turkish Culture
1680-1688

 

KÜRŞAT ÖNCÜL
Manas Destanı�nda Sihirsel Düşünüş Sistemi
Magic Thought In Manas Epic
1689-1696

 

EMİN ÖZDEMİR
Rusya�nın Kazakistan�da Uyguladığı Kültür Siyasetine Örnek Olarak
�Dala Vilayeti Gazetesi�
The Procedure  That Russian Applies To  Kazakhstan Culture Politic To Give An Example �Dala Vilayeti Newspaper�
1697-1715


ZÜLKÜFLİ ÖZDOĞAN
Kırgız Türkçesinde İlk Hecedeki Ünlü- Ünsüz (Vk) Ses Gruplarının Değişmesi ve İkincil Uzun Ünlülerin Oluşması
In Kyrgyz Turkish, In The First Syllable The Change Of Vowel- Consonant Phoneme Group And Form Secondary Long Vowels
1716-1729

 

MUNA YÜCEOL ÖZEZEN
Tercih Et- ve Yeğle- (Yeğ Tut-, Yeğ Bul-, Yeğ Gör-) Fiillerinin
Söz Dizimsel Özellikleri
Syntactic Properties Of Tercih Et- And Yeğle-
(Yeğ Tut-, Yeğ Bul-, Yeğ Gör-) In Turkey Turkish
1730-1743

 

CAN ÖZGÜR
Necati ile Hüseyn-i Baykara�nın Kullandığı Atasözleri ve
Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma
A Comparison About Proverbs And Idioms Used By Necati And
Hüseyn-i Baykara
1744-1754


ÖMER ÖZKAN
Tasavvufî Mesnevîlerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer / Seyahat
A Motif That Frequently Dealt With In Sufistic Mesnevis: Travel/Journey
1755-1778

 

SELİM HİLMİ ÖZKAN
Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası
Breaking  Point Of Turkish History: Zenta Clamity
1779-1793

 

ŞABAN ÖZ
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları
�Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) Özelinde-
The Civilization Consepts In The First Period Of Turkish Republic
�In The Privacy Of Ahmet Agaoglu (1869-1939)-
1794-1803

 

RIDVAN ÖZTÜRK
Afganistan Türkmenlerinin Ferhengi Encümeni ve Güneş Dergisi
Culture Guild Of Afghanistan Turkomans And Journal Of Gunesh
1804-1818

 

RASİM ÖZYÜREK
Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar
The Problems Encountered In Learning Turkish By Foreign Students Of Turkic Origin Coming From Turkic States And Communities To Turkish Universities
1819-1862

 

İHSAN SAFİ
Edebiyatçı Siyasetçi İlişkisi
The Relation Of Literary Man And Politician
1863-1878

 

MUSTAFA SARICA
Formes Verbales Nominalisees En Turc Et En Français
Verbal Nouns In Turkish And French
1879-1902

 

YAĞMUR SAY
Karakeçili Aşireti ve Eskişehir�e İskanı İle
Kuyucak Karyesi�ndeki  Özbekli Cema�ati
Karakeçili Tribe  And Ozbekli Troop In Kuyucak Village With
Housing To Eskisehir
1903-1954

 
AHMET TURAN SİNAN-SEZGİN DEMİR
Metin Dilbilimsel Yöntemler Işığında Tahsin Yücel�in �Ayna�
Adlı Öyküsünün Okunması
The Perusal Of Tahsin   Yucel�s Story   �Ayna ( Mirror)�
In The Light Of The Text Linguistic Methods
1955-1974

 

NESRİN SİS-BEKİR GÖKÇE
Gülten Dayıoğlu�nun Çocuk Öykülerinde Yansımalar ve Kalıp Sözler
Onomatopoeias And Set Phrases In Gulten Dayıoğlu�s Children Stories
1975-1989


ÖMER SOLAK
Ziya Paşa�nın Terci-i Bend�i ve Tanzimat Neslinde ilk Tereddütler
Ziya Pasha�s Terci-i Bend And First Hesitations

In Tanzimat Generation
1990-2006

 

HASAN ALİ ŞAHİN
Eski Asur Toplumunda Çocuklara Ad Verme Geleneği
In The Old Assyrian Society The Tradition Of Given Names
2007-2019


HATİCE ŞAHİN
Kaşgarlı�dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler
Idioms Are Made The Names Of The Organ From Kasgarlı To Today
2020-2036

 

İSMET ŞANLI-MUSTAFA FIRAT TÜMER
XVI. Yüzyıl Divan Şairi Ubeydî�nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve
Divanı�ndaki Tasavvufî Unsurlar
XVIth Century Divan Poet Ubeydî�s Life, Literary Character And
The Mystic Issues Inn  His  Divan
2037-2071

 

ARZU ŞEYDA
Muallim Naci�nin Türkçe Üzerine Düşünceleri
Muallim Naci�s Thoughts Concerning Turkish
2072-2080

 

TUNCA POYRAZ TACOĞLU
Kosovalı Türklerin Sosyo-Ekonomik Durumları,
Ekonomik Sorunları ve Türkiye�den Beklentileri
Socio-Economic Status, Economic Problems And
Expectations From Turkey Of Kosovian Turkish People
2081-2111

 

ERSİN TERES
Orta Türkçede �Zırh, Kalkan� Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler
Some Words Which Mean Armor And Shield In Middle Turkic
2112-2118

 

BAHİR SELÇUK
18. Yüzyıla Ait Bir Mecmuada Üsküdar
Üsküdar, According to a Mecmua In the 18th Century
2119-2132

 

AHMET TOKSOY
Kitab-ı Diyarbekriyye�ye Göre Kara Yülük Osman Bey
Karayuluk Osman Bey Based On The Kitab-ı Diyarbekkiryye
2133-2158

 

SELAHATTİN TOLKUN
Kırgızca -Gxla Ekinin Menşei
The Origin Of The -Gxla Suffix In Kyrgyz
2159-2170

 

ERSOY TOPUZKANAMIŞ
Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İmla Başarıları
The Orthographic Achievement Of The Students� Of
Turkish Teaching Department
2171-2189

 

LAN-YA TSENG
Harf İnkılabından Bugüne Kadar
Türkçe Kelimelerin İml
âsı Üzerine Bir Değerlendirme
Spell Of The Soon Revolution Letter Word
On The Evaluation Turkish Language
2190-2204

 

FİKRET TÜRKMEN-BURAK GÖKBULUT
Kıbrıs Türk Halk Bilimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
The Quality And Evaluation Of Cyprus Turkish  Folklore Studies
2205-2237

 

KERİME ÜSTÜNOVA
�Bak-� Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine
On The Elliptical  Sentences  With The Verb �Bak-�
2238-2246

 

ÖMER YAĞMUR
Abdurrahmân El-Bistâmî ve XVI. Yüzyılda Yapılmış
Bir İlimler Ansiklopedisi Tercümesi:
Terceme-i Kitâb-ı Fevâihu�l-Miskiyye Fi�l-Fevâtihi�l-Mekkiyye
Abdurrahmân El-Bistâmî And A Translation Of An Ansiklopedia Written In XVIth Century:
Terceme-i Kitâb-ı Fevâihü�l-Miskiyye Fi�l-Fevâtihi�l-Mekkiyye
2247-2263

 

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 398976 ziyaretçi (767187 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=