edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  => 'Havanda Su Dövülüyor' -Attilâ İLHAN
  => Madalyonun Arka Yüzü-Attila İlhan
  => 'Deve' mi, Yoksa 'Kuş' mu?-Attila İlhan
  => Hadi, Konuşsana İsmet Paşa!.-Attila İlhan
  => İkisi de, Sağlam NATO'cu!..-Attila İlhan
  => 'Akbaba Operasyonu' ve Sonrası-Attila İlhan
  => Seç Seçebildiğini!- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Dev Yalnızlığı-Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Solculuğu'!..- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin Solculuğu!(2)-Attilâ İLHAN
  => 'Reis Paşa'nın, Gelecek Tasarımı!-Attilâ İLHAN
  => 'Avrasya'nın NATO'su!-Attilâ İLHAN
  => 'Kökü Dışarda Demokrasi!.-Attilâ İLHAN
  => 'Batı'ya Parmak Kaldırmak-Attilâ İLHAN
  => Amaç Ülkeyi, 'Batı Çizgisi'nde Tutmak-Attilâ İLHAN
  => Senin 'Batılılaşma' Dediğin-Attilâ İLHAN
  => Batılılaşma, Bir tuzak- Attilâ İLHAN
  => Aysberg'in Görünmeyen Kısmı-Attilâ İLHAN
  => Intibah Basladi- Attilâ İLHAN
  => Ilericiligin Böylesi - Attilâ İLHAN
  => Gençler Müdafai Hukuk’ta Birlesmeli-Attilâ İLHAN
  => Usakligin Zirvesindeki Komprador Aydinlar-Attilâ İLHAN
  => 'Biz e Sözümüz Var!-Attilâ İLHAN
  => 'Cumhuriyet Disiplini-Attilâ İLHAN
  => 'Darbe' İçin 'Halkı Kullanmak-Attilâ İLHAN
  => 'Değişme' Var da, 'Sandıkları' Değil-Attilâ İLHAN
  => 'Dengeler' Değişiyor mu-Attilâ İLHAN
  => 'Dibe Vurmak' mı?-Attilâ İLHAN
  => 'Doğu/Batı İkiliği' Olmasın?-Attilâ İLHAN
  => Gidinin 'Dünya Bankası!..-Attilâ İLHAN
  => Yeni 'Durum'a, Eski 'Senaryo'-Attilâ İLHAN
  => Gazi ve Filistin-Attilâ İLHAN
  => 'Emperyalizm'in Son Aşaması?-Attilâ İLHAN
  => 'Türkçülüğün' Yeri 'Solda' mı-Attilâ İLHAN
  => Faşizim Kimin Sloganı-Attilâ İLHAN
  => 'Ay/Yıldızı' Sildirtecek miyiz?-Attilâ İLHAN
  => 'Film Çöplüğü'-Attilâ İLHAN
  => 'Yoksul'a, 'Sınıf Atlama' Yolu: 'Futbol!-Attilâ İLHAN
  => 'Futbolcu'nun, 'Entel'e Verdiği 'Ders'-Attilâ İLHAN
  => Futbolu'nun 'Lağım Çukuru'- Attilâ İLHAN
  => Seni, Ben Mahvederim, İsmet- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Tespit'i- Attilâ İLHAN
  => 'Reis Paşa', Doğru Görmüştü
  => Gâzi'nin 'Tasarımı': 'Devlet Sosyalizmi'- Attilâ İLHAN
  => 'Times Anlaşması' - Attilâ İLHAN
  => 'Türkçü'nün 'Ülkücü'ye Tepkisi-Attilâ İLHAN
  => Halka Söylemeye Dilleri Varmıyor-Attilâ İLHAN
  => 'Hancı Sarhoş, Yolcu Sarhoş-Attilâ İLHAN
  => Demokrasi Kamuflajı- Attilâ İLHAN
  => Avrasya'da dolaşan Hayalet:'Galiyef'-Attila İlhan
  => ...'Ilımlı' mı?.. Yoksa 'Bağımlı' mı?..-ATTİLA İLHAN
  => 'İlk Meclis'in Solculuğu-Attilâ İLHAN
  => Kimin 'İmparatorluğu'-Attilâ İLHAN
  => 'Irk Milliyetçiliği' Değil, 'Yurt Milliyetçiliği'-ATTİLA İLHAN
  => İşin Ucu 'Nereye' Dayanırdı-Attilâ İLHAN
  => İthal Malı' Demokrasi- Attilâ İLHAN
  => İt Ürür, 'Tarih' Yürür-Attilâ İLHAN
  => İzin Arzuhali-Attilâ İLHAN
  => 'Karen Fogg Dosyası-ATTİLA İLHAN
  => İyi ki, Bugünleri Görmediler-ATTİLA İLHAN
  => Perinçek 'i tanımazdım: tanımış oldum-ATTİLA İLHAN
  => Kimlerin, Elinde Kalmıştık-ATTİLA İLHAN
  => 'Tatlısu Frengi' Kim? 'Tatlısu Türkü' Kim-ATTİLA İLHAN
  => Sol' Yoksa, 'Demokrasi' de Yok!-ATTİLA İLHAN
  => Üstelik, Adı 'Liberal', Soyadı 'Demokrasi ATTİLA İLHAN
  => 'Mazlumlar Enternasyonali' mi?-Attilâ İLHAN
  => Parola Vatan, İşareti Namus-ATTİLA İLHAN
  => Haklı Bir Milliyetçilik-Cengiz İlhan
  => Şiir Arşivi
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
'Akbaba Operasyonu' ve Sonrası-Attila İlhan

