edebiyatokyanus
İÇERİK  
  ANA SAYFA
  YAZILAR
  => Attila İlhan Şiiri-DoDoç.Dr. Yakup ÇELİK
  => Bunalım Edebiyatı ve Modernizmin Sorunları-Svetlana Uturgauri
  => Karagöz'e Ezgi-Satı Erişen
  => Orta Oyunu Eksikliği-Nihal Türkmen
  => Orta Oyunu ve Karagöz-Nihal Türkmen
  => Dilin Yapısı ve Toplumun Yapısı-Emile Benveniste
  => Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık-İrem Onursal
  => Asansörle Yükseltilmek İstenen Çukurlar-Can Yücel
  => KÜLTÜR VE ÖTESİ-Cemil MERİÇ
  => Türkoloji-Cemil MERİÇ
  => Tevfik Fikret ve Batı Retoriği-Rıza Filizok
  => Estetik tarihimize bir bakış-Arslan Kaynardağ
  => MÜRSEL MECAZ-Rıza FİLİZOK
  => Başlıca Dil Bilimi Akımları-Prof.Dr. Rıza FİLİZOK
  => ZİYA OSMAN SABA’NIN NEFES ALMAK ADLI ŞİİR KİTABINDA -Yrd. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => HİKAYE VE ROMANDA “ANLATICI”YA GÖRE METİN TİPLERİ, - Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ
  => GÖSTERGEBİLİM-Yard. Doç. Dr. Mustafa Ö Z S A R I
  => TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ-Emre Kongar
  => KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÇERÇEVESİNDE ULUSAL KÜLTÜR-Prof. Dr. Emre Kongar
  => TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ÖZ-ANLAYIŞI: AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN BİR ZENGİNLİK-Emre Kongar
  => BARIŞ KÜLTÜRÜ VE DEMOKRASİ-EMRE KONGAR
  => GOP NEYİ AMAÇLIYOR, NEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR-EMRE KONGAR
  => YENİ EMPERYALİZM, HUNTINGTON VE ELEŞTİRİSİ-Emre Kongar
  => KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE-Emre KONGAR
  => DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ SORUNLARI-Emre Kongar
  => AVRUPA BİRLİĞİ'NE "ONURLU VE BAŞI DİK" GİRİŞ NE DEMEK-Emre Kongar
  => TOPLUMSAL VE SİYASAL GELİŞMEMİZİ ETKİLEYEN MARKALAR-Emre Kongar
  => KÜRESELLEŞME, MİKRO MİLLİYETÇİLİK, ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, ANAYASAL VATANDAŞLIK-Emre KONGAR
  => NİYAZİ BERKES'DE ÇAĞDAŞLAŞMA KAVRAMI-Emre KONGAR
  => KEMAL TAHİR-Hilm Yavuz
  => OYUNLARIM ÜSTÜNE-Nazım Hikmet
  => OYUN YAZARI OLARAK-Ataol Behramoğlu
  => POPÜLER EDEBİYAT- M. Orhan OKAY
  => HER SÖZ BİR ŞEY SÖYLER-Feyza HEPÇİLİGİRLER
  => Tiyatronun Kökeni, Ritüel ve Mitoslar
  => ROMANDA KURMACA VE GERÇEKLİK
  => Fuzûlî’nin Hikaye-i Leylâ ve Mecnun’u
  => SEZAİ KARAKOÇ ve HİS “;KAR ŞİİRİ”;-Selami Ece
  => İSTANBUL’UN AHMED MİDHAT EFENDİNİN ROMANLARINA TESİRİ
  => AHMET MİDHAT’A ATFEDİLEN BİR ESER: “HÜKM-İ DİL” VE MANASTIRLI MEHMET RIFAT
  => CEZMİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
  => "EDEBİYATEĞİTİMİ"NDE "EDEBÎ METİN"İN YERİ VE ANLAMI
  => Mustafa Kutlu ve Rüzgârlı Pazar
  => BİR BİLİM ADAMININ ROMANI” ÜZERİNE GEÇİKMİŞ BİR TAHLİL
  => ÖLÜMÜNÜN 50. YIL DÖNÜMÜNDE
  => “MİT”TEN “MODERN HİKÂYE” “HİKÂYE”NİN SERGÜZEŞTİ
  => EDEBİYAT DİLİ/EDEBÎ DİL
  => BİR NESLİN VEYA BİR ŞAİRİN ROMANI: MÂİ VE SİYAH
  => İSTİKLÂL MARŞI’NIN TAHLİLİ
  => CAHİT KÜLEBİ
  => TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE TRAJİK DURUM
