edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  => Bedevilik-Barbarlık ve İnsanlk Tarihi-Sina Akşin
  => Tarih Felsefesi-Dr. Ali Şeriati
  => Görüşlerim-Sultan Galiyev
  => Kemal Tahir'in felsefi düşüncesi ve Devlet Ana
  => Sanat Anlayışım-Orhan Kemal
  => Çağın Dini: Humanizm-Cemil Meriç
  => Demokrasi Demopedidir-Cemil Meriç
  => Demokrasi Paradigması ve Sonrasız Modernlik-Yiğit Tuncay
  => Karl Popper'in Bilim Felsefesi-Hasan Engin Şener
  => Cemil Meriç'in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri- Arş. Gör. Oğuzhan KARABURGU
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 1-Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 2- Refik Ahmet Sevngil
  => Tiyatro San'atının Kaynağı 3- Refik Ahmet Sevengil
  => Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır-Vahid Lütfi Salcı
  => YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE- R. FİLİZOK
  => AŞK[1] (Amour)-Elisabeth Sayın
  => Dil Bilimi Terimleri-Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => BİR METİN yahut EDEBÎ ESER LİSE VE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE NASIL İNCELENMELİ? -Anne-Marie ALBİSSON
  => DİL İLE BİLDİRİŞİMİN (communication) TEMEL ELEMENTLERİ-Prof. Dr Rıza FİLİZOK
  => BYRON, LAMARTİNE-Jale Parla
  => TAHİR ALANGU’NUN FOLKLOR ANLAYIŞI
  => HİKAYECİLİK DERSLERİ
  => TÜRKİYE’DE DENEME VE ELEŞTİRİNİN GELİŞİMİNDE ORHAN BURİAN’IN YERİ (tez)
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME
  => YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
  => CUMHURIYET DÖNEM! TÜRK ŞİİRİ VE BEHCET NECATIGiL
  => ROMANLARDA 27 MAYIS İHTİLÂLİ
  => HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNE METİN-MERKEZLİ BİR BAKIŞ
  => YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ROMANLARINDA CİNSELLİK
  => KİRALIK KONAK’TA MADAME BOVARY
  => ADNAN BENK VE TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ NURİ AKSU-tez
  => GELENEKSEL ROMANA KARŞI ROMAN: ANTİ ROMAN
  => ROMANININ TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR İNCELEME Sedat ...
  => XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA VOLTAİRE VE ROUSSEAU ÇEVİRİLERİ
  => AHMET VEFİK PAŞA’NIN ÇEVİRİLERİNDE OSMANLILAŞAN MOLİÈRE
  => Osmanlı Dönemİ Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser
  => Kıbrıs Türk Edebiyatı
  => Halide Edib-Adıvar Döneminde ve Romanında Feminizm
  => ERKEN DÖNEM TÜRK EDEBİYATINDA KÖYLÜLER
  => TÜRK GÖÇER ŞAİRLERİNE AİT ESERLER
  => KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ ve BİR UYGULAMA
  => SAFAHAT’TA EDEBİYATA AİT UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Abdullah ...
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME Ersin ÖZARSLAN*
  => SÖZ VE ÖZ
  => BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATI
  => YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN, “ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE” ŞİİRİNE EDEBÎ
  => TANPINAR’IN ŞİİR ANLAYIŞI VE ŞİİRİNİN KAYNAKLARI
  => Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal
  => KUVAYI MİLLİYE HAREKETİNE YÖNELTİLEN İTHAMLAR
  => MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİNİN MUSTAFA KEMAL İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ
  => YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ
  => RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASI
  => BİR ÇAĞDAŞLAŞMA MODELİ OLARAK ATATÜRKÇÜLÜK
  => Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler
  => Şerif Benekçi’nin Romanlarında İnsan ve Toplum
  => A. Nihat Asya’nın Şiirlerinde Ölüm Kavramının Kullanımları Üzerine
  => Zafer HanIm’In AŞk-I Vatan RomanIBaĞlamInda KadIn
  => DİLBİLİM TARİHİNE BİR BAKIŞ
  => DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI
  => DİLBİLİM (Linguistics)
  => Edebiyat Teorileri
  => EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  => HALK EVLERİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
  => Ülkemizin Kaçırdığı En Büyük Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