'Akbaba Operasyonu' ve Sonrası...

 

1 Temmuz 2002

 

 

 

Jacques Julliard , hınzırca iğneliyor; 'Küreselleşme' kavramının, yerine göre nasıl anlam değiştirdiğine, parmağını basmış:

 

 

 

''...bakıyorsunuz burada o, insanların ve fikirlerin dolaşım akıcılığı anlamına geliyor; orada, Liberalizm gereği, 'ticari değiş tokuşun artışını' ifade ediyor; başka bir yerde ise, gezegen üzerindeki 'Amerikan Egemenliği' demek oluyor. Tıpkı bunun gibi, bunun karşıtı da -yani Anti/Amerikanizm- her yerde başka bir anlama sahip olmuş; ülkeden ülkeye, bilhassa kıt'adan kıt'aya, başka bir gerçeğin ifadesi: sözgelişi, Avrupalı aydınlar arasında, en köklü ve sağlam 'ilerici' inançlarının, yaşadığımız hızlı gelişmeyle örselenmesinin, ulaştığı yer: yani, her şeyden ve her yerden ümit kesildiği zaman, elde ne kalırsa, o!..''

 

Bu kargaşalığı, Türkiye'de de, en çok entel takımı yaşıyor; fakat kıt'a değiştirince, acaba kazın ayağı, aynı mı?..

 

 

 

''...İş Latin Amerika'ya gelince, Anti/Amerikanizm (Amerika'ya karşı olmak) ne moral bir sorun, ne de entelektüel; tam tersine, Monroe Doktrini'ne (1832) uygun olarak Latin Amerika üzerinde süregelen, siyasal ve ekonomik bir gerçeğin, dile getirilişi. Durumu daha da netleştirmek için, en çok kullandığımız 'Amerika' ve 'Amerikan' kelimelerinin taşıdığı, cinâslı anlamın (ambiguite) altını çizmek yeterli. Lâtin Amerika'da (bunların yerine) 'Birleşik Devletler'li' sıfatını kullanıyorlar ki, Simon Bolivar 'ın değil, Washington'ın 'vatanını' anlattığı çok açık! Bu bakımdan, karşılıklı güç ilişkilerini ölçebilmek için, kelime dağarcığından (daha) 'iyi bir âlet' daha yok! Geçmişte bunun ne anlama geldiğini, Guatemala (1954), Küba (1961) ya da Şili (1973) somut olarak yaşamışlardı; kısacası XIX. yy'ın başından bu tarafa, Birleşik/Amerika adeta 'mülkü' saydığı bu kıt'a üzerinde, kendisine karşı, ya da düşman bir rejimin yerleşmesine izin vermiyor; aynen eski çağlarda Roma'nın, Akdeniz'i bir 'Roma Gölü' saydığı gibi!..'' (Le Nouvel Observateur, 12 Haziran 2002, s.29)

 

Şimdi soru şu: bu satırları okurken, kafanızda ABD 'nin bu davranışıyla ilgili olarak, şöyle bir soru işareti kıvrıldı mı, kıvrılmadı mı: ''-...yalnız o kıt'ada mı canım? Sovyetler ne oluyor? Yugoslavya ne oluyor?''

 

 

 

Liberal kapitalizmin 'vahşeti'...