  => MEHMED RAUF’UN ANILARI yahut EDEBÎ HATIRALARIN YAYIMI ÜZERİNE BİR DENEME
  => MEÇHUL BİR AŞKIN SON NAĞMELERİ: TEVFİK FİKRET’İN “TESADÜF” ŞİİRLERİ / YARD. DOÇ. DR. NURİ SAĞLAM
  => Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi
  => ALIMLAMA ESTETİĞİ VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ1
  => Tanzimat Dönemi Oyun Yazarliginda Batililasma
  => SİNEMA VE EDEBİYAT TÜRLERİ
  => EDEBİYAT EĞİTİMİ, ESTETİK BİR HAZZIN EDİNİMİ
  => EDEBÎ TENKİT
  => ADALET AĞAOĞLU’NUN DAR ZAMANLAR ÜÇLEMESİNDE KİMLİK SORUNU
  => Halit Ziya ve Mehmet Rauf'un hayatları ile romanları
  => YAZIN VE GERÇEKLİK
  => MİLLÎ EDEBİYAT
  => HECE-ARUZ TARTIŞMASI/ Arş.Gör.Oğuzhan
  => AHMET HAŞİM’İN ŞİİRLERİNDE ATEŞİN DİLİ / ARŞ. GÖR. VEYSEL ŞAHİN
  => ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN YABAN
  => TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE COCUK EDEBİYATI
  => KADIN VE EDEBİYAT
  => Şiirin Temel Özellikleri-Christopher Caudwell
  => EDEBİYAT EĞİTİMİ: HERMENEUTİK BİR YAKLAŞIM Vefa TAŞDELEN
  => VOLTAİRE VE ROUSSEAU ETRAFINDA AYDINLANMA ÇAĞI FRANSIZ YAZINI
  => TÜRKİYE’DE ULUSAL KÜLTÜR TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ UYGARLIK SORUNU
  => EDEBİYATIN DİLİ ÜZERİNE
  => TARİHİN SINIFLANDIRILMASI
  => Türk Milletini Uyandıran Adam: Attila İlhan
  => EDEBİYAT DERSLERİNİN İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA
  => "Yalancı şöhretlerin Gerçek Yüzünü Ortaya Koydum"-Hilmi Yavuz
  => AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN
  => DİVAN ŞİİRİYLE HALK ŞİİRİNDE ORTAK BİR SÖYLEYİŞ BİÇİMİ
  => divan şiirindeki sevgili tipini alaya alan bir roman
  => ALIMLAMA ESTETİĞİ VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ
  => BAĞLANMA VE ÇELİŞKİ
  => Antik Çağ’da Tarih Yazmak
  => TARİHÎ ROMANDA POST-MODERN ARAYIŞLAR
  => Kültürel Batılılaşma
  => GARPÇILAR VE GARPÇILAR ARASINDAKİ FİKİR AYRILIKLARI
  => Harf Devrimi Üzerine Yeniden Düşünmek
  => EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE WALDMANN MODELİ
  => KEMÂL AHMED DEDE VE TERCÜME-İ MENÂKIB-IMEVLÂNÂ’SI
  => TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇERİSİNDE URDUCA
  => Avrupalılaşmak mı, Avrupalılaştırmak mı?CEMİL MERİÇ
  => ŞAİRANE BİR ÇEVİRİ yahut TOPLUMBİLİMİN SERÜVENLERİ Cemil MERİÇ
  => 47 LİLER YAHUT BİR ROMANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
  => ZAMAN, ZAMAN – I TERAKKİ Cemil Meriç,
  => Kırk Ambar (Cilt1)
  => KADIN RUHU, Cemil Meriç
  => Umrandan Uygarlığa-C.Meriç
  => Balzac’tan önce modern roman-Cemil Meriç
  => ARİSTARK’LA ZOİL-c.meriç
  => ELİNDE CENNET AÇAN ZEND AVESTA- c.meriç
  => SELEFÎLİK–SÛFÎLİK VE ÂKİF-SÜLEYMAN ULUDAĞ
  => Mehmet Âkif- Mâhir İz’e Yazdığı Mektuplar
  => DİDO SOTİRİYU’NUN ROMANI GİBİ BİR ROMANIMIZIN OLMAYIŞI
  => HİLMİ YAVUZ’UN DENEMECİLİĞİ
  => İRONİ KAVRAMI, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK VE ERCÜMEND BEHZAD LAV ŞİİRİ ÜZERİNE
  => OKUNAMAYAN ROMANLAR
  => Gelenekçilik Geleneğe Dahil Değil
  => Türk Tiyatrosunda İronik Söz, İronisiz Metin
