edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  => 'Havanda Su Dövülüyor' -Attilâ İLHAN
  => Madalyonun Arka Yüzü-Attila İlhan
  => 'Deve' mi, Yoksa 'Kuş' mu?-Attila İlhan
  => Hadi, Konuşsana İsmet Paşa!.-Attila İlhan
  => İkisi de, Sağlam NATO'cu!..-Attila İlhan
  => 'Akbaba Operasyonu' ve Sonrası-Attila İlhan
  => Seç Seçebildiğini!- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Dev Yalnızlığı-Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Solculuğu'!..- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin Solculuğu!(2)-Attilâ İLHAN
  => 'Reis Paşa'nın, Gelecek Tasarımı!-Attilâ İLHAN
  => 'Avrasya'nın NATO'su!-Attilâ İLHAN
  => 'Kökü Dışarda Demokrasi!.-Attilâ İLHAN
  => 'Batı'ya Parmak Kaldırmak-Attilâ İLHAN
  => Amaç Ülkeyi, 'Batı Çizgisi'nde Tutmak-Attilâ İLHAN
  => Senin 'Batılılaşma' Dediğin-Attilâ İLHAN
  => Batılılaşma, Bir tuzak- Attilâ İLHAN
  => Aysberg'in Görünmeyen Kısmı-Attilâ İLHAN
  => Intibah Basladi- Attilâ İLHAN
  => Ilericiligin Böylesi - Attilâ İLHAN
  => Gençler Müdafai Hukuk’ta Birlesmeli-Attilâ İLHAN
  => Usakligin Zirvesindeki Komprador Aydinlar-Attilâ İLHAN
  => 'Biz e Sözümüz Var!-Attilâ İLHAN
  => 'Cumhuriyet Disiplini-Attilâ İLHAN
  => 'Darbe' İçin 'Halkı Kullanmak-Attilâ İLHAN
  => 'Değişme' Var da, 'Sandıkları' Değil-Attilâ İLHAN
  => 'Dengeler' Değişiyor mu-Attilâ İLHAN
  => 'Dibe Vurmak' mı?-Attilâ İLHAN
  => 'Doğu/Batı İkiliği' Olmasın?-Attilâ İLHAN
  => Gidinin 'Dünya Bankası!..-Attilâ İLHAN
  => Yeni 'Durum'a, Eski 'Senaryo'-Attilâ İLHAN
  => Gazi ve Filistin-Attilâ İLHAN
  => 'Emperyalizm'in Son Aşaması?-Attilâ İLHAN
  => 'Türkçülüğün' Yeri 'Solda' mı-Attilâ İLHAN
  => Faşizim Kimin Sloganı-Attilâ İLHAN
  => 'Ay/Yıldızı' Sildirtecek miyiz?-Attilâ İLHAN
  => 'Film Çöplüğü'-Attilâ İLHAN
  => 'Yoksul'a, 'Sınıf Atlama' Yolu: 'Futbol!-Attilâ İLHAN
  => 'Futbolcu'nun, 'Entel'e Verdiği 'Ders'-Attilâ İLHAN
  => Futbolu'nun 'Lağım Çukuru'- Attilâ İLHAN
  => Seni, Ben Mahvederim, İsmet- Attilâ İLHAN
  => Gâzi'nin 'Tespit'i- Attilâ İLHAN
  => 'Reis Paşa', Doğru Görmüştü
  => Gâzi'nin 'Tasarımı': 'Devlet Sosyalizmi'- Attilâ İLHAN
  => 'Times Anlaşması' - Attilâ İLHAN
  => 'Türkçü'nün 'Ülkücü'ye Tepkisi-Attilâ İLHAN
  => Halka Söylemeye Dilleri Varmıyor-Attilâ İLHAN
  => 'Hancı Sarhoş, Yolcu Sarhoş-Attilâ İLHAN
  => Demokrasi Kamuflajı- Attilâ İLHAN
  => Avrasya'da dolaşan Hayalet:'Galiyef'-Attila İlhan
  => ...'Ilımlı' mı?.. Yoksa 'Bağımlı' mı?..-ATTİLA İLHAN
  => 'İlk Meclis'in Solculuğu-Attilâ İLHAN
  => Kimin 'İmparatorluğu'-Attilâ İLHAN
  => 'Irk Milliyetçiliği' Değil, 'Yurt Milliyetçiliği'-ATTİLA İLHAN
  => İşin Ucu 'Nereye' Dayanırdı-Attilâ İLHAN
  => İthal Malı' Demokrasi- Attilâ İLHAN
  => İt Ürür, 'Tarih' Yürür-Attilâ İLHAN
  => İzin Arzuhali-Attilâ İLHAN
  => 'Karen Fogg Dosyası-ATTİLA İLHAN
  => İyi ki, Bugünleri Görmediler-ATTİLA İLHAN
  => Perinçek 'i tanımazdım: tanımış oldum-ATTİLA İLHAN
  => Kimlerin, Elinde Kalmıştık-ATTİLA İLHAN
  => 'Tatlısu Frengi' Kim? 'Tatlısu Türkü' Kim-ATTİLA İLHAN
  => Sol' Yoksa, 'Demokrasi' de Yok!-ATTİLA İLHAN
  => Üstelik, Adı 'Liberal', Soyadı 'Demokrasi ATTİLA İLHAN
  => 'Mazlumlar Enternasyonali' mi?-Attilâ İLHAN
  => Parola Vatan, İşareti Namus-ATTİLA İLHAN
  => Haklı Bir Milliyetçilik-Cengiz İlhan
  => Şiir Arşivi
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
Avrasya'da dolaşan Hayalet:'Galiyef'-Attila İlhan