  => BİLİM FELSEFESİ Prof.Dr. Mustafa Ergün
  => EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ ∗
  => ZİYA PAŞA’NIN “ŞİİR ve İNŞÂ” MAKALESİ Ali DONBAY
  => TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  => OSMANLI ŞİİRİNE SANAT ONTOLOJİSİYLE YAKLAŞMAK ÜZERİNE
  => SÜLEYMAN NAZİF’E GÖRE İRAN EDEBİYATININ EDEBİYATIMIZA TESİRİ
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TASVİRÎ BİR DENEME -
  => ÖZNE KARAKTER NESNE KARAKTER Agusto Boal
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And
  => İSLAMDA TRAGEDYA KAHRAMANI TRAGEDYA ÖRNEKLERİ Metin And 2
  => DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE DÜŞSEL YARATIKLAR Enis Batur
  => TANPINAR ÜZERİNE NOTLAR Selahattin Hilav
  => DÖRT BİN YIL ÖNCE TÜRKLERDE TİYATRO Refik Ahmet Sevengil
  => SELÇUKLU TÜRKLERİNDE DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ANADOLU'DA DİNİ TEMAŞA Refik Ahmet Sevengil
  => OSMANLILARDA DRAMATİK EĞLENCELER Refik Ahmet Sevengil
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama
  => ORHAN KEMAL'İN YAPITLARI Türk Gerçekçiliğinin Gelişmesinde Yeni Bir Aşama 2
  => ELEŞTİRİ VE HİCİV Johann Gottfried Herder
  => ROMAN Octavio Paz
  => YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => YENİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI
  => HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
  => DİL SORUNLARI
  => ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI
  => MAKALELER
  => edebiyat tezler
  => İNCELEME ARAŞTIRMA
  => İNCELEME
  => Medeniyetin Demir Pençesi Eksen Çağı
  => DEDE KORKUT DOSYASI
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 1
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 2
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 3
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 4
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 5
  => TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ 6
  => Halk Şiiri, Gerçeküstücülük, Destan.
  => En Uzun Gece: Sahte Bir Roman - İzzet Harun Akçay
  => ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAKLAR
  => DOĞU EDEBİYATI
  => DOĞU EDEBİYATI - KİTAPLIK
  => TÜRK LEHÇELERİ ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ
  => İLETİŞİM ÇAĞINDA AŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞİ
  => ÂŞIK EDEBİYATI BÜTÜNÜ İÇİNDE SİVAS'TA VE ADANA'DA ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN ORTAK VE FARKLI YANLARI
  => Türkiyat Araştırmaları 1
  => Türkiyat Araştırmaları 2
  => Türkiyat Araştırmaları
  => Türkiyat Araştırmaları 4
  => Türkiyat Araştırmaları 5
  => Bir Toplum Mimarı Olarak Yahya Kemal
  => Tanzimat Romanlarında Melodramın İdeolojik İşlevleri
  => Söz Sanatları Bakımından ‘Parçalı Ham’ Şiirler
  => İNCELEMELER.
  => İNCELEME..
  => İNCELEME...
  => İNCELEME....
  => İNCELEME.....
  => İNCELEME ŞİİR
  => İNCELEMELER.....
  => İNCELEMELER.,
  => İNCELEMELER,.
  => Edebiyat Sosyolojisi
  => Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
  => toplumcu gerçekçilik
  => PEYAMİ SAFA.
  => Yeni Türk Edebiyatı
  => YENİ TÜRK A. İLHAN İÇERİKLİ
  => hilmi yavuz.
  => Behçet Necatigil
  => araştırmalar.1
  => ARAŞTIRMALAR 2
  => araştırma,
  => Türk Dili ve Edebiyatı,
  => 1919-1928 ARASI TÜRK ROMANINDA YAPI VE TEMA
  => Bilgisayar Öyküleri
  => Yayın
  => ROMAN,
  => ROMAN,,
  => ROMAN.
  => ROMAN..
  => şiir,
  => şiir,,
  => hikaye*
  => arş
  => arş1
  => arş2
  => arş4
  => arş6
  => arş7
  => arş8
  => arş9
  => edebiyat tarihinde realizm romantizm kavramı
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
  => YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 1
  => KLASİK TÜRK EDEBİYATI
  => TÜRK DEBİYATI İNCELEME
  => DEDE KORKUT DOSYASI.
  => açık arşiv
  => edebiyat arşiv
  => Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARIYENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
ÖZEL SAYISI IPROF. DR. MUSTAFA ÖZBALCI CİLDİ
1
- I -
YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI

3

 

EDİTÖRLER
Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN -Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇIKLAYUNUS BALCI


BİR SANATKÂRIN BİLİM ADAMI OLARAK PORTRESİ: AHMET HAMDİ TANPINAR
A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A SCIENTIST: AHMET HAMDİ TANPINAR
5-28

 


HALÛK HARUN DUMAN - SALİH KORALP GÜREŞİR


YENİ TÜRK EDEBİYATI�NIN KAYNAKLARI: SAVAŞ VE EDEBİYAT
THE SOURCES OF MODERN TURKISH LITERATURE: WAR AND LITERATURE (1828-1911)
29-77

 

 

ÂLİM GÜR - BEDİA KOÇAKOĞLU


YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAYNAK OLARAK POETİKA
POETICS AS A REFERENCE IN MODERN TURKISH LITERATURE
79-187

 


SELÇUK ÇIKLA


YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA USUL
THE METHOD IN MODERN TURKISH LITERATURE RESEARCHES
189-244

 


ŞEYMA BÜYÜKKAVAS KURAN


MEHMET KAPLAN'IN KAYNAKLARI
REFERENCES OF MEHMET KAPLAN
245-262

 


İHSAN SÂFİ


YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA ARŞİVLERDEN YARARLANMA
BENEFITING FROM ARCHIVES IN NEW TURKISH LITERATURE RESEARCHES
263-292


 


- II -
YENİ TÜRK EDEBİYATINA KAYNAKLIK EDEN DİSİPLİNLER
293

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Yakup ÇELİK


YAKUP ÇELİK


TARİH-EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR DEVRİN ELEŞTİREL PANORAMASI: ABDÜLHAMİT DÜŞERKEN
THE CRITICAL PANORAMA OF AN ERA IN THE CONTEXT OF THE RELATION BETWEEN HISTORY AND LITERATURE: THE FALL OF ABDÜLHAMIT
295-318

 


İSMET EMRE


YENİ TÜRK EDEBİYATININ PSİKOLOJİ KAYNAKLARI
PSYCHOLOGY SOURCES OF NEW TURKISH LITERATURE
319-355


ERTUĞRUL AYDIN


EDEBİYAT-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİNDE SOSYOLOJİK KAYNAK VE ÖLÇÜTLER
SOCIOLOGICAL SCALES IN LITERATURE-SOCIOLOGY RELATIONS
357-370
- III -
BATI EDEBİYATININ
YENİ TÜRK EDEBİYATINA KAYNAKLIK EDİŞİ
371

 

EDİTÖR
Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN


BİLGE ERCİLASUN


MEŞRUTİYET TENKİDİNDE BATIDAN GİREN TERİMLER
THE TERMS BELONGS TO THE WEST IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA
373-408

 


ÂBİDE DOĞAN


TÜRK TİYATROSUNDA BRECHT ETKİSİ
IMPACT OF BRECHT ON TURKISH THEATRE
409-422

 


EMEL KEFELİ


COĞRAFYA MERKEZLİ OKUMA
A GEOGRAPHIC APPROACH TO THE TEXT
423-433

 


G. GONCA GÖKALP-ALPASLAN


METİNLERARASI İLİŞKİLER IŞIĞINDA CEMAL SÜREYA ŞİİRİNİN BİLEŞENLERİ
ANALYSIS OF THE CEMAL SÜREYA POEMS IN THE LIGHT OF INTERTEXTUALITY
435-463

 


OĞUZ KARAKARTAL


TÜRKÇEDE DANTE ÜZERİNE
ABOUTH DANTE IN TURKISH
465-485

 


HURİYE REİS


KİTAPLARDA KADIN OLMAK: CHAUCER VE ORTAÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATINDA
KADIN SÖYLEMİNİN SORUNSALLIĞI
BEING A WOMAN IN THE BOOKS: CHAUCER AND THE PROBLEM WITH THE DISCOURSE OF WOMEN IN MEDIEVAL ENGLISH LITERATURE
487-506

 


ABİDİN EMRE


DÜZYAZI ŞİİRİNİN DOĞUŞUNU MUŞTULAYAN BİR BAŞ YAPIT: GASPARD DE LA NUIT
A MASTERPIECE ANNOUNCES THE BIRTH OF POETIC PROSE: GASPARD DE LA NUIT
507-517

 


ÖZGE ÖZTEKİN


ESKİ ŞİİRE DİYALEKTİK GÖNDERME: SEBK-İ HİNDÎ�NİN ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALARINDA METAFORİK BİR YANSIMA OLARAK KARŞITLARIN BİRLİĞİ
REFERENCE TO DIALECTICS IN CLASSICAL TURKISH POEM: AS REFLECTION OF METAPHORIC THE UNITY OF OPPOSITES IN SEBK-İ HİNDÎ
519-528

 


MÜMTAZ SARIÇİÇEK


ULYSSES VE TUTUNAMAYANLAR�IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF ULYSSES AND TUTUNAMAYANLAR
529-560

 


BAHATTİN ŞEKER - MİTAT DURMUŞ


REŞAT NURİ GÜNTEKİN�İN ROMANLARINDA FRANSIZ EDEBİYATINDAN İZLER
EVIDENCES OF FRENCH LITERATURE IN THE NOVELS OF REŞAT NURİ GÜNTEKİN
561-590

 