  => Postmodernist İroni
  => NÂZIM HİKMET ŞİİRİNİN SİYASİ ETKİLERİ
  => NÂZIM HİKMET ŞİİRİNDE SİNEMASAL ÖĞELER
  => Savaş
  => Newton, Goethe ve Sosyal Bilimler
  => Bir Afyon (!) Olarak Diktatörlükten Demokrasiye Futbol
  => Adorno Yüz Yaşında
  => Theodor Adorno: Kültür Endüstrisini Yeniden Düsünürken
  => ADORNO'NUN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KAVRAMI ÜZERİNE
  => ADORNO’NUN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KAVRAMI ÜZERİNE
  => Frankfurt Okulu
  => TARİHİ MADDECİLİK VE KAPİTALİZM - ÖNCESİ TOPLUMLARASYA TOPLUMU - FEODALİTE Asaf Savaş AKAT
  => POSTMODERNİZM GEÇ KAPİTALİZMİN KÜLTÜREL MANTIĞI
  => Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı 2
  => Postmodernizm Ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı 3
  => DİMİTRİ KANTEMİR'İN DOĞUBİLİM ARAŞTIRMALARINA KATKISI Georges Cioranesco
  => DİMİTRİ KANTEMİR'İN DOĞUBİLİM ARAŞTIRMALARINA KATKISI Georges Cioranesco 2
  => II. MEŞRUTİYET'TE SOLİDARİST DÜŞÜNCE: HALKÇILIK Zafer Toprak
  => II. MEŞRUTİYET'TE SOLİDARİST DÜŞÜNCE: HALKÇILIK Zafer Toprak 2
  => Türkoloji Araştırmaları Makaleler Veritabanı
  => Yeni Makaleler
  => Türkoloji Araştırmaları Dergisi
  => Türkoloji Makaleleri
  => ŞAİR DUYARLILIĞI Afşar TİMUÇİN
  => Yazılar.....
  => SEÇME YAZILAR
  => EDEBİYAT Tez / Makale / Kitap ara
  => Orhan Pamuk: Babamın bavulu Nobel konuşması
  => PiVOLKA'da Çıkan Yazılar
  => Amin Maalouf Üstüne
  => Öykünün Yüzyılı /Feridun ANDAÇ
  => Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinde Bir Hareket Noktası Olarak Teoman Duralı-oktay taftalı
  => Sofist Bilgeliğin "Empirist" Dayanakları Üzerine 0.TAFTALI
  => Birlik ve Liderlik Hayalleri O.TAFTALI
  => Eğitilemeyen Bir Varlık Olarak İnsan O.TAFTALI
  => Çağdaş Bir Tarım Toplumuna Doğru O.TAFTALI
  => Sosyo-Politik Bağlamda Bir Dekadans Olarak Bilgi Toplumu O.TAFTALI
  => Aşkla Varolan Hayatlar O.TAFTALI
  => Batı Medeniyetinin Mutsuz Çocuğu Entelektüel O.TAFTALI
  => Nihat Genç Yazıları
  => Batılı Tarih Bilimi ve Tarihin Mantığı
  => Bir Hayat Alanı Olarak Aile O.TAFTALI
  => Bir Savaşın Kavramları Üzerine
  => Çalışma ve Erdem Kavramları Arasındaki İlgi Üzerine O.TAFTALI
  => Değer Üreten Hayatlar
  => Doğu'nun Hayal Ülkesi O.TAFTALI
  => Dostlukla Yükselen Hayatlar O.TAFTALI
  => Şiirimizin Hazin Sonu O. TAFTALI
  => Soğuk ve Sıcak Hayatlar OKTAY TAFTALI
  => Yalanın Fenomenolojisi O. TAFTALI
  => Günümüzde Medya Kılavuzluğu - Günümüzde Medya Kılavuzluğu
  => Ermeni Meselesinin Kökenini Batının Irkçılığında Aramak Lazım Prof. Dr. Türkkaya Ataöv
  => Osmanlı’dan Lozan’a Musul-Kerkük
  => “Sözümü Tutamadım, Artık Yaşayamam” Turhan Feyizoğlu
  => Gerilla Mustafa Kemal ve Türk Yurtsever Kurtuluş Hareketi Turhan Feyizoğlu"
  => SİYASİ TARİH YAZILARI -YEREL TARİH YAZILARI
  => Yazarlar - yazılar
  => TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIĞIN DÜŞÜNSEL - SİYASAL TEMELLERİ
  => yazılar 1
  => yazılar2
  => türk dünyası
  => Derin devlet
  => YAZILAR,
  => SOSYOLOJİ.
  => YAZILAR,,.
