edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  => 'Havanda Su Dövülüyor' -Attilâ İLHAN
  => Madalyonun Arka Yüzü-Attila İlhan
  => 'Deve' mi, Yoksa 'Kuş' mu?-Attila İlhan
  => Hadi, Konuşsana İsmet Paşa!.-Attila İlhan
  => İkisi de, Sağlam NATO'cu!..-Attila İlhan
  => 'Akbaba Operasyonu' ve Sonrası-Attila İlhan
  => Seç Seçebildiğini!- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Dev Yalnızlığı-Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Solculuğu'!..- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin Solculuğu!(2)-Attilâ İLHAN
  => 'Reis Paşa'nın, Gelecek Tasarımı!-Attilâ İLHAN
  => 'Avrasya'nın NATO'su!-Attilâ İLHAN
  => 'Kökü Dışarda Demokrasi!.-Attilâ İLHAN
  => 'Batı'ya Parmak Kaldırmak-Attilâ İLHAN
  => Amaç Ülkeyi, 'Batı Çizgisi'nde Tutmak-Attilâ İLHAN
  => Senin 'Batılılaşma' Dediğin-Attilâ İLHAN
  => Batılılaşma, Bir tuzak- Attilâ İLHAN
  => Aysberg'in Görünmeyen Kısmı-Attilâ İLHAN
  => Intibah Basladi- Attilâ İLHAN
  => Ilericiligin Böylesi - Attilâ İLHAN
  => Gençler Müdafai Hukuk’ta Birlesmeli-Attilâ İLHAN
  => Usakligin Zirvesindeki Komprador Aydinlar-Attilâ İLHAN
  => 'Biz e Sözümüz Var!-Attilâ İLHAN
  => 'Cumhuriyet Disiplini-Attilâ İLHAN
  => 'Darbe' İçin 'Halkı Kullanmak-Attilâ İLHAN
  => 'Değişme' Var da, 'Sandıkları' Değil-Attilâ İLHAN
  => 'Dengeler' Değişiyor mu-Attilâ İLHAN
  => 'Dibe Vurmak' mı?-Attilâ İLHAN
  => 'Doğu/Batı İkiliği' Olmasın?-Attilâ İLHAN
  => Gidinin 'Dünya Bankası!..-Attilâ İLHAN
  => Yeni 'Durum'a, Eski 'Senaryo'-Attilâ İLHAN
  => Gazi ve Filistin-Attilâ İLHAN
  => 'Emperyalizm'in Son Aşaması?-Attilâ İLHAN
  => 'Türkçülüğün' Yeri 'Solda' mı-Attilâ İLHAN
  => Faşizim Kimin Sloganı-Attilâ İLHAN
  => 'Ay/Yıldızı' Sildirtecek miyiz?-Attilâ İLHAN
  => 'Film Çöplüğü'-Attilâ İLHAN
  => 'Yoksul'a, 'Sınıf Atlama' Yolu: 'Futbol!-Attilâ İLHAN
  => 'Futbolcu'nun, 'Entel'e Verdiği 'Ders'-Attilâ İLHAN
  => Futbolu'nun 'Lağım Çukuru'- Attilâ İLHAN
  => Seni, Ben Mahvederim, İsmet- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Tespit'i- Attilâ İLHAN
  => 'Reis Paşa', Doğru Görmüştü
  => Gâzi'nin 'Tasarımı': 'Devlet Sosyalizmi'- Attilâ İLHAN
  => 'Times Anlaşması' - Attilâ İLHAN
  => 'Türkçü'nün 'Ülkücü'ye Tepkisi-Attilâ İLHAN
  => Halka Söylemeye Dilleri Varmıyor-Attilâ İLHAN
  => 'Hancı Sarhoş, Yolcu Sarhoş-Attilâ İLHAN
  => Demokrasi Kamuflajı- Attilâ İLHAN
  => Avrasya'da dolaşan Hayalet:'Galiyef'-Attila İlhan
  => ...'Ilımlı' mı?.. Yoksa 'Bağımlı' mı?..-ATTİLA İLHAN
  => 'İlk Meclis'in Solculuğu-Attilâ İLHAN
  => Kimin 'İmparatorluğu'-Attilâ İLHAN
  => 'Irk Milliyetçiliği' Değil, 'Yurt Milliyetçiliği'-ATTİLA İLHAN
  => İşin Ucu 'Nereye' Dayanırdı-Attilâ İLHAN
  => İthal Malı' Demokrasi- Attilâ İLHAN
  => İt Ürür, 'Tarih' Yürür-Attilâ İLHAN
  => İzin Arzuhali-Attilâ İLHAN
  => 'Karen Fogg Dosyası-ATTİLA İLHAN
  => İyi ki, Bugünleri Görmediler-ATTİLA İLHAN
  => Perinçek 'i tanımazdım: tanımış oldum-ATTİLA İLHAN
  => Kimlerin, Elinde Kalmıştık-ATTİLA İLHAN
  => 'Tatlısu Frengi' Kim? 'Tatlısu Türkü' Kim-ATTİLA İLHAN
  => Sol' Yoksa, 'Demokrasi' de Yok!-ATTİLA İLHAN
  => Üstelik, Adı 'Liberal', Soyadı 'Demokrasi ATTİLA İLHAN
  => 'Mazlumlar Enternasyonali' mi?-Attilâ İLHAN
  => Parola Vatan, İşareti Namus-ATTİLA İLHAN
  => Haklı Bir Milliyetçilik-Cengiz İlhan
  => Şiir Arşivi
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
Perinçek 'i tanımazdım: tanımış oldum-ATTİLA İLHAN

