edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  => Bedevilik-Barbarlık ve İnsanlk Tarihi-Sina Akşin
  => Tarih Felsefesi-Dr. Ali Şeriati
  => Görüşlerim-Sultan Galiyev
  => Kemal Tahir'in felsefi düşüncesi ve Devlet Ana
  => Sanat Anlayışım-Orhan Kemal
  => Çağın Dini: Humanizm-Cemil Meriç
  => Demokrasi Demopedidir-Cemil Meriç
  => Demokrasi Paradigması ve Sonrasız Modernlik-Yiğit Tuncay
  => Karl Popper'in Bilim Felsefesi-Hasan Engin Şener
  => Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri- Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 1-Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 2- Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 3- Refik Ahmet Sevengil
  => Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır-Vahid Lütfi Salcı
  => YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE- R. FİLİZOK
  => AŞK[1] (Amour)-Elisabeth Sayın
  => Dil Bilimi Terimleri-Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => BİR METİN yahut EDEBÎ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ? -Anne-Marie ALBİSSON
  => DİL İLE BİLDİRİŞİMİN (communication) TEMEL ELEMENTLERİ-Prof. Dr Rıza FİLİZOK
  => BYRON, LAMARTİNE-Jale Parla
  => TAHİR ALANGU’NUN FOLKLOR ANLAYIŞI
  => HİKAYECİLİK DERSLERİ
  => TÜRKİYE’DE DENEME VE ELEŞTİRİNİN GELİŞİMİNDE ORHAN BURİAN’IN YERİ (tez)
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME
  => YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
  => CUMHURIYET DÖNEM! TÜRK ŞİİRİ VE BEHCET NECATIGiL
  => ROMANLARDA 27 MAYIS İHTİLÂLİ
  => HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNE METİN-MERKEZLİ BİR BAKIŞ
  => YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ROMANLARINDA CİNSELLİK
  => KİRALIK KONAK’TA MADAME BOVARY
  => ADNAN BENK VE TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ NURİ AKSU-tez
  => GELENEKSEL ROMANA KARŞI ROMAN: ANTİ ROMAN
  => ROMANININ TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sedat ...
  => XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ
  => AHMET VEFİK PAŞA’NIN ÇEVİRİLERİNDE OSMANLILAŞAN MOLİÈRE
  => Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser
  => Kıbrıs Türk Edebiyatı
  => Halide Edib-Adıvar Döneminde ve Romanında Feminizm
  => ERKEN DÖNEM TÜRK EDEBİYATINDA KÖYLÜLER
  => TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLER
  => KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ ve BİR UYGULAMA
  => SAFAHAT’TA EDEBİYATA AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Abdullah ...
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME Ersin ÖZARSLAN*
  => SÖZ VE ÖZ
  => BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI
  => YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN, “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNE EDEBÎ
  => TANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
  => Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal
  => KUVAYI MİLLİYE HAREKETİNE YÖNELTİLEN İTHAMLAR
  => MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİNİN MUSTAFA KEMAL İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ
  => YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
  => RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASI
  => BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
  => Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler
  => Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum
  => A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine
  => Zafer HanIm’In AŞk-I Vatan RomanIBaĞlamInda KadIn
  => DİLBİLİM TARİHİNE BİR BAKIŞ
  => DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI
  => DİLBİLİM (Linguistics)
  => Edebiyat Teorileri
  => EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  => HALK EVLERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
  => Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
  => BİLİM FELSEFESİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
  => EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ ∗
  => ZİYA PAŞA’NIN “ŞİİR ve İNŞÂ” MAKALESİ Ali DONBAY
  => TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  => OSMANLI ŞİİRİNE SANAT ONTOLOJİSİYLE YAKLAŞMAK ÜZERİNE
  => SÜLEYMAN NAZİF’E GÖRE İRAN EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME -
  => ÖZNE KARAKTER NESNE KARAKTER Agusto Boal
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And 2
  => DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE DÜŞSEL YARATIKLAR Enis Batur
  => TANPINAR ÜZERİNE NOTLAR Selahattin Hilav
  => DÖRT BİN YIL ÖNCE TÜRKLERDE TİYATRO Refik Ahmet Sevengil
  => SELÇUKLU TÜRKLERİNDE DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ANADOLU'DA DİNİ TEMAŞA Refik Ahmet Sevengil
  => OSMANLILARDA DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama 2
  => ELEŞTİRİ VE HİCİV Johann Gottfried Herder
  => ROMAN Octavio Paz
  => YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => YENİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => DİL SORUNLARI
  => ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI
  => MAKALELER
  => edebiyat tezler
  => İNCELEME ARAŞTIRMA
  => İNCELEME
  => Medeniyetin Demir Pençesi Eksen Çağı
  => DEDE KORKUT DOSYASI
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 1
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 2
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 3
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 4
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 5
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 6
  => Halk Şiiri, Gerçeküstücülük, Destan.
  => En Uzun Gece: Sahte Bir Roman - İzzet Harun Akçay
  => ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR
  => DOĞU EDEBİYATI
  => DOĞU EDEBİYATI - KİTAPLIK
  => TÜRK LEHÇELERİ ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ
  => İLETİŞİM ÇAĞINDA AŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİ
  => ÂŞIK EDEBİYATI BÜTÜNÜ İÇİNDE SİVAS'TA VE ADANA'DA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN ORTAK VE FARKLI YANLARI
  => Türkiyat Araştırmaları 1
  => Türkiyat Araştırmaları 2
  => Türkiyat Araştırmaları
  => Türkiyat Araştırmaları 4
  => Türkiyat Araştırmaları 5
  => Bir Toplum Mimarı Olarak Yahya Kemal
  => Tanzimat Romanlarında Melodramın İdeolojik İşlevleri
  => Söz Sanatları Bakımından ‘Parçalı Ham’ Şiirler
  => İNCELEMELER.
  => İNCELEME..
  => İNCELEME...
  => İNCELEME....
  => İNCELEME.....
  => İNCELEME ŞİİR
  => İNCELEMELER.....
  => İNCELEMELER.,
  => İNCELEMELER,.
  => Edebiyat Sosyolojisi
  => Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
  => toplumcu gerçekçilik
  => PEYAMİ SAFA.
  => Yeni Türk Edebiyatı
  => YENİ TÜRK A. İLHAN İÇERİKLİ
  => hilmi yavuz.
  => Behçet Necatigil
  => araştırmalar.1
  => ARAŞTIRMALAR 2
  => araştırma,
  => Türk Dili ve Edebiyatı,
  => 1919-1928 ARASI TÜRK ROMANINDA YAPI VE TEMA
  => Bilgisayar Öyküleri
  => Yayın
  => ROMAN,
  => ROMAN,,
  => ROMAN.
  => ROMAN..
  => şiir,
  => şiir,,
  => hikaye*
  => arş
  => arş1
  => arş2
  => arş4
  => arş6
  => arş7
  => arş8
  => arş9
  => edebiyat tarihinde realizm romantizm kavramı
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
  => KLASİK TÜRK EDEBİYATI
  => TÜRK DEBİYATI İNCELEME
  => DEDE KORKUT DOSYASI.
  => açık arşiv
  => edebiyat arşiv
  => Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI ÖZEL SAYISI IPROF. DR. CELÂL TARAKÇI CİLDİ
1175- I -
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DÖNEMLER, EĞİLİMLER, ŞAİR ve YAZARLARIN KAYNAKLARI
1177