  => TANZİMAT DÖNEMİ
  => İdealizm-Realizm
  => Cemil Meriç..
  => ilhan berk
  => NİYAZİ BERKES’İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI
  => yazılar.
  => yazılar..
  => yazılar,
  => yazılar,,
  => yazılar.,
  => YAZILAR.
  => YAZILAR..
  => YAZILAR-
  => YAZILAR-,
  => yazılar.1
  => y.1
  => y.2
  => y.3
  => y.4
  => y.5
  => y.6
  => y.7
  => y.8
  => y.9
  => y.10
  => y.11
  => y.12
  => y.13
  => y.14
  => y.15
  => y.16
  => y.17
  => y.18
  => y.19
  => y.20
  => y.21
  => y.22
  => y.23
  => y.24
  => y.25
  => y.30
  => y.31
  => y.32
  => y.33
  => y.34
  => y.35
  => y.36
  => y.37
  => y,38
  => y.39
  => y.40
  => y.41
  => y.42
  => y.43
  => y.44
  => y.45
  => y.46
  => y.47
  => İnsan-Mekan İlişkileri
  => SANAT VE ELEŞTİRİ
  => Türkiye’de olumsuz Pierre Loti eleştirileri
  => TÜRKiYE’DE MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ
  => ATATÜRK,
  => MAKALELER:
  => MAKALELER,
  => yz
  => yz1
  => yz2
  => yz3
  => yz4
  => yz5
  => yz6
  => yz7
  => yz8
  => FRIEDRICH NIETZSCHE’NİN TARİH ANLAYIŞI
  => Edebiyat Nedir?
  => YM1
  => YM2
  => YM3
  => YM4
  => YM7
  => YM8
  => YM9
  => İbn Battûta’da “Ahı” Kelimesi ve Anadolu
  => Simone de Beauvoir: Abjeksiyon ve Eros Etiği
  => Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri
  => Psikanalitik ve Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze
  => Tarihsel Bir Perspektif Üzerinden İroni Tür ve Tekniklerinin Gelişimi ve Bazı Uygulama Örnekleri Tarihi Gelişim
  => İroni ve Melankoli*
  => İroni, Nostalji ve Postmodern
  => “Daha İyi Anlamak İçin Daha Fazla Açıklamak” İsteyen Bir Yorumbilimci: Paul Ricœur
  => Kendi (Paul Ricœur Üstüne)
  => Sersemleşme Okulu
  => Osmanlı ve Avrupa Arasındaki Karşılıklı Etkileşimde Etnomaskeleme
  => Antik Yunan Tragedyasının Metafiziği
  => Sonbahar Mitosu: Tragedya*
  => Ayrışma, Çatışma ve Fanatizm
  => Fanatizm İlkelliktir
  => Tuhaf Bir Çocuk
  => Huzursuz
  => Benjamin’in Mistisizmine “Üç Yönlü Yol”
  => Renan, Irk ve Millet
  => Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine
  => Hangi Kilidin, Hangi Anahtarı?
  => Romanda Tarih
  => Bugün Psikanalizi Tartışmak
  => Kültürde Bakış
  => 1930 Goethe Ödülü Dolayısıyla Frankfurt Goethe Evi’nde Konuşma
  => Jacques Derrida ve Konukseverlik Sorusu
  => Metafiziğin Kalesi Hakkında Düşünmek
  => Hakların İadesi
  => Modern Etiğin İki Temel Direği Agnes Heller
  => Ezoterizme Genel Bir Giriş
  => Turnanın Semahı, Ezoterizmin Zamanı: Bektaşi ve Alevi Zaman Kavrayışla
  => Yeni sayfanın başlığı
  => Ulus-Ötesinden Hukuka Bakmak: Jürgen Habermas
  => Yeni Perspektifler Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz
  => Orlan: Kırılan Ten Kubilay Akman
  => Pusudaki Ten, Vice Versa
  => Cimri ve Çöp Arasındaki Güçlü İlişki Üzerine
  => Demokrasi Kavramı Üzerine Hayli Spekülatif Bir İrdeleme
  => Benim Çöp Bayramım
  => Kamu Yeniden Kurulurken Kadınlara Ne Olacak?
  => Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant
  => Kant ve Üniversite İdeası