Avrasya'da dolaşan Hayalet:'Galiyef'!


Yıl, 1920: Ankara!.. Gazi'nin Türkiye Komünist Fırkası, henüz kurulmuş; bu 'fırka', Moskova yandaşlarına yıllarca ters gelen - oysa olayların ve tarihin sonradan doğruladığı- bir 'tespit'e dayandırılmış: Sovyetler'deki Bolşeviklik başkadır; Türkiye'deki komunistlik başka; ilki Rusya'ya mahsus, oradaki şartların mahsulüdür. (Bkz. Berdiayef, Marcuse, Bettelheim, Martinet); ikincisi Türkiye'ye, oradaki şartlara mahsus, o şartların mahsulü olmalıdır.

TKF'nın 'naşir-i efkarı' Yenigün gazetesinde, Yunus Nadi bey -ki fırkanın da kurucusuydu- Sovyet Bolşevik Fırkası'nın 'Nizamnamesini' tefrika ediyor: fakat Türkiye'deki komünistliğin,Türkiye' ye mahsus olmasında ısrarlı görünüyordu.Acaba kulağına su kaçıran bir şey mi vardı? Bilmem ama,siz yine de 1921 tarihli SSCB/İngiltere Ticaret Anlaşmasi'ndaki şu 'madde-i mahsus'a bir göz atınız,bakalım haksız mıymış?

"...özel olarak Rus Sovyet Hükümeti,-başta Hindistan ve Afganistan bağımsız hükümeti olmak üzere,-Asya halklarını,askeri,diplomatik veya herhangi bir eylem ve propoganda biçimiyle ,İngiliz çıkarmalarına veya İngiliz İmparatorlugu'na karşı,düşmanca eylemlere teşvik etme girişimlerinden,imtina eder (çekinir)..."('Ulusal' dergisi,Güz 1997,s 99)

Moskova,Mazlum Milletler'i ,daha o zaman 'satmıştı';o yüzden 1920'li yıllarda Ankara'nın tutumu,daha çok 'Mazlumlar Enternosyanalı'nı savunan Sultan Galiyef'in tutumuna yakındı:yeryüzündeki büyük sosyal/ekonomik çelişki,(Batılı:liberal/kapitalist) zalimlerle(Doğulu:sömürge, yarı ya da gizli sömürge) mazlumlar arasındadır!XX. yy'ın, tahminler hilafina- bir sosyalist dünya devrimi yüzyılı değil ; üst üste ulusal kurtuluş savaşları yüzyılı olması;Sultan Galiyef'i olduğu kadar ,bunu öngörmüş olan Mustafa Kemal'i de haklı çıkarmamış mıdır?

Yarım yüzyıl önce -komünistler dahil- ülkemizde ne Sultan Galiyef bilinirdi, ne de onun 'Mazlumlar Enternasyonalı ' teşebbüsü! Kimse Anadolu İhtilali'nin tezleriyle , Galiyef'in tezleri arasındaki şaşırtıcı benzerliğe dikkat etmemişti;'Kadro' dergisinin ve 'Kadro'culugun' düpedüz Galiyef'çi bi Rplatforma oturduğu farkedilmemiş ; Gazi'nin Sovyetler karşısındaki tavrının, tam da Moskova'nın Galiyef'i temizlemeğe kalkıştığı yıllara denk geldiği hesaba katılmamıştı:Mustafa Kemal ,Moskova'nın 'Mazlum Milletler'e verdiği sözü tutamadığından 'şikayetçi olmuştur:aslında bu şikayet,Galiyef'in şikayetidir.