 

EDİTÖRLER


Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI
Yrd. Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN
Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ
 


RAMAZAN GÜLENDAM


ASIL �GARİP�: ÂSAF HÂLET ÇELEBİ
THE REAL �STRANGER�: ÂSAF HÂLET ÇELEBİ
1179-1201

 


NURETTİN ÖZTÜRK


TANZİMAT EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI
THE BIBLIOGRAPHY OF TANZİMAT LITERATURE
1203-1225

 


YASEMİN MUMCU AY


TÜRK ŞİİRİNDE GARİP HAREKETİ
GARİP MOVEMENT IN TURKISH POETRY
1227-1276MİTAT DURMUŞ


YAŞAMSAL VE METİNLER ARASI BAĞLAMDA
MELİH CEVDET ANDAY ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
THE SOURCES OF MELİH CEVDET ANDAY�S POEMS IN THE CONNECTION
BETWEEN LIFE AND INTERTEXTS
1277-1307

 


ÖZTÜRK EMİROĞLU


KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HİSARCILAR
HISARCILAR, WHO TAKE THEIR SOURCE FROM TREDITION
1309-1331

 


CAFER ŞEN


FECR-İ ÂTÎ ENCÜMENİ EDEBİYATI
LITERATURE OF FECR-İ ATİ
1333-1426

 


SEYİT BATTAL UĞURLU


OTOMOBİL VE BENLİK: TÜRK EDEBİYATINDA ARABA OLGUSU
AUTOMOBILE AND SELFHOOD: CAR NARRATIVES IN TURKISH LITERATURE
1427-1462

 


ALPAY DOĞAN YILDIZ


EDEBİYATIN KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT: SELİM İLERİ ROMANCILIĞI
LITERATURE AS A SOURCE OF LITERATURE: SELİM İLERİ'S NOVELS
1463-1478

 


SÜHEYLÂ YÜKSEL


TÜRK EDEBİYATINDA TAŞRAYA ÇIKIŞ: ALİ KEMAL'İN ROMANLARI
GOING TO PROVINCES IN TURKISH LITERATURE: THE NOVELS OF ALİ KEMAL
1479-1506

 


FERHAN AKGÜN


TAHSİN YÜCEL�İN BEN VE ÖTEKİ KİTABINDAKİ ÖYKÜLERİ DOKUZUNCU SENFONİ EŞLİĞİNDE OKUMAK YA DA DOKUZUNCU SENFONİNİN RİTMİNDE ÖTEGEÇE'NİN HALLERİ
TAHSİN YÜCEL'S SHORT STORIES IN HIS BOOK 'MYSELF AND THE OTHER� READING WITH THE 9TH SYMPHONY OR THE CIRCUMSTANCES OF ÖTEGEÇE'S IN THE RHYTM OF 9TH SYMPHONY
1507-1520ÖZCAN BAYRAK


YAHYA KEMAL�İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
THE RESOURCES OF YAHYA KEMAL�S POEM
1521-1542

 


SAİD COŞAR


KARİKATÜRİSTLERİN �GARİP� TEPKİSİ
�THE STRANGE� REACTION OF THE CARICATURISTS
1543-1587

 


EBRU KAVAS


CUMHURİYET SONRASI TÜRK TİYATROSUNDA
HALK ANLATI GELENEĞİNDEN YARARLANMA
PROFITING BY TRADITION OF PUBLIC NARRATION IN TURKISH THEATERS
IN THE PERIOD OF THE REPUBLIC
1589-1627

 


GÖKHAN TUNÇ


BEŞ HECECİLER�İN ŞİİRLERİNE KAYNAK OLARAK ANADOLU KÖYLERİ
THE ANATOLIAN VILLAGES AS THE SOURCE OF THE FIVE SYLLABICS� POEMS
1629-1643

 


KUBİLAY ÜNSAL


ALEV ALATLI VE GOGOL�UN İZİNDE
-Rusya Örneğiyle Türkiye�ye Bakış-
ALEV ALATLI AND TRACKING DOWN GOGOL
-Looking at Turkey With Russia Sample-
1645-1652

 


HÜMEYRA YUVA


TÜRK ŞİİRİNDE ZAMAN TEMİNİN DEĞİŞİMİ
THE ALTERATION IN THE THEME OF TIME IN TURKISH POETRY
1653-1717
- II -
YENİ TÜRK EDEBİYATI VE TARİH
1719

 

EDİTÖRLER
Doç. Dr. Ramazan GÜLENDAM
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIR


NURULLAH ÇETİN


SERVET-İ FÜNUN TOPLULUĞU ŞAİR VE YAZARLARINDA TARİH KONUSU
HISTORY AS A SUBJECT IN THE WORKS OF SERVET-İ FÜNUN�S WRITERS AND POETS
1721-1737

 

 

ALEV SINAR UĞURLU


TÜRK ROMANCISININ GÖZÜYLE II. DÜNYA SAVAŞI
WORLD WAR II THROUGH THE EYES OF TURKISH NOVELISTS
1739-1764

 


MÜZEYYEN BUTTANRI


YENİ TÜRK EDEBİYATI-TARİH İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA
TÜRK TİYATRO ESERLERİNDE GENÇ OSMAN VAK�ASI
GENÇ OSMAN-OCCURRENCE IN TURKISH PLAYS IN THE COHERENCE OF
NEW TURKISH LITERATURE AND HISTORY
1765-1806