  => İki Yüzüncü Ölüm Yıldönümünde: Immanuel Kant ve Kantçılık
  => Kant ve Yeni Kantçılık
  => Otuz Beşinci Gece: Ruh, Can, Hayat, Ölüm, Akıl ve Öte Dünya Üzerine1
  => Ölüm Üzerine Tıbbi Çeşitlemeler
  => Ölüme Karşı Ölüm
  => Avrupa İçin Yeni Bir Ethos Üzerine Düşünceler
  => Avrupa ve Ötekileri
  => Sûfî Şiirinin Poetikası
  => Byron ve Romantiklik
  => Kötülük Toplumu ve Biçimin Muhalefeti
  => Balkanlar: Metaforların Çarpıştığı Bir Savaş Alanı
  => Badiou: Etik Üzerine
  => “Semen est Sanguis" Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kan
  => Âdet Kanaması Tecrübesi: Sınırlar ve Ufuklar
  => Said ve Saidciler ya da Üçüncü Dünya Entelektüel Terörizmi
  => Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken
  => Adorno ve Tanrının Adı
  => Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği
  => Adorno ve Berg
  => İbn Battûta Seyahatnamesi
  => Irak Savaşı ve Sivil Etkinlikler
  => Yamalı Çelişkiler Semti: Saraybosna'dan Yenibosna'ya
  => Halkla Birlikte Bir Çağdaş Kent Söylemi Üzerine
  => Yeni Dünya Düzeninin Sonu?
  => Selçuklular Anadolu’da
  => Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd Dönemine (1220-1237) Bir Bakış
  => 13. Yüzyılın Başında Anadolu’da Ticaret
  => Selçuklular Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim (Bir Giriş)
  => Nietzsche ve ‘Akla’ İsyan
  => Bizans Manastır Sistemine Giriş
  => Öğrenci Radikalizmi Üzerine Düşünceler
  => 1968’i Yargılamak ya da 68 Kuşağına Mersiye
  => “Gelecekte İnsanlara Çok Güzel Görüneceğiz”
  => Nevroz, Psikoz ve Sapkınlık
  => Üniversitede Psikanaliz Öğretmeli miyiz? Sigmund Freud
  => Psikanalist Kimdir?
  => Nerelisiniz?
  => Irak’a Kant Çıkarması
  => Bizans Şaşırtıyor
  => 12 eylül dosyası
  => FETHİ NACİ: Cesur, Gerçekçi Ve Halkçı... İzzet Harun Akçay
  => SON OKUDUKLARIM- İzzet Harun Akçay
  => Sabahın yalnız kuşları-İzzet Harun Akçay
  => Bir Portre - Cahit Sıtkı TARANCI - Şükran KURDAKUL
  => ŞİİR NEDİR? Cahit Sıtkı TARANCI
  => Afşar TİMUÇİN - Şair Duyarlığı
  => Ahmet KÖKLÜGİLLER - Karacaoğlan'ın Yaşamı ve Şiirleri
  => Atilla ÖZKIRIMLI - Dadaloğlu ve Çevresi
  => Aysıt TANSEL - Metin Eloğlu
  ARAŞTIRMA-İNCELEME
  SÖYLEŞİ
  DENEME
  ATTİLA İLHAN
  ATTİLA İLHAN-KÖŞE YAZILARI
  E-KİTAP
  ANSİKLOPEDİK
  SATRANÇ VİDEO DERSLERİ DÖKÜMANLAR
  SATRANÇ OYNA
  ŞİİR
  DİL ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - LİSE KAYNAK
  EDEBİYAT RADYO
  EDEBİYATIMIZDA ŞİİR ROMAN ÖYKÜ (dinle)
  100 TEMEL ESER (dinle)
  100 TÜRK EDEBİYATÇISI (dinle)
  SESLİ KİTAPLAR
  FOTOĞRAF ÇILIK
  E-DEVLET
  EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ
  RADYO TİYATROSU
  ÖĞRETMEN KAYNAK
  EDEBİYAT TV
  SÖYLEŞİLER - BELGESELLER TV
  RADYO KLASİK
  TÜRKÜLER
  GAZETELER MANŞETLER
  ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
  DERGİLER - KİTAPLAR - KÜTÜPHANELER
  E-DERGİ
  KİM KİMDİR BİYOGRAFİLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
  EDEBİYAT OKYANUS
Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık-İrem Onursal