Söyleşi
                              ATTİLA İLHAN
 

   

 

 

'Kemalizm', 'Sosyalizm' İçin Yeni Bir 'Ufuk'!..

12 Nisan 2002

 

Dr. Herbert Melzig 'i, acaba hatırlayan çıkar mı? 40 'lı yılların, 'karanlık' İstanbul 'una sığınmış, o Alman hocalarından birisiydi; yanılmıyorsam, Tarih okuturdu: öğrencilerinin unutmamış olması gerekir; en azından, Gâzi 'nin 'büyük bir mütefekkir olduğuna' ilk dikkati çekenlerden, olduğu için! O kitabını Sahaflar Çarşısı 'ndan almıştım: 50 'li yılların başı, Paris 'ten ilk dönüşüm; 'Kemalizm Fikriyatı' üzerinde çalışıyorum; 'resmi yayınlar', eksik, yetersiz, dolayısıyla yanlış; kamuoyuna, -maksatlı seçilmiş- vecize/sloganlar benimsetilmeye çalışılıyor; Gâzi 'nin, İhtilâl ve İnkılâp hakkındaki görüşlerini, açıklamıyorlar; o yüzden kaynak arıyorum. Dr. Melzig 'in kitabı, bu kaynaklardan biri; benim kitaplığımdakilerin belki de ilki: ''Atatürk'ün Başlıca Nutukları (1920-1938)'' . Yayınevi yazılı değil, -acaba Hoca mı bastırmıştı- ''Ülkü Matbaası, 1942/İstanbul'' .

 

Bazı sayfaları işaretlemişimdir, bazı satırların altı çizilmiş; o zaman beni allak bullak eden İnkılâp tarifini, ilk defa o kitapta okuyorum; Ankara Hukuk Fakültesi 'nin açılışında, Paşa bir 'nutuk irâd etmiş', orada diyor ki: ''... Bu İnkılâp, kelimenin vehleten imâ ettiği İhtilâl manasından başka, ondan daha vâsi bir tahavvülü ifade etmektedir; bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf eden, en mütekâmil tarz olmuştur!'' ; tarihi, 5 Teşrinisâni (Kasım) 1925!

Yirmibeş yıl sonrasında, o inkılâbın ülkesinde, ne inkılâp lafı kalmış, ne ihtilâl; artık, telâffuzu tehlikeli kelimeler bunlar; yıllarca sonra bile, Sabahattin Selek 'in 'Anadolu İhtilâli' başlığı, düpedüz cür'et sayılmayacak mıdır?

 

'Milli Şef' ve 'rejiminin' ortalıkta gezdirdiği 'Atatürk' ile; Anadolu İhtilâl ve İnkılâbı 'nın lideri Gâzi Mustafa Kemal Paşa 'nın tek ve aynı adam olduğunu söylemek mümkün değildir: 'mukayeseli' bir incelemenin, bu iddiayı doğrulayacağından, kuşkum yok! Hadi, yok mu bir meraklısı!

 

'Ters akıntı' Türkiye'yi nereye sürüklemişti?

 

'Sosyalist Sol', 'Anadolu İhtilâli' ne daima saygılı olmuş; anti/Emperyalist vasfını, -sesini fazla yükseltmeden, mahcup ve çekingen de olsa- daima hatırlatmış; lâkin, diyalektik ve kapsamlı olarak, bu araştırmayı maalesef yapmamıştır. Niyazi Berkes ve Râsih Nuri beyler 'in, ciddi, önemli ve ihatası geniş çalışmalarını, minnetle hatırlıyorum; çok ayrıntılı ve derinlemesine olmasa da, Şevket Süreyya Bey de hayli çalışmış; H. İ. Dinamo, ''Kutsal İsyan/ Kutsal Barış'' dizisinde; -yer yer muhayyeleye de imkân tanıyarak,- Gâzi 'nin ve Müdafaa-i Hukuk inkılâpçılarının yaptıklarını, anlatmaya gayret etmiştir. Bunlar ilk aklıma gelenler, unuttuklarım bağışlansın!..