 


NESÎME CEYHAN


1911-1922 YILLARI ARASI TÜRK HİKAYESİNE KAYNAK: HARP
A SOURCE FOR THE TURKISH STORY BETWEEN 1911 AND 1912: WAR
1807-1822

 


ÖMER ÇAKIR


TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN BİRİ OLARAK HARPLER I: KIRIM HARBİ (1853-1856 )
AS ONE OF THE SOURCES OF TURKISH LITERATURE AFTER TANZIMAT PERIOD WARS 1:
CRIMEAN WAR (1853- 1856)
1823-1874MUHARREM DAYANÇ


YENİ TÜRK EDEBİYATI� KAYNAĞI OLARAK TARİH VE TARİHÎ ELEŞTİRİ
AS A SOURCE OF NEW TURKISH LITERATURE HISTORY AND HISTORICAL CRITICISM
1875-1904

 


İHSAN SAFİ


ABDÜLHAK HAMİD TARHAN'IN ESERLERİNDE TARİH VE HÜKÜMDARLAR
HISTORY AND THE SULTANS IN THE WORKS OF ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
1905-1930

 


ABDULLAH ŞENGÜL


TÜRK TİYATROSUNDA TARİH
HISTORY IN TURKISH THEATRE
1931-1987

 


ŞAMİL YEŞİLYURT


NEDİM GÜRSEL�İN ROMANLARININ YENİ TARİHSELCİ BAĞLAMDA OKUNMASI
NEW HISTORICIST CONTEXTUAL READING OF THE NOVELS OF NEDİM GÜRSEL
1989-2009

 


CANAN SEVİNÇ


ATATÜRK DÖNEMİ (1923-1938) TÜRK ROMANINDA MİLLÎ MÜCADELE
THE TURKISH INDEPENDENCE WAR IN THE ATATÜRK�S PERIOD�S (1923-1938) TURKISH NOVEL
2011-2040
- III -
DİNÎ KAYNAKLAR ve DOĞU EDEBİYATI
2041

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Mehmet ÖNAL


YUSUF ÇETİNDAĞ


EDEBİYATIMIZIN KAYNAKLARINDAN: DOĞU MEDENİYETİ VE METİNLERİ
THE SOURCES OF TURKISH LITERATURE: ORIENTAL CIVILIZATION AND TEXTS
2043-2088

 


KEMAL TİMUR


TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA DİN DUYGUSU VE İNANÇLAR
RELIGIOUS AFFILIATION AND BELIEFS IN THE NOVELS OF THE TANZIMAT ERA
2089-2125

 


MURAT KACIROĞLU


BİR BUNALIMIN ANATOMİSİ: TANZİMAT ŞİİRİNDE İNANÇ KRİZLERİ
ANATOMY OF A CRISIS: BELIEF CRISES IN TANZIMAT POETRY
2127-2156

 


ERTAN ÖRGEN


YENİ TÜRK ŞİİRİ VE GELENEK İLİŞKİSİNDE KAYNAKLAR
RESOURCES IN NEW TURKISH POETRY AND TRADITION RELATION
2157-2178
- IV -
TÜRK TİYATROSUNUN KAYNAKLARI
2179

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Enver TÖRE


ENVER TÖRE


TÜRK TİYATROSUNUN KAYNAKLARI
SOURCES OF TURKISH DRAMA/THEATRE
2181-2348
- V -
FİKİR HAREKETLERİ, SİYASÎ-ASKERÎ
GELİŞMELER ve EDEBİYATIMIZ
2349

 

EDİTÖRLER
Doç. Dr. Şaban SAĞLIK
Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

 

HATİCE FIRAT


CUMHURİYET SONRASI (1960-1980) TÜRK ROMANLARINDA
ADNAN MENDERES VE DEMOKRAT PARTİ
ADNAN MENDERES AND DEMOCRAT PARTY IN TURKISH NOVELS
AFTER EARLY-REPUBLICAN ERA (1960-1980)
2351-2372

 


MACİT BALIK


TÜRK ROMANINDA 12 EYLÜL DARBESİ
12TH SEPTEMBER REVOLUTION IN TURKISH NOVEL
2373-2411


İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
 
 
edebiyatokyanus 381024 ziyaretçi (728832 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=