 

www.edebiyatokyanus.tr.gg

Türkçe Metinlerde Ba

Yay

Multilingual Yay

ğdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları,ına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ayşe Kıran, Doç.Dr. Ece Korkut, Dr. Suna Ağıldere,ınları, Dilbilim Dizisi, 2003, İstanbul, ss.121-132.

1

TÜRKÇE MET

TUTARLILIK

İNLERDE BAĞDAŞIKLIK VE

İ

rem Onursal*

G

İRİŞ

Metin

(text) kar

“kuma

Kuma

kendisini olu

eklemlenmesiyle, bir “dokuma” süreci sonucunda ortaya ç

Bu çal

sonra Almanya ve Fransa’da ele al

linguistique textuelle) ve özellikle de bu alan

sözcüğünün Fransızcadaki (texte) ya da İngilizcedekişılıklarının kökenine baktığımızda, bunların Latincedeş” anlamına gelen textus sözcüğünden geldiğini görmekteyiz.ş nasıl ipliklerden dokunarak bir bütün oluşturuyorsa, metin deşturan öğelerin birbirlerine aşama aşamaıkar.ışmamızda, 1970’li yılların başlarında önce İngiltere,ınan metin dilbilimini (Fr.ın iki temel kavramı olan

ba

ğdaşıklık (Fr. cohésion) ve tutarlılık (Fr. cohérence) olgularını

Türkçeye uygulayarak inceleyece

örne

zenginle

2002 y

bölümler olacakt

ğiz. Yazımızı, tek bir metinğiyle sınırlandırmak yerine, birçok metinden bölümler alarakştireceğiz. Burada kullanacağımız örnekler, birkaçı dışında,ılında yayınlanan yazılı kitle iletişim araçlarından alınanır.

*

Dal

Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilimı

Türkçe Metinlerde Ba

Yay

Multilingual Yay

ğdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları,ına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ayşe Kıran, Doç.Dr. Ece Korkut, Dr. Suna Ağıldere,ınları, Dilbilim Dizisi, 2003, İstanbul, ss.121-132.

2

1. Metin Dilbilimi

Metin dilbilgisi

grammaire de discours),

daha birçok biçimde adland

(Fr. grammaire textuelle), söylem dilbilgisi (Fr.metin çözümlemesi (Fr. analyse de texte) gibiırılan metin dilbilimi, söylem çözümlemesi

(Fr. analyse du discours) çal

tümceötesi (Fr. transphrastique) dilsel birimlerin incelenmesiyle

ilgilenir. Kimi zaman

alan

dilbilimi

sözceleme (Fr. énonciation) durumunu incelemekten çok, “betimsel ve

ele

ili

koymaya çal

Van Dijk’e göre, konu

ışmalarıyla koşut bir çizgide ilerleyerek,söylem çözümlemesinin kapsadığı bir çalışmaı olarak görülse de, bu alandan belirgin bir biçimde ayrılan metin, bir söylemi oluşturulma süreciyle birlikte ele almaktan, yaniştirel bir bakış ısıyla kendini çevreleyen toplumsal yapılarlaşkileri içinde ya da dışında bir metnin değişik yapılarını ortayaışır.” (Kıran 2001:279).şan ya da yazan özneler bir metin edincine

(Fr. compétence textuelle) sahiptirler ve bu edinci

en az

inceleyece

üretebilmektedirler (aktaran: Albert 1985:78).

edime dönüştürerek,ından anadillerinde, doğru niteliklere -ileride de ayrıntılı olarakğimiz, metni metin yapan niteliklere- sahip metinlerMetin dilbilimi, bu

metin edinci

dizgele

bölümlerin) çizgisel ve anlamsal süreklili

ni oluşturan temel olguları kuramsallaştırır veştirir. Amacı, tümce dizilerinin (ya da bir metni oluşturanğe sahip bir bütün olan metni

nas

ıl oluşturduğunu araştırmaktır.

Türkçe Metinlerde Ba

Yay

Multilingual Yay

ğdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları,ına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ayşe Kıran, Doç.Dr. Ece Korkut, Dr. Suna Ağıldere,ınları, Dilbilim Dizisi, 2003, İstanbul, ss.121-132.