 

'Kurtlar Sofrası' da, bir romandır; o yıllarda, Kemalizm 'in fikir tahlilini yapmak, depedüz belâ sayıldığından; yazar, bir roman atmosferinde 'yarıda bırakılmış bir inkılâbın hicranını' anlatırken; sorunun ve olayın önemine, kapsamının genişliğine dikkati çekmişti. Düşünmelisiniz ki, 'erken' Cumhuriyet dönemine ait, bir tek eser tekrar basılmıyordu; Gâzi 'nin 'Söylev ve Demeçleri' eksik ve yanlıştı; bütün 'külliyatını' yayınlamak, kimsenin aklına gelmiyor! Mustafa Kemal'e sadakat, heykellerine saldıran 'meczupları' cezalandırmaktan; aleyhine atıp tutanları ürkütmek amacıyla, yasa çıkarmaktan ibaret sayılıyordu. Oysa, 'Cumhuriyet Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Bandung'da, Üçüncü Dünya murahhaslarının gözlerinin içine baka baka; Emperyalizm'i adeta savunarak, Gâzi'nin hatırasına en büyük tecavüzü yapıyordu.

 

Hiç unutmam! 12 Mart sıkıdüzeninde, yapılmış olanın, adına yapılanla hiçbir münasebeti olmadığını, usturupla anlatmak için, Demokrat İzmir 'de bir köşe yapmıştık: 'Gâzi Diyor ki!' . Her gün o köşede, 'kelimenin vehleten ima ettiği ihtilâl manasından başka, ondan çok daha derin bir tahavvülü ifade eden' Türk İnkılâbı'na dair Paşa 'nın söylediklerini yayınlıyor; onu nasıl yorumlamak gerektiğini belirtiyorduk: gazetemiz önce bir hafta kapatıldı; yetmedi, bir kere daha, bu defa on gün kapatıldı.

 

'Ters akıntı' Türkiye 'yi, Kemalizm 'in güvenli sularından, artık çok uzaklara sürüklemişti.

 

Kim ne derse desin!..

 

'68 Kuşağı' ve sonrası, başlı başına bir dram: yürekli, gözü pek bir kuşak; doğru şeyi yanlış yerde, yanlış yöntemle arayan!. Hatırlarım, 'Devrimci lider' diye Ernesto 'Che' Guevara' ya hevesleniyorlardı; bunun üzerine, Gâzi 'yi örnek alabileceklerini söylemiştim; handiyse güldüler. Tuttum Paşa 'nın, Hatay serüveni sırasında düğümü çözmek için,

 

Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa edip, 'güvendiği arkadaşlarıyla, sınırı gizlice geçerek, Fransız Emperyalizm'ine karşı Suriye 'de halkı örgütleyip, isyan çıkarmayı düşündüğünü anlattım, utandılar. (Meraklısı Hasan Rıza bey' in ve Fahrettin (Altay) Paşa 'nın 'Hatıraları'nı okusun, görecektir. Bu karar sırasında, üstelik Gâzi elli yaşının üzerindeydi; ve bir yıl sonra ölecek kadar da hastaydı.

 

'68 Kuşağı da, Sosyalist Sol'daki bazı -post/modernist- gençler de; Emperyalizm'in, kendisine en kesin ve kararlı direnişi başarabilecek, iki cereyanı; Sosyalizm'i ve Ulusalcılığı (Kemalizm'i) -bu arada İslâmcılığı da-, inatla 'ılımlı' olmaya yönlendirirken; en azgın ve küstah bir liberalliği, burunlarına dayadığını, acaba görmüyorlar mı? Yoksa niye, çıkar yolu - Tanzimatçı takımı gibi- 'dışarıda' arasınlar? İstisnalar elbette var, çünkü bu toprak, Türkiye toprağıdır. Gâzi 'nin eylemleri kadar eserlerinin de, Sosyalist Sol için; ne derin, ne kadar manalı ve gerçekçi 'dersler' içerdiğini, ilk anlayanlardan birisi, -kim ne derse desin- Doğu Perinçek olmuştu: yaklaşık yirmi yıl kadar önce, bir gün, 'Sanat Olayı' nda çalışıyoruz, hiç beklenmedik bir telefon; hattın öteki ucunda o, bana diyor ki:

''-... 'Hangi Atatürk' ü okudum, haklısın, Kemalizm Sosyalistler için engin bir ufuk!...''

 

Perinçek 'i tanımazdım: tanımış oldum!

 

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 395930 ziyaretçi (760321 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=