'Soğuk Savaş' Türkiye'si 'Batı'ya teslim olmuştu:Bandung Konferansı'nda 'Sistem'den yana çıkar; Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda 'sömürgeci' Fransa'nin yanındadır; Kore'de ABD için kan döker ;ümidi,'küçük Amerika' olabilmek!.. Gerçekte 'aslını' yani Anadolu İhtilali ve İnkilabı'nın evrensel ilkelerini inkar ediyordu, bu vahim inkar, onu elbette 'küçük Amerika' yapamayacaktır:Avrupa 'kapısının' onca ta'vize rağmen suratına çarpılmasını da önleyemez! Kimbilir, sağdan olsun, soldan olsun, bir hayli türk aydının'Avrasya Gerçegi'ne ciddi ciddi eğilmeye başlaması,belki de bu yüzdendir.

'Ulusal' dergisinin, 'Avrasya' sayısı, bence buna güzel bir kanıt.


'Çıkar yol' 'ulusal toplumculuk' mudur?


Evet, Türkçüler nihayet 'solda' olmaları gerektiğini anlayabiliyorlar(zaten 'babaları' oradaydı;) ama 'Solun neresinde'? Bu ciddi ve önemli soruyu gündeme getiren, yurdun ve bölgenin koşullarına uygun bir sentez araştıran 'Ulusal' dergisi:'Avrasya' sayısını, Sultan Galiyef ve çevresinde odaklaşmıştır.Yalnış mı yapmış, hiç sanmıyorum:bir kere,SSCB 'hipoteği' her türlü sosyalistliğin üzerinden kalkmıştır, onun için; ikincisi ve daha önemlisi,'Doğu Bloku'nun 'sistem'e entegrasyonundan sonra, yeryüzündeki temel diyalektik çelişki, Kuzey/Güney Çelişkisi (yine Zalimler ve Mazlumlar) biçimine dönüşmüştür,onun için!Şurası bir Gerçek ki,Sultan Galiyef'in kanrevan içindeki hayaleti,'mazlum' halklar arasında dolaşıyor ,en çok da Avrasya' da!

'Ulusal'ın Avrasya sayısını okumalısınız:'çıkar yol'un 'ulusal solculuk' (Toplumculuk) mu olacağını araştırıyor; Çoğu kalem,sentezin Galiyevizm/Kemalizm bileşkesinde olabileceğine işaret etmiş;Mehmet Gürsan Şenalp da onlardan birisi, diyor ki:

"...bu noktada yalın, net ve işlevsel yaklaşımlara sahip olan M.Kemal ve Sultan Geliyef'in değerlendirilmesi gerekir; aynı dönemde yaşamış bu iki devrimci/tarihsel kişiliğin fikirlerinin 'Avrasya Projesi'nin yol göstericisi olması zorunludur.Kemalist hareket,anti/emperyalist ulusal kurtuluş mücadelelerinin ilki ve zaferle sonuçlandıralanı olup,pek çok'mazlum' ulusun kurtuluş ideolojisi olmuş tarihi bir yaklaşımdır;Batı'nın tahammülsüzlüğünü gizlemediği bir teori/pratik bütünüdür.Sultan Galiyef ise aynı dönemde, yaşadığı toplumu Rusya'daki devrim sürecine katabilmek için, Müslümanlığın,Türklüğün ve sosyalizmin müthiş sentezini yaparak, hepsinin ortak noktasını anti/sömürgecilik olarak saptamıştır..."

('ulusal',Güz 1997,s.72)


'Soğuk savaş' enkazı siyaset arenası


'Yeni DünyaDüzeni','özelleştirme' ve 'Küreselleşme' yoluyla,'gezegeni' ufak parsellere bölünmüş,yeni ve büyük bir sömürge'ye dönüştürmek çabası içindedir;burası,belli!Sosyalistlerin 'ulusallığı',Türkçüler'in ise anti/emperyalist ve laik 'sosyalistliği'yeniden keşfetmiş olmaları;Soğuk savaş'ın enkazı halindeki Türkiye siyaset arenasında,yeni bir imkanlar ve çözümler ufku açmıyor mu?

'Uusal Solculuğa' ve 'ulusal toplumculara'dikkat!

Attila İlhan
" Avrasya'da dolaşan Hayalet:'Galiyef'! " 24.12.1997 Cumhuriyet Gazetesi
 
 
 

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 395921 ziyaretçi (760278 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=