3

Tümcelerin dilbilgisel aç

da bu uygunlu

göre nas

dizilerinden,

ölçütler yard

ıdan uygunluğu (Fr. grammaticalité) yağun olmayışı (Fr. agrammaticalité) dilbilgisi kurallarınaıl saptanabiliyorsa, metinler de metin olmayan tümcemetin dilbilimi çalışmaları sonucunda ortaya çıkanımıyla ayırt edilebilmektedir. Bu ölçütlerin başında

ba

Tümcelerin bir araya gelerek bir metni olu

bütünlük sa

ğdaşıklık ve tutarlılık gelir.şturmak için nasıl birğladığı konusunu ele almadan önce, söylem çözümlemesi

ve

amac

gerekmektedir.

metin dilbiliminin inceleme alanlarını birbirinden ayırt etmekıyla, metin / söylem (Fr. texte / discours) ayrımını yapmak

2. Metin / Söylem

Metin

yaz

kelimelerin bütünü” olarak tan

kavram gibi, farkl

tan

kimi zaman

e

S

zordur. Bu zorluk büyük ölçüde, iki terimin farkl

taraf

, genel anlamda (Türkçe Sözlük, TDK, 1988’e göre) “birıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturanımlanır. Ancak bu terim, daha birçokı dilbilimciler tarafından farklı biçimlerdeımlanmıştır. Şöyle ki metin, kimi zaman sözcenin (Fr. énoncé),bütüncenin (Fr. corpus), çoğu zaman da söyleminşanlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır.öylem ve metin terimlerini birbirinden ayırt etmek oldukçaı dilbilimcilerından farklı anlamlarda kullanılmış olmasından

Türkçe Metinlerde Ba

Yay

Multilingual Yay

ğdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları,ına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ayşe Kıran, Doç.Dr. Ece Korkut, Dr. Suna Ağıldere,ınları, Dilbilim Dizisi, 2003, İstanbul, ss.121-132.

4

kaynaklanmaktad

kullananlar, (2) yaln

söylem terimlerini e

kullananlar” (Aksan, Aksan 1991:92) vard

kavram aras

yaz

ır. Vitacolonna’ya göre, “(1) yalnızca metin teriminiızca söylem terimini kullananlar, (3) metin veşanlamlı ya da farklı kavramlar olarakır. Her ne kadar bu ikiında terim açısından bir karmaşa olsa da1, biz,ımızdaki kullanımlarına açıklık getirmek amacıyla söylem ve metin

kavramlar

ı arasında bir ayrım yapmaya çalışacağız.

Söylem

sözcelem durumlar

gerekmektedir; çünkü söylem, bireyin dili kendi sorumlulu

belli bir ileti

nedenle de, üretim sürecinin ara

a

dilsel ürünün çe

biçimsel ve anlamsal bir bütün olu

Örnek 1:

“Say

çal

söz konusu olduğunda, gerçekleşmiş bir dil ürünününıyla, yani yaratılma süreciyle birlikte düşünülmesiğunda veşim amacı için kullanması sonucunda ortaya çıkar. Buştırılması söylemin incelenmesişamasında büyük önem taşır. Metin dendiğinde ise, tümceötesi birşitli düzeylerindeki eklemlenmeleri ve bu ürününşturması şünülür.ın konuklar, sözünü edeceğim konunun günümüz dilbilimışmaları ısından büyük önem taşıdığını şünmekteyim.

Mikrofonu biraz yakla

burada sizlerle dü

gibi, bilimsel bir toplant

üretildi

kalan, bir kesinti yaratan, ancak konu

bulundu

ştırabilir miyiz lütfen? Bu nedenle bugünşüncelerimi paylaşmak istedim (...)”ı sırasında konuşan bir özne tarafındanğini varsaydığımız bu söylemde, sözü edilen konunun dışındaşan öznenin o anda içindeğu duruma ilişkin bir bölüm yer almaktadır. Bu bölüm de

1

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. M. Aksan, Y. Aksan (1991), ss.90-104.

Türkçe Metinlerde Ba

Yay

Multilingual Yay

ğdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları,ına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ayşe Kıran, Doç.Dr. Ece Korkut, Dr. Suna Ağıldere,ınları, Dilbilim Dizisi, 2003, İstanbul, ss.121-132.