 

 

 

O yıllarda Peron, ABD servislerince yeryüzüne, Saddam Hüseyin nasıl günümüzde 'Zalim diktatör' diye tanıtılıyorsa, öyle tanıtılmıştı; 'hızlı solcular'dan 'faşist' diyeni çoktu; oysa Yugoslav Komünistleri , partilerinin kuramsal yayın organında, işin içyüzünü açıkladılar: Peron ülkesinin 'ulusal çıkarları'nı, Arjantin 'de, ABD 'nin 'ulusal çıkarları'nın önüne koymuştu; zaten, halkının ona gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi, bundan! ( Bkz. 'Batı'nın Deli Gömleği', 'Arjantin Uzak, Ama...' s.28 ve sonrası ) Hem yalnız Peron mu canım, daha kimler? İgnatio Romanet , 'Kusursuz Bir Suç / Un Crime Parfait' başlıklı yazısında, olayı biraz daha derinlemesine kurcalamış!

 

 

 

''...Latin Amerika'da, halkın oylarıyla seçilmiş bir başkanın, Silahlı Kuvvetler'in müdahalesiyle son devrilişi, 1991 yılı Eylülü'ndedir: Haiti'de, Başkan Jean-Baptiste Aristide alaşağı edilmişti!.. 'Soğuk Savaş' bitince sanılıyordu ki, o yıllar boyunca -yâni 1970 ve 1980'li yılların kapsadığı sürede- Komünizm'le Mücâdele diye Güney Amerika'da askeri diktatörlüklerin yerleşmesine imkân tanıyan 'Akbaba Operasyonu / Operation Condor' esprisi, artık silinmiş; serbest seçimlerle gelişen rejimlere karşı, her türlü fesat hareketi mahkûm edilmiştir...''

 

 

 

Bilmez değilsiniz ya, 'Operation Condor'; üzerine bilinmez kaç kitap yazılmış, kaç film çekilmiş, o çok ünlü 'Akbaba Harekâtı'! CIA, Latin Amerika cumhuriyetlerinin kimisinde Donanma'yı, kimisinde Hava Kuvvetleri'ni, kimisinde de bütün silahlı kuvvetleri, 'emir eri' gibi kullanarak, 'Ulusallığa' -hele maazallah Sosyalistliğe- yönelen bütün yönetimleri, Komünizm bahanesiyle -fakat aslında kendi ulusal çıkarlarını korumak için- üst üste deviriyordu, böylece, Monroe Doktrini 'ninden asla taviz vermek niyetinde olmadığını kanıtlıyordu. O kanlı, haksız ve zalim operasyonları, kim unutabilir? Tarihe Liberal kapitalistliğin 'vahşeti' olarak geçtiler. 1954 Guatemala, 1965 Santa Domingo, 1973 Şili!

 

 

 

Artık ordu değil 'halk' mı indiriyor?

 

 

 

İyi de, 'Soğuk Savaş' ın sonu, 'Akbaba Operasyonu' nun da sonu mu oldu? Hayır, sadece kılığını değiştirmiş, zira bu konuda dosyaları inceleyen; Amerikalılararası ilişkiler Bakanı Otto Reich 'in yaptığı 'tespit' şu:

 

 

 

''...Sonuncusu Arjantin Başkanı De la Rua olmak üzere, son on yıl zarfında, halklarının serbest kullanılmış oylarıyla yönetime gelmiş, altı Latin Amerika Cumhuriyetinin başkanları, artık hükümet darbesi olmaksızın görevinden alınmış; bu iş hem de Silahlı Kuvvetler işe karışmaksızın, halk tarafından yapılmıştır...'' (Le Monde Diplomatique, Haziran 2002, s.1)

 

 

 

Evet, yanlış okumadınız: altı cumhurbaşkanı! Bir bakıma, onları başkanlığa seçen halk, seçtiği yerden alaşağı etmiş oluyor. Nasıl mı? Nasılın tafsilâtını tartışacağız; sanırım böylelikle, ABD 'nin Latin Amerika 'da 'egemenliğini sürdürmek' amacıyla, yaptığı 'pislikler' ortaya dökülecek! Ben de amma tuhafım yâni, Amerika 'da deyip duruyorum, acaba yalnız Latin Amerika 'da mı?

 

 

 

Hele etrafınıza bir bakın! Gözünü açan neler görür!..

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 395125 ziyaretçi (758940 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=