ALEV BAYSAL


BATILILAR GÖZÜYLE HAREM: GERÇEK VE FANTEZİ
THE HAREM THROUGH THE EYES OF THE EUROPEANS: REALITY AND FANTASY
591-603

 


SERDAR ODACI


ULYSSES VE TUTUNAMAYANLAR�DA BİLİNÇAKIŞI TEKNİĞİ
THE NOVELS ULYSSES AND TUTUNAMAYANLAR IN POINT OF STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE
605-684

 


PELİN ŞAHİN TEKİNALP


AHMET HAŞİM VE HÜSEYİN AVNİ LİFİJ�DEN MANZARALAR
LANDSCAPES FROM AHMET HAŞİM AND HÜSEYİN AVNİ LİFİJ
685-700

 


HAYRUNİSA TOPÇU


AVRUPA VE AMERİKA�DA TÜRK EDEBİYATI
TURKISH LITERATURE IN EUROPE AND AMERICA
701-734

 


GÜLŞAH AKBULUT


METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DÜNÜN FERDA�SINDAN
GÜNÜN FERDA�SINA BİR BAKIŞ
A VIEW OF YESTERDAY�S AND TODAY�S �FERD� IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUALITY
735-759

- IV -
EDEBÎ TÜRLER ve YENİ TÜRK EDEBİYATI
761

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ


OSMAN GÜNDÜZ


GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAŞ ROMANA
TRANSITION FROM TRADITIONAL NARRATIVE FORMS TO MODERN NOVEL
763-798

 


YILMAZ DAŞÇIOĞLU-OKAN KOÇ


BATI TARZI TÜRK HİKÂYESİNİN DOĞUŞU VE TANZİMAT�TAN CUMHURİYET�E
ANA TEMALAR
THE EMERGENCE OF TURKISH STORY IN WESTERN STYLE AND NEW THEMES
FROM TANZİMAT TO REPUBLIC
799-900MEHMET NARLI


OTOBİYOGRAFİ VE ROMAN - OTOBİYOGRAFİK ROMAN
AUTOBIOGRAPHY AND NOVEL / AUTOBIOGRAPHICAL NOVEL
901-909

 


BÂKİ ASİLTÜRK


EDEBİYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER
TRAVEL BOOKS IN TURKISH LITERATURE
911-995

 


ÖZLEM FEDAİ


GARİP VE İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE BİR KAYNAK OLARAK HUMOUR VE İRONİ
HUMOUR AND IRONY IN THE POEMS OF GARIP AND İKINCI YENI (THE SECOND NEW MOVEMENT)
997-1021

- V -
ÇOCUK EDEBİYATI
1023

 

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK


ALEV SINAR UĞURLU


�İDEOLOG�-ŞAİR ZİYA GÖKALP�İN KALEMİNDEN MASALLAR
FOLK TALES FROM THE PEN OF ZİYA GÖKALP: AN IDEOLOGUE AND POET
1025-1040

 


RAHİM TARIM


BEHÇET NECATİGİL�İN ESERLERİNDE ÇOCUK
THE CHILD AND CHILDHOOD IN BEHCET NECATİGİL'S WORKS
1041-1072CEM ŞEMS TÜMER


EDEBİYATA VE ÇOCUK EDEBİYATINA BİR KAYNAK OLARAK BAZI CUMHURİYET DEVRİ YAZARLARININ ÇOCUKLUK ANILARI VE ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNİ ETKİLEYEN ŞARTLAR
CHILDHOOD MEMORIES AND CONDITIONS AFFECTING THEIR CHILDHOOD PERIODS OF THE WRITERS IN REPUBLIC PERIOD (CUMHURİYET DEVRİ) AS A SOURCE OF LITERATURE AND CHILDREN�S LITERATURE
1073-1102

 


NURULLAH ULUTAŞ


ASAF HÂLET ÇELEBİ�NİN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK, MASAL VE TEKERLEME
CHILD, TALES AND TONGUE-TWISTERS IN THE POETRY OF ASAF HÂLET ÇELEBİ
1103-1133

 


KELİME ERDAL


ÇOCUK EDEBİYATI TÜRLERİNİN KULLANIMI AÇISINDAN
ORHAN VELİ KANIK�IN ESERLERİNE BİR BAKIŞ
A LOOK ON WORKS OF ORHAN VELİ KANIK REGARDING THE USE OF CHILD LITERATURE TYPES
1135-1154

 


EROL OGUR


CAHİT SITKI TARANCI�NIN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK EDEBİYATINA
KAYNAKLIK EDEN TÜRLERİN KULLANILMASI
THE INSTANCES OF CHILDREN LITERATURE GENRES IN CAHIT SITKI TARANCI�S POETRY
1155-1173


İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 395929 ziyaretçi (760316 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=