5

söylemin bir parças

üretildi

gibi, bu tür kesintiler

ıdır, çünkü sözcelem durumuyla, yani söyleminği süreçle doğruda ilintilidir. Ancak, ileride de göreceğimizmetin söz konusu olduğunda bütünlüğü bozar.

Söylem

söylem olu

i oluşturan birimler sözce (bazen tek bir sözce bile birşturabilir), metni oluşturan birimler ise tümcedir. Tümce

dilbilgisel aç

içinde bulunmak zorunda olmadan, tek ba

(ör. Kiraz a

taraf

Bir sözce ancak kullan

tümcenin aksine, dilbilgisel aç

bir sözcük bile sözce olabilir. Örne

ifadeleri birer tümce de

bir ki

s

an

nitelikte birer

farkl

taraf

s

ıdan doğru ve eksiksiz bir söz dizisidir. Belli bir bağlamşına bile bir anlamı vardırğaçları ilkbaharda çiçek açar). Sözce ise belli bir kişiından, belli bir iletişim amacıyla oluşturulan bir dilsel üründür.ıldığı bağlam ve durum içinde anlam kazanır veıdan doğru ya da tam olmayabilir. Tekğin, “neşter!”, “taksi!”, “imdat!”ğildir, fakat kullanıldıkları bağlam içinde, bellişi tarafından, belli bir kişiye, belli bir amaçla (bir ameliyatırasında neşteri istemek için; bir taksiyi durdurmak için; bir tehlikeında yardım istemek için) söylendiklerinde, iletişimi sağlayabileceksözcedir. Bazen, aynı sözce farklı iletişim durumlarında,ı anlamlara da gelebilir. Örneğin, “buyurun” sözcesi, bir ev sahibiından gelen konukları içeriye davet etmek için, ya da yemekırasında içkileri dağıtırken, bir mağaza sahibi tarafından gelenşteriyi karşılamak için, ne istediğini sormak için, ya da oturmasını

söylemek için, bir taksi sürücüsü taraf

ından müşterisine, gidilecek

Türkçe Metinlerde Ba

Yay

Multilingual Yay

ğdaşıklık ve Tutarlılık, Günümüz Dilbilim Çalışmaları,ına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ayşe Kıran, Doç.Dr. Ece Korkut, Dr. Suna Ağıldere,ınları, Dilbilim Dizisi, 2003, İstanbul, ss.121-132.

6

yere var

durumunda fakl

Yukar

olmayabilir; buna kar

olu

tümcenin do

ve anlamsal) uygun olmas

ıldığını belirtmek için ve daha sayamadığımız birçok iletişimı anlamda kullanılır.ıda gördüğümüz gibi, her sözce dilbilgisel anlamda tümceşılık, somut bir iletişim durumu içindeşturulmuş her tümce bir sözce olarak kabul edilebilir. Nasıl birğru olabilmesi için belli kurallara (dilbilgisel, sözdizimselı gerekiyorsa, bir tümce dizisinin metin

say

olmas

olu

ılabilmesi için de, ileride sözünü edeceğimiz belli kurallara uygunı gerekmektedir. Diğer taraftan, nasıl bir sözce tümceyişturan kurallara bağlı kalmak durumunda değilse, söylem de, aynı

biçimde, metnin olu

şum kurallarına bağlı kalmak zorunda değildir.

Metin

birbirlerine

bütünü olu

kavramını, kendisini oluşturan tümce dizilerininbağdaşıklık ve tutarlılık ölçütleriyle bağlanarak bir anlamşturmasıyla meydan gelen, belli bir amaçla üretilmiş, başı

ve sonu kesin çizgilerle s

ürün olarak tan

de

Pellat, Rioul 1994:603). Dilin sahip oldu

özelli

amac

eklemlenerek biçimbirimleri olu

biçimbirimler her dilin kendine özgü kurallar

eklemlenerek, sözceleri ve/ya da tümceleri olu

ınırlandırılan yazılı ya da sözlü bir dilselımlayabiliriz. “Nasıl bir tümce basit bir sözcük dizisiğilse, bir metin de basit bir çizgisel tümce dizisi değildir” (Riegel,ğu çift eklemlilikğinden ötürü, belli bir kişi tarafından, belli bir ileti oluşturmakıyla kullanıldığında, öncelikle sesbirimler

İLETİŞİM edebiyatokyanus@gmail.com  
   
Reklam  
   
edebiyatokyanus 395122 ziyaretçi (